Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Popularizace v zákopech – Zákopy.cz jako platforma popularizace archeologie bojišť
Hlavica, Michal ; Zubalík, J. ; Těsnohlídek, J.
Příspěvek informuje o popularizačních aktivitách výzkumného týmu zaměřených na otázky spojené s archeologií bojišť a konfliktů.
Útlak: Divadlo utlačovaných
Drahovzalová, Dominika ; Doubek, David (vedoucí práce) ; Moree, Dana (oponent)
Bakalářská práce pojednává o Divadle utlačovaných. Zasazuje tuto metodu do dalších paradivadelních systémů, akčního výzkumu a technik sociální pedagogiky. Snaží se jí popsat a to i se shrnutím filozofických základů. Cílem výzkumné části práce je zmapovat konkrétní dílnu divadla a zkušenosti jejich účastníků. Na nich popsat procesy, které působí na jedince v průběhu dílny ve vztahu k útlaku. Případně odhalit, které prvky jsou pro práci klíčové. Tím přispět k vydefinování zařazení metody do výše zmíněných systémů. Podpořit její další rozvoj a šíření. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Language Tools and Strategies in Electronic Communication in RUNET
Lyakhova, Malika ; Konečný, Jakub (vedoucí práce) ; Liptáková, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce je věnována problematice komunikace v prostředí ruského internetu (RUNETu). Cílem práce je poskytnout základní popis a porovnání vybraných jazykových prostředků a strategií, jichž uživatelé internetu využívají, a to zejména s ohledem na způsob komunikace (online, offline). V teoretické části práce budou popsány vybrané komunikační prostředky a strategie na chatu a fórech, v praktické části budou představeny příklady získané analýzou internetových zdrojů.
Informační portál pro studenty
Švarc, Miroslav ; Veigend, Petr (oponent) ; Dytrych, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou aktuálně využívaných komunikačních systémů studentů, návrhem nového systému a jeho implementací. Součástí systému je propojení se sociální sítí Facebook, komunikační aplikací Discord a službami společnosti Google, jako jsou kalendáře a sdílený disk. Výsledkem je funkční systém, naprogramovaný v jazyce PHP, který může sloužit pro komunikaci studentů.
Příroda. Mezi krajinou a městem.
Promna, Denisa ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Předmětem práce bylo vypracovat architektonicko – urbanistický návrh vstupního prostoru do areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci-Holici. Návrh se zaměřuje na pochopení místa plného života studentů a vědců. Hlavní navrhovaný objekt vychází ze zlatého řezu – nejen architektonická hmota, ale i náplň budov pracuje s pochopením významu vzdělání. Předání vědomostí dalším generacím. Současný stav areálu je vytvořen samovolnou zástavbou bez bližšího urbanistického řešení. Nový objekt je situován do pozice, která vytváří jasný charakter místa s dominantou, ale zároveň respektuje stávající stav. Objekt se zaměřuje na setkání lidí s myšlenkou, nad knihou nebo v kruhu studijního kolektivu. V kontrastu s tím se pak objevuje odpočinek a relaxační prostor v přírodě. Ta je inspirací pro vytvoření zástavby a přitom se v objektu objevuje jistá racionalita ve volbě architektonického vyjádření. Rozhraní mezi městem (vytvořené člověkem) a přírodou je ztvárněno fórem v podobě disku - dialog. Spirituální přesah architektonického vyjádření nám umožní pochopit ono rozhraní a potenciál místa na okraji města Olomouce. Město - příroda.
Language Tools and Strategies in Electronic Communication in RUNET
Lyakhova, Malika ; Konečný, Jakub (vedoucí práce) ; Liptáková, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce je věnována problematice komunikace v prostředí ruského internetu (RUNETu). Cílem práce je poskytnout základní popis a porovnání vybraných jazykových prostředků a strategií, jichž uživatelé internetu využívají, a to zejména s ohledem na způsob komunikace (online, offline). V teoretické části práce budou popsány vybrané komunikační prostředky a strategie na chatu a fórech, v praktické části budou představeny příklady získané analýzou internetových zdrojů.
Útlak: Divadlo utlačovaných
Drahovzalová, Dominika ; Doubek, David (vedoucí práce) ; Moree, Dana (oponent)
Bakalářská práce pojednává o Divadle utlačovaných. Zasazuje tuto metodu do dalších paradivadelních systémů, akčního výzkumu a technik sociální pedagogiky. Snaží se jí popsat a to i se shrnutím filozofických základů. Cílem výzkumné části práce je zmapovat konkrétní dílnu divadla a zkušenosti jejich účastníků. Na nich popsat procesy, které působí na jedince v průběhu dílny ve vztahu k útlaku. Případně odhalit, které prvky jsou pro práci klíčové. Tím přispět k vydefinování zařazení metody do výše zmíněných systémů. Podpořit její další rozvoj a šíření. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Implementace obecné diskusní skupiny
Novotný, Vladimír ; Rychnovský, Lukáš (oponent) ; Lukáš, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diskusních fór. Klade si za cíl vytvořit nový pohled na diskuze na internetu. Snaží se i aktivně bojovat proti nevyžádaným příspěvkům - tzv. spamu. Pro tento účel obsahuje vlastní systém analýzy a vyhodnocování příspěvků. Cílem práce je tvorba obecného webového fóra od úvodních specifikací přes teoretický model až k samotné realizaci.
Informační systém sportovního klubu
Braun, Daniel ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Jirák, Ota (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvoření webové aplikace, která bude využívána jako informační systém sportovního klubu TJ Sokol Kolín. Přihlášeným uživatelům má poskytnout možnost spravovat svůj profil, komunikovat mezi sebou prostřednictvím diskusního fóra, vkládat informace o různých akcích, dále vést záznamy o výsledcích jednotlivých týmů z let minulých, vkládání dokumentů, fotek a popisků k nim. Pro vkládání fotek poslouží php modul fotogalerie, který by měl být snadno přenositelný a instalovatelný do jiných webových aplikací. Nepřihlášeným návštěvníkům se zobrazí pouze vybraná data, která budou jen pro čtení. Systém bude implementován s využitím skriptovacího jazyka PHP a databázového serveru MySQL, dále se v něm počítá s okrajovým použitím technologie AJAX.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: