National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Selection of application for project management in small digital firm
Syrová, Lenka ; Vrbová, Lucie (advisor) ; Šebek, Jiří (referee)
The bachelor thesis deals with the selection of a suitable application for project management in a smaller digital firm. In the practical part I worked with the IT firm Query Digital, s. r. o., which is formally classified as micro-enterprise. To achieve the chosen goal, multi-criteria decision making is used and the whole issue is considered a decision-making process. Based on the target group and my own knowledge, I set out the criteria and variants of decision making. Using selected methods, I determined the weight of the criteria and evaluated variants of decision making. The result is Teamgantt.
Political Nepotism
Šebek, Jiří ; Znoj, Milan (advisor) ; Profant, Martin (referee) ; Novotný, Josef (referee)
There is circumstantial and scientific evidence of nepotism in Europe and USA, and among politicians, judges and other elites. Despite this, an access to positions of power in a liberal democracy is restricted in the sense that occupational following in the offices is subject to public scrutiny. There is a conflict between a personal obligation to promote one's kin and a public obligation to promote liberty. This public duty emerges from a duty to allow access to offices of power to those who have the misfortune of not being born as dynastic followers. It is based on John Rawls's original position which is a thought experiment establishing an impartial environment to detect chief principles adjudicating conflicts of moral doctrines, fairly. In it, the condition of impartiality is achieved by means which are found in this dissertation to be excessive. Its blanked ban on biases immolates even those biases which contribute to fairness, despite their partiality. When nepotism is partly considered an expression of altruism, it shows a capacity to increase cohesion, impede free-driving and improve economy. In order to preserve these virtues, an improved condition of impartiality is offered to enhance Rawls's theory and to classify instances of nepotism according to their effects on improving or hampering...
Slang and colloquial language in Dramas of V. Sigarev
Šebek, Jiří ; Loikova-Nasenko, Tatiana (advisor) ; Rajnochová, Natalie (referee)
V současné době se stále větší počet lingvistů začíná ve svých vědeckých pracích zabývat fenoménem slangu a hovorové řeči, který zaujímá své místo v běžném jazyce již dlouhou dobu, ale v posledních letech tyto specifické formy jazyka nacházejí stále větší uplatnění nejen v běžné každodenní komunikaci, ale i v denním tisku, různě tématicky zaměřených časopisech a také samozřejmě v televizním vysílání a rádiu. Tento fenomén nesouvisí samozřejmě pouze s ruským jazykem, ale je možné jej pozorovat téměř v každém jazyce na celém světě v souvislosti s globálním rozvojem společnosti. Cílem této práce je najít co nejpřesnější definice pro hovorovou řeč, slang a s ním související žargon a zároveň také porovnat různé formy použití těchto jazykových forem na třech dramatech Vasilije Sigareva, v současné době jednoho z nejdiskutovanějších autorů divadelních her v Rusku. Pro dosažení tohoto cíle je nutné prozkoumat různé roviny jazyka: fonetickou, morfologickou, lexikální a syntaktickou. Teoretickými, ale i praktickými východisky pro tuto práci budou různé výkladové slovníky slangu a hovorové řeči, zejména pak výkladový slovník V. S. Elistratova " "1, slovník T. G. Nikitinové " "2, " " S. A. Kuzněcova3 dále různé publikace a stati zabývající se slangem a hovorovou řečí.
The Business Plan
Kesjárová, Lenka ; Šebek, Jiří (referee) ; Lajtkepová, Eva (advisor)
In my BC work I am engaged in problems related to business plan proposals. The work analyses problems related to proposals of solutions for company extension in the field of service provision. On the basis of the analysis there have been processed the proposals of procedures, recommendations and measures suitable for supporting the company orientation in the market, strengthening its position in the market, increasing its market share as well as rendered service quality improvement and new clients obtaining. These suggestions and recommendations should be a guide – they should help a small company to develop and they should also lead to the company aims fulfilment.
Medical Image Data Compression
Šebek, Jiří ; Bařina, David (referee) ; Kršek, Přemysl (advisor)
This thesis deals with several lossless methods of image compression. The main goal is to achieve the best compression ratio for set of medical images. This paper provides brief introduction into the data compression theory. It also contains design of image compression and description of designed compression modules implementation. Also the verifi cation of suitability of designed method for medical images compression is involved.
Fundamental Based Forex Trading Strategy
Šebek, Jiří ; Rygl, Zdeněk (referee) ; Budík, Jan (advisor)
This thesis deals with design of Forex trading strategy. The main goal is to achieve satisfying trading results with strategy based on fundamental and technical analysis. This paper provides brief introduction into the International Interbank Foreign Exchange and describes basic principles of both technical and fundamental analysis. The most important part of this thesis contains the design of trading strategy and description of its implementation. Also the verication of suitability of designed strategy for Forex trading is involved.
Benefit to Optimalization of Project Planning in Custom Manufacturing
Šikulová, Iva ; Šebek, Jiří (referee) ; Jurová, Marie (advisor)
This master’s thesis analyses problems which are related to planning of orders in form of projects in custom manufacturing in a particular company. The basic for this work is the evaluation of analysis of actual planning of orders situation. On the basis of this analysis is proposed further recommendation for optimalization of project planning in custom Manufacturing whose creating was the main content this master’s thesis.
The Business Plan Of The S4you Ltd. Company Foundation
Kesjárová, Lenka ; Šebek, Jiří (referee) ; Kocmanová, Alena (advisor)
In my Master’s thesis I am engaged in problems related to business plan proposals. The work analyses problems related to proposals of solutions for company extension in the field of service provision. On the basis of the analysis there have been processed the proposals of procedures, recommendations and measures suitable for supporting the company orientation in the market, strengthening its position in the market, increasing its market share as well as rendered service quality improvement and new clients obtaining. These suggestions and recommendations should be a guide – they should help a small company to develop and they should also lead to the company aims fulfilment.
Management of the Human Resources in the of Public Administration
Pokorný, Pavel ; Šebek, Jiří (referee) ; Pokorný, Jiří (advisor)
The subject of my master thesis "Management of the human resources in the public administration" is to introduce the personal management and analyse the possibilities of application in public administration, directly in the Prison of the Czech Republic in the State Prison in Kuřim with a focus on training workers in different levels of management.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
12 ŠEBEK, Jaroslav
1 Šebek, Jakub
5 Šebek, Jan
12 Šebek, Jaroslav
5 Šebek, Josef