National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vzdělávání v cestovním ruchu
Sýkorová, Lenka ; Lechnýřová, Zuzana (advisor)
Práce představuje analýzu jednotlivých úrovní vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a institucí, které toto vzdělávání nabízejí. Jedním z cílů je možné praktické využití pro studenty. Zakončena je seznamem škol poskytujích vzdělávání v cestovním ruchu.
Analýza cestovního ruchu Ostravska
Burianová, Lenka ; Lechnýřová, Zuzana (advisor)
Hlavním cílem práce je celková analýza cestovního ruchu Ostravska s přihlédnutím k jeho geografické příslušnosti k Moravskoslezskému kraji. Zaměřuje se na jednotlivé prvky CR, zejména atraktivity. Rozebírá jejich charakteristiku a funkčnost v rámci CR. Jmenuje jednotlivé památky a zajímavosti zvláště v centru Moravské Ostravy a Přívozu. Pojednává o struktuře návštěvníků. Smyslem práce je představit město v tom pravém a turisticky zajímavém světle. Dále zkoumá použité prezentační prostředky a jejich užitečnost při snahách o zvýraznění dobrého jména Ostravy. Dílčím cílem je analýza smýšlení veřejnosti o Ostravsku.
Specific aspects of the work and motivational factors that influence the workers in tourism industry
Lechnýřová, Zuzana ; Indrová, Jarmila (advisor) ; Zadražilová, Dana (referee) ; Kiráľová, Alžbeta (referee) ; Hlinka, Pavel (referee)
The thesis is dedicated to the topic of employment and motivation of workers in tourism segment. The goal is to get a structure of motivational factors that are important for workers in travel agencies, hotels and information centres and find out, how the factors are present in the scope of employment. On this research the research among students of tourism schools takes up. The results are compared to the similar researches made on the Czech employees as a whole. For better understanding of the importance of workers for tourism business the thesis contains basic overview of the business that serve the tourist participants and detailed overview of the sources of statistical data regarding employment in the tourism segment.
Does marketing research have important role in operation and decision-making of the touroperator?
Rehúšová, Alexandra ; Lechnýřová, Zuzana (advisor) ; Indrová, Jarmila (referee)
The thesis is divided into two main parts -- theoretical and practical. In theoretical part are characterized touroperators and their operation and typology. Following chapters are dedicated to marketing research and its characteristic including reasons for its realization and particular steps of marketing research process, types and forms of marketing research with detailed characteristic of qualitative and quantitative research. Next chapters discuss information in marketing research and their sources, realization and operating of marketing research. In practical part are summarized answers given by respondents within qualitative research that were about the importance of marketing research in operation and decision-making of the touroperator. The results of research are stated at the end of each subchapter.
Promotion analysis of Léčebné lázně Bohdaneč and its competitors
Růžičková, Kateřina ; Lechnýřová, Zuzana (advisor) ; Hauptová, Petra (referee)
The first part demonstrates Léčebné lázně Bohdaneč and its more important competitors, Lázně Velichovky and Anenské slatinné lázně (Lázně Bohdaneč). The second part explains the terms connected with marketing and commercial communications. In connection with this terms are described marketing and communication mix together with its instruments. Commercial communication`s instruments as ATL and BTL are characterized in detail. The third part is focused on the last one from the "4P", namely promotion. Promotion of LLB a.s is compared with its competitors, especially the realized promotion through the new medium is analyzed. Part of this last section is also comparing of websites and the concept of the improvement communication campaign.
Media strategy concept for Travel Agency Tapir
Monakov, Vladislav ; Lechnýřová, Zuzana (advisor) ; Bradáč, Jan (referee)
This thesis describes preparing media concept for travel agency
Analýza výuky cestovního ruchu na vysokých školách v ČR
Salačová, Kristýna ; Lechnýřová, Zuzana (advisor) ; Petrů, Zdenka (referee)
Tato práce analyzuje výuku cestovního ruchu na prezenční bakalářské úrovni studia státních a soukromých vysokých škol v České republice. Analýza je provedena podrobným srovnáním vyučovaných předmětů na jednotlivých školách a doplněna dotazníkovým šetřením, ve kterém se zjišťovala spokojenost studentů se studiem a výukou. Cílem práce bylo navrhnout doporučení na zlepšení pro Vysokou školu ekonomickou v Praze a její studijní obor Cestovní ruch a regionální rozvoj.
Turistická karta pro region Telčsko a okolí - tvorba produktu
Kučerová, Kateřina ; Lechnýřová, Zuzana (advisor) ; Petrů, Zdenka (referee)
Práce je věnována návrhu turistické slevové karty pro mikroregion Telčsko. Turistická karta je charakterizována jako package, který je součástí marketingového mixu. První kapitola je proto věnována charakteristice package. Další kapitoly pak vymezení mikroregionu Telčsko a atraktivitám, které nabízí. Těžiště práce pak spočívá v návrhu produktu Telčská karta.
Charakteristika vzájemného cestovního ruchu České republiky a Španělska
Drozdová, Jana ; Petrů, Zdenka (advisor) ; Lechnýřová, Zuzana (referee)
Základní charakteristika cestovního ruchu České republiky a Španělska, předpoklady obou zemí pro rozvoj tohoto odvětví a jejich organizační a řídící struktura. Charakteristika cestování španělských občanů do České republiky a českých občanů do Španělska ve vzájemných souvislostech. Hodnocení potenciálu a možného rozvoje vzájemného cestovního ruchu těchto zemí.
Strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj
Hanušová, Karolína ; Vaško, Martin (advisor) ; Lechnýřová, Zuzana (referee)
práce hodnotí postup realizace strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém ráji a analyzuje její dopad na vnímání regionu návštěvníky

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.