National Repository of Grey Literature 229 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
BitTorrent Tracker-Less Peer Monitoring
Vaško, Martin ; Pluskal, Jan (referee) ; Polčák, Libor (advisor)
The goal of this thesis is to effectively monitor peers within BitTorrent network. This research is based on distributed hash tables, specifically MLDHT. In the last decade, focus has also been on efficiency of monitoring within network. Existing algorithms do not provide actual efficiency therefore it is recommended to introduce an estimate accuracy using Bernoulli process. The goal of monitoring is to ensure the highest success of peer search. The work focuses on designing and implementing Bernoulli process model. The measurements show that, the in-depth search (LIFO) is better in the short run. The work focuses on the efficiency of time monitoring, estimation of the peer search error and efficiency using the modeled Bernoulli process. Result of this work is the recommended monitoring time with high efficiency.
IT Monitoring and Management System with DCMM
Vaško, Martin ; Květoňová, Šárka (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
Developeri v IT tíme vidia IT manažment ako vedúcich ich oddelenia a IT projektov. Úzkoprsosť manažmentu spoločnosti je často videná ako problém v riadení IT. Avšak v DCMM terminológii sa od vedúcich manažmentu vyžaduje rovnocenná diskusia medzi oboma účastníkmi. Pri rovnocennej diskusii to má za pozitívny dopad na pracovníkov IT a riešenia IT projektu, než pri nerovnocennej komunikácií. Navrhovaný systém umožňuje uživateľom (IT manažérom) manažovať a zobrazovať zdroje IT oddelenia, aktuálny stav projektu a aktuálny pohľad na manažment IT v DCMM perspektíve. Hlavné zameranie je kladené na extrakciu záznamov z rôznych nástrojov, ktoré sú spojené do príbehov. Tieto príbehy vytvárajú reťazec navzájom súvisiacich krokov, ktoré majú buď pozitívny alebo negatívny dopad na podnikanie. DCMM metriky boli realizované pre pomoc IT manažmentu aby sa vďaka ním vedel rozhodnúť ísť v smere nových myšlienok alebo sa držať ďaleko od inovácií. Pri použití nástroja, je manažmentu podniku ľahšie určiť, či DCMM pomôže danej spoločnosti byť inovatívna alebo či sa má rozhodnúť zostať v užívaní aktuálneho manažérskeho modelu. Na základe aktuálnych a predošlých udalostí odohraných vo firme, ktoré sa zobrazia je nutné vykonať manažérsku analýzu pre zistenie nových vedomostí.
IT Monitoring and Management System with DCMM
Vaško, Martin ; Květoňová, Šárka (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
Developeri v IT tíme vidia IT manažment ako vedúcich ich oddelenia a IT projektov. Úzkoprsosť manažmentu spoločnosti je často videná ako problém v riadení IT. Avšak v DCMM terminológii sa od vedúcich manažmentu vyžaduje rovnocenná diskusia medzi oboma účastníkmi. Pri rovnocennej diskusii to má za pozitívny dopad na pracovníkov IT a riešenia IT projektu, než pri nerovnocennej komunikácií. Navrhovaný systém umožňuje uživateľom (IT manažérom) manažovať a zobrazovať zdroje IT oddelenia, aktuálny stav projektu a aktuálny pohľad na manažment IT v DCMM perspektíve. Hlavné zameranie je kladené na extrakciu záznamov z rôznych nástrojov, ktoré sú spojené do príbehov. Tieto príbehy vytvárajú reťazec navzájom súvisiacich krokov, ktoré majú buď pozitívny alebo negatívny dopad na podnikanie. DCMM metriky boli realizované pre pomoc IT manažmentu aby sa vďaka ním vedel rozhodnúť ísť v smere nových myšlienok alebo sa držať ďaleko od inovácií. Pri použití nástroja, je manažmentu podniku ľahšie určiť, či DCMM pomôže danej spoločnosti byť inovatívna alebo či sa má rozhodnúť zostať v užívaní aktuálneho manažérskeho modelu. Na základe aktuálnych a predošlých udalostí odohraných vo firme, ktoré sa zobrazia je nutné vykonať manažérsku analýzu pre zistenie nových vedomostí.
BitTorrent Tracker-Less Peer Monitoring
Vaško, Martin ; Pluskal, Jan (referee) ; Polčák, Libor (advisor)
The goal of this thesis is to effectively monitor peers within BitTorrent network. This research is based on distributed hash tables, specifically MLDHT. In the last decade, focus has also been on efficiency of monitoring within network. Existing algorithms do not provide actual efficiency therefore it is recommended to introduce an estimate accuracy using Bernoulli process. The goal of monitoring is to ensure the highest success of peer search. The work focuses on designing and implementing Bernoulli process model. The measurements show that, the in-depth search (LIFO) is better in the short run. The work focuses on the efficiency of time monitoring, estimation of the peer search error and efficiency using the modeled Bernoulli process. Result of this work is the recommended monitoring time with high efficiency.
