National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
The use of Czech and Russian prepositions according to parallel corpus
Nadykta, Nadzeya ; Čermák, František (advisor) ; Loikova-Nasenko, Tatiana (referee)
This diploma thesis is devoted to description of Czech and Russian system of prepositions. It presents a general account of formal, functiona1 and semantic aspects of Czech and Russian prepositions and considers the use and distribution of them based on paral1el corpora data (70000 aligned sentences). Its source contains 107 single-word prepositions and 433 multi-word ones in Czech and 105 single-word prepositions and 222 multi-word ones in Russian. These prepositions are excerped from the parallel corpora, their concordantions are quantied and analysed in detail. Proposal of review of corespondence of Czech and Russian prepositions conceived as a set of the most frequent collocations of the original preposition and as an account of equivalence i1ustrated by model examples of conversive and multi-word prepositions is outlined upon achieved results. The whole list is equipped with semantic and valency tags.
Idioms with proper names in Russian and Czech phraseology
Bauerová, Pavla ; Rajnochová, Natalie (advisor) ; Loikova-Nasenko, Tatiana (referee)
The aim of this thesis was to explain the specificity of idioms with proper nouns (onomastic idioms), to give an overview of the most common Russian onomastic idioms, to explain their orig in and to compare their usage with onomastic idioms in Czech. Proper nouns are specific lexical units which name unique denotate. Unlike common nouns they do not have any generaI meaning. However, during the development of a language some proper nouns can undergo the process of the so-called appelativization - to tum into a common noun and get the meaning. Such proper nouns occur in most of idioms. In some less frequent cases a proper noun can become a part of an idiom thanks to its rhythmical similarity to other idiom components or due to its accidental or genetic relativity to common nouns. In both languages onomastic idioms represent a specific and important part of the idiomatic system. Proper nouns contained in idioms can be both of domestic and foreign origin. The domestic Russian and Czech onomastic idioms can be divided into two groups based on the way they reflect the national specificity. The Hrst group consists of idioms reflecting extralinguistic factors such as domestic folklore, history and literature. The second group includes idioms reflecting national specificity caused by linguistic factors - idioms with...
The relationship between the Russian Orthodox Church and state during 1985-1999. The role of orthodoxy in creation of a new national consciousness of Russian society in the post-Soviet period
Creighton, Lucie ; Loikova-Nasenko, Tatiana (advisor) ; Nykl, Hanuš (referee)
This work explores the relationship between the Russian Orthodox Church and state as it developed during the period of perestroika and mainly during the post-Soviet period. As an illustration of the process the relationship between the Church and the Army is described. It was assessed that during the 1990's, the Russian Orthodox Church played an important role in helping to raise moral and patriotic consciousness in both the Army and the Society.
Slang and colloquial language in Dramas of V. Sigarev
Šebek, Jiří ; Loikova-Nasenko, Tatiana (advisor) ; Rajnochová, Natalie (referee)
V současné době se stále větší počet lingvistů začíná ve svých vědeckých pracích zabývat fenoménem slangu a hovorové řeči, který zaujímá své místo v běžném jazyce již dlouhou dobu, ale v posledních letech tyto specifické formy jazyka nacházejí stále větší uplatnění nejen v běžné každodenní komunikaci, ale i v denním tisku, různě tématicky zaměřených časopisech a také samozřejmě v televizním vysílání a rádiu. Tento fenomén nesouvisí samozřejmě pouze s ruským jazykem, ale je možné jej pozorovat téměř v každém jazyce na celém světě v souvislosti s globálním rozvojem společnosti. Cílem této práce je najít co nejpřesnější definice pro hovorovou řeč, slang a s ním související žargon a zároveň také porovnat různé formy použití těchto jazykových forem na třech dramatech Vasilije Sigareva, v současné době jednoho z nejdiskutovanějších autorů divadelních her v Rusku. Pro dosažení tohoto cíle je nutné prozkoumat různé roviny jazyka: fonetickou, morfologickou, lexikální a syntaktickou. Teoretickými, ale i praktickými východisky pro tuto práci budou různé výkladové slovníky slangu a hovorové řeči, zejména pak výkladový slovník V. S. Elistratova " "1, slovník T. G. Nikitinové " "2, " " S. A. Kuzněcova3 dále různé publikace a stati zabývající se slangem a hovorovou řečí.
Comparison of the specifics of Russian and Czech language means in advertising texts with regard to gender aspects
Steiningerová, Alena ; Loikova-Nasenko, Tatiana (advisor) ; Lendělová, Věra (referee)
The work compares and charts language facilities of Russian and Czech publicity texts in relation to gender aspects. This actual theme contains following points: general characteristic of publicity phenomenon picture of gender as "social sex" comparison of specificity language facilities of Russian and Czech publicity texts in relation to gender aspects Preamble deals with publicity history and its historical development till present. Describes development of publicity in broadcasting and television cast and adverts to specialities of development Czech and Russian publicity against a background political - economical changes. Defines what the publicity is, what are her substantial styles, what target is has and for whom is determined. Second