National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of landscape permeability and migration potential - A Case Study on the motorway D10
Novák, Libor ; Keken, Zdeněk (advisor) ; Kušta, Tomáš (referee)
This thesis deals with the influence of technical barriers to accidents with wild animals. On the highway D10 during the years 2006-2014 a total of 598 accidents with animals happened. Six categories of barriers were determine: 1) no barrier, 2) metal guardrails, 3) concrete dividers, 4) reinforced metal guardrails, 5) noise barrier wall, 6) fence, which had been given spatial location during the field survey. The paper also addressed the impact of urbanized areas and created the density of accidents per 1 km of the highway. The results show that there was no evidence for an effect of technical barriers (p = 0.73164). An analysis of accidents density implies some hotspots where there is > 19 accidents / km.
Cyanoacrylate adhesives in industry
Novák, Libor ; Halamík, Tomáš (referee) ; Kubíček, Jaroslav (advisor)
The diploma thesis is processed as an experimental verification of properties of cyanoacrylate adhesives Loctite and SikaLock. The experiment compares properties of mentioned adhesives on ten different materials. These Materials were glued to the overlap joint. After bonding one part of samples were left usual conditions and the second part was put into the kataplasma, where the samples were exposed extreme conditions (high wetness and temperature). The next step was a test for shear stress. Measured values were recorded in graphs, for each pasted material.
Machinery used in an open die forging
Novák, Libor ; Šlais, Miroslav (referee) ; Podaný, Kamil (advisor)
For production of components, which are made by open die forging, are used forging hammers and hydraulic presses. The project contains a dividing of machines, short description, advantages and disadvantages and using of concrete types of forging hammers and hydraulic presses in practice. Advantages of forging hammers are simple construction, high range of choice from many types and simple maintenance. Disadvantages are big shakes and danger of accident. Forging hammers can be chosen from spring, pneumatic, hydraulic and steam air types with or without acceleration. Hydraulic presses are divided into push -down presses (two and four - column presses) and pull - down presses (two and four - column presses). Advantages consist in simple operating and controlling via computer. Disadvantages are complicated construction and difficult maintenance.
Application of combined seal in the energy
Novák, Libor ; Šnajdárek, Ladislav (referee) ; Svoboda, Pavel (advisor)
This bachalor thesis deals with the sealing elements, which are used for sealing flange and other connections in the energy and petrochemical industries. Part of this work is a detailed description of kammprofile and spiral gasket and comparison of them.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Návrh obecného manuálu minimalizace odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Manuál je založen na obecném schématu projektu prevence a minimalizace odpadů, uvádí konkrétní příklady řešení v jednotlivých krocích: I. Stanovení cíle a strategie projektu. II. Vazba na environmentální politiku a plán odpadového hospodářství. III. Rozhodnutí o dalším kroku podle postupu při výběru odpadů. IV. Analýza materiálových toků souvisejících s vybraným odpadem. V. Vstup externích informací. VI. Návrh preventivních opatření a výběr optimálního řešení. VII. Interní recyklace. VIII. Externí recyklace.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
V roce 2001 byly řešeny tyto části projektu: Strategie prevence a minimalizace odpadů (politiky resortů a dobrovolné aktivity podniků); Rozlišování mezi prevencí a minimalizací odpadu; Databáze o odpadech vzniklých při průmyslových činnostech a službách (textilní a papírenský průmysl, povrchové úpravy); Zkušenosti s preventivními opatřeními na místě vzniku odpadů; Interní a externí recyklace v ČR.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2003 popisuje činnosti spojené s ověřováním manuálu, návrhem software a možnostmi zapojení dalších databází. Obecný manuál byl doplněn a ověřován ve vybraných podnicích textilního a papírenského průmylu a povrchové úpravy kovů.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Obecný manuál prevence a minimalizace odpadu
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Obecný manuál pro prevenci a minimalizace odpadů popisuje a vysvětluje jednotlivé kroky v projektu prevence. Odvolává se na přijaté dokumenty a ověřené metodiky, vytváří rámec pro oborové manuály, které mohou vzniknout pro potřeby konkrétní činnosti a služby. Obecná příručka má sloužit managementu podniků a pověřeným pracovníkům při hledání, volbě a zavádění preventivních opatření na ochranu ŽP do každodenní činnosti a rozhodovacích procesů.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2002 navazuje na zprávu za etapu B1 z roku 2001 rozšířením informace o zapracování preventivních nástrojů do směrnic EU a zákonů ČR. Vybraná odvětví (textilní a papírenský průmysl a povrchové úpravy kovů) jsou doplněna o nakládání s vozidly po ukončení životnosti. Obsažena je také úvodní kapitola k nakládání s elektrošrotem.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
SUNEX, s.r.o. ; INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Navrátil, Bohumil ; Vaněček, Vojtěch ; Kovář, Miroslav ; Vrabec, Jiří ; Polívka, Emil ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2004 popisuje práce plánované v etapě B6 a obsahuje informace, které nebyly zařazeny do finálních verzí manuálů. Svazek obsahuje další výstupy: Výstup 12: manuál pro textilní průmysl. Výstup 13: Manuál pro papírenský průmysl. Výstup 14: Manuál pro povrchové úpravy kovů. Výstup 15: Manuál pro nakládání s autovraky. Výstup 16: Manuál pro malé a střední podniky.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
40 NOVÁK, Lukáš
1 Novák, L.
11 Novák, Ladislav
2 Novák, Leoš
2 Novák, Luboš
2 Novák, Ludvík
2 Novák, Luděk
40 Novák, Lukáš
1 Novák, Ľubomír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.