The position of Travel Service, Ltd. on the Czech aviation market
Holá, Alžběta ; Vaško, Martin (advisor) ; Majerčinová, Kateřina (referee)
This thesis analyses the position of Travel Service, Ltd. on the Czech aviation market. Furthermore, it also tries to point out the main aspects which were important for the successful development of Travel Service and tries to forecast the future development of this company. The theoretical part contains the history, evolution and position of aviation. It also includes current trends in aviation and the position of aviation in tourism. International organizations and conventions in civil aviation, the deregulation process of air transportation are discussed in this part as well. The analytical part describes the company Travel Service, Ltd., its origin and important events in the history of the company. In this part are analysed economic data, business strategy and internal statistics. There are described the main competitors in the Czech Republic and also in Europe and they are compared with Travel Service. The plans of the company for the future and its next expected evolution are also mentioned here.
The impact of mobile internet development on e-Tourism
Lopata, Jan ; Vaško, Martin (advisor) ; Valentová, Jana (referee)
The topic of this bachelor thesis is the mobile Internet development and penetration and its subsequent impact on eTourism industry. Firstly, the thesis deals with information and communication technologies with a great attention to the Internet, which had a fundamental importance for eTourism creation. Then it occupies with the mobile Internet, which enabled mTourism formation, and also describes current mobile devices. The next chapter analyzes the contemporary state and trends of mobile Internet in mTourism and its impact on eTourism. Eventually, the thesis predicts the possible future development of the situation and presents the latest technology on the market.
The position of the company Czech Airlines on the aviation market
Dudová, Petra ; Vaško, Martin (advisor) ; Petrů, Zdenka (referee)
This bachelor thesis focuses on the company Czech Airlines and analyzes its position on the aviation market. The thesis describes the development of CSA and the important circumstances that shaped the present form of company. CSA has been struggling with economic problems, that is why a financial analysis is included in the thesis. It will help to clarify whether the company still has a future or not. There is also an analysis of the aviation market where the company is compared with competing airlines. CSA has changed dramatically over the last decade, and my thesis specializes on these changes.
Analysis of tourism in Jičín and surroundings
Muhr, Daniel ; Vaško, Martin (advisor) ; Netková, Jarmila (referee)
The following bachelor thesis deals with the analysis of tourism in Jičín and surroundings. The aim of the thesis is to analyze tourism in Jičín and surroundings and to make suggestions for further tourism development. The thesis consists of five chapters. The first chapter defines the elementary terms from the field of tourism. The second chapter includes basic information about the town, its history and institutions involved in the development of tourism in the destination. The third chapter specifies tourist attractions and tourism infrastructure. The fourth chapter is concerned with the analysis of tourism supply and demand as well as promotion and strategic documents. Based on a SWOT analysis, tourism in Jičín is evaluated and suggestions for improving the current situation are made in the last chapter of the thesis.
Prague City Tourism Organization and Its Importance for Tourism in Prague
Kozár, Jan ; Vaško, Martin (advisor) ; Jarolímková, Liběna (referee)
The aim of this bachelor thesis was to analyse the activities of the Prague City Tourism organization which represents an important business concerning the incoming tourism field in Prague. A particular emphasis was put on the Visitor Services department, especially on the tourist visitor centres which are administered by it. Within the analysis, statistical data on the incoming tourism in Prague from 2015 and 2016 were processed using the comparison method. Within the bachelor thesis, the tourist pass called Prague Card was also presented. In the practical part a S.W.O.T. analysis of the visitor centres was done, based on Prague City Tourism environment knowledge and the secondary data analysis. Furthermore, there was a primary research performed by the author (using mainly the questioning method) which took place in visitor centres in Prague. The figures obtained during the research were evaluated in the thesis as well. An insight into the future of Prague City Tourism was also given in the practical part. Using every piece of knowledge mentioned, several measures were suggested in order to optimize the operation of visitor centres and the Prague Card product.
The impact of technology development on the aviation industry
Fischerová, Erika ; Vaško, Martin (advisor) ; Kalábová, Markéta (referee)
The diploma thesis deals with the impact of technology development on the aerospace industry. The first part describes brief history of aviation and its most important milestones. In the next chapter, current technologies are analyzed in aviation, from commercial and operational activities, through airports, air traffic controllers to passengers. The following chapter describes future trends in technology development, especially regarding the ecology and automation of activities. The last chapter compares air transport with rail as its potential source of threat on short and medium distances.

National Repository of Grey Literature : 229 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
6 Vasko, Martin
4 Vaško, Marek
12 Vaško, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.