National Repository of Grey Literature 863 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Czech Ice Hockey Brand
Kukačková, Nikola ; Ruda, Tomáš (advisor) ; Landa, Pavel (referee)
Title: Brand of Czech hockey Objectives: The main objective of this work is on the base of the results of the research to design usefull archetype of brand of Czech hockey and to approach and with following analysis data to describe rebranding. Methods: In the bachelor's thesis, there are used methods of qualitative and quantitative research. More specifically, the technique of in-depth interviews and electronic questioning. Descriptive analysis was used in the analytical part. Results: On the base of the results of the research was designed an Archetype of brand of Czech hockey. The final archetype was Hero. Next in my work was touched and closer discovered rebranding. Keywords: Archetype, Logo, Questionnaire
Customer Satisfaction
Pišková, Martina ; Holendová, Petra (referee) ; Schüller, David (advisor)
The thesis deals with the analysis of customer satisfaction of the internet shop Nejbaby, s. r. o. The first part explains the theoretical concepts associated with the chosen theme. The second part is devoted to analyses of the external and internal surroundings of the selected enterprise and also includes a marketing research containing data collected via customised questionnaire. Based on the questionnaire assessment, proposals are presented in the last section, aiming to increased customer satisfaction.
Quality of Sport Services at TJ Slavoj Český Brod, z.s.
Machorková, Jana ; Ruda, Tomáš (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
Title: Quality of physical education at TJ Slavoj Český Brod z. s. Objectives: The objective of this thesis is to assess the quality of services provided by TJ Slavoj Český Brod. Suggestions for improvements will be put forward based upon any findings. The aim is to increase the quality of physical education and as a result also increase the contentment of club members. Methods: Primary source of data was a modified QUESC questionnaire provided to the customers of TJ Slavoj Český Brod z. s. The customers had an opportunity to submit their answers at the receptions of selected sport centers, during their training or sent in an electronic form. Additional research data was collected through semi structured interviews with the management of TJ Slavoj Český Brod, with the heads of individual divisions and through other available records. Results: Based upon the overall results it can be concluded that the members of TJ Slavoj Český Brod are satisfied with the provided services. The gap between the expected and perceived quality of service was analyzed and the results are presented per criteria as a mean gap of each given criterion: atmosphere - environment (-0,2), staff attitude (-0,39), reliability (-0,07), information availability (-0,38), program selection (-0,14), price (-0,02), safety (-0,39)...
Physical Literacy High School Students
Humler, Martin ; Vindušková, Jitka (advisor) ; Čechovská, Irena (referee)
Title: Physical literacy of high-school students Objectives: The main objective of this thesis is to acquaint the reader with the issue of physical literacy and to suggest possibilities that could be used to improve the pedagogical practice of not only beginning teachers. The thesis is focused on high school students, so the age group of 15 to 19 years, specifically, their motivation for physical activities was examined. Methods: In the thesis it is used a method of questionnaire in order to determine the motivation of high school students for physical activities. Data obtained from questionnaire survey was processed by standard statistical methods in Microsoft Excel. The theoretical part is processed in the form of literary search of available resources on the topic of the thesis. Results: I found that the motivation for physical activity of high school students is higher than I expected. The main motive of high school students for performing physical activity is "appearance". The value of BMI does not affect the choice of the dominant motive for physical activity. I also found that understanding the concept of physical literacy can significantly contribute to improving pedagogical practice. Keywords: physical literacy, motivation, questionnaire, students, high school
Marketing Research of Customer Satisfaction in chosen company with sports equipment and fashion
Svobodová, Aneta ; Pecinová, Markéta (advisor) ; Ruda, Tomáš (referee)
Title: Marketing Research of Customer Satisfaction in chosen company with sports equipment and fashion Objectives: Thesis "Marketing Research of Customer Satisfaction in chosen company with sports equipment and fashion" is in its final form a helpful source of information, which expands knowledge of marketing department in company HERVIS Sport a móda s. r. o. about its customers. Its aim is to reach information about satisfaction of Hervis's customers in three various countries of Czech Republic, which could marketing department use and include to its plans to improve current situation. Methods: The study is based on theoretical knowledge related to the selected topic. To obtain information about customer satisfaction was used quantitative marketing research. Results of the individual questions of questionnaire are shown in the graphs common for all stores. Chosen questions that are not only asked about Hervis in general, but the answers to them depend directly on which store the respondent visits, are also graphically captured separately. Based on its analysis were developed conclusions and suggestions for this company. Results: The results of this research showed that the customers are rather satisfied or satisfied with almost all aspects of the questionnaire. There has been also created the...
The analysis of the marketing communication of primary school
Hrdina, Matěj ; Paulovčáková, Lucie (advisor) ; Urbanová, Eva (referee)
Marketingová komunikace se nepojí pouze se ziskovou sférou. Své nezastupitelné místo má i v procesu řízení škol a školských zařízení. Marketing školám slouží k naplňování jejich cílů, a i samotný marketingový mix pro oblast vzdělávání je díky svým specifikům rozšířením původního marketingového mixu. Marketingovou komunikací se školy snaží oslovovat jak zájemce o studium a stávající žáky, tak i jejich zákonné zástupce. V dnes tak konkurenčním prostředí musí školy volit vhodné taktiky, jak je oslovovat. Cílem práce bylo zanalyzovat marketingovou komunikaci vybraných základních škol a navrhnout doporučení ke zefektivnění a zatraktivnění komunikace dané školy. Webové stránky základních škol slouží jako primární zdroj požadovaných informací, i když u některých informací, zvláště pak u těch o výuce přejímají prioritu elektronické informační systémy školy. Dle dotazníkového šetření jsou právě webové stránky místem, kam samotní žáci přicházejí pro informace. Webové stránky zkoumaných základních škol vykazují jisté chyby a nedokonalosti, ale cílové skupiny jsou s komunikací většinou spokojeny. Facebook jakož to zástupce sociálních sítí není primárním komunikačním kanálem ani pro jednu z dotázaných skupin respondentů. Samy školy si toho jsou vědomy, a tak k Facebooku přistupují. Jedna ze základních škol ho...

National Repository of Grey Literature : 863 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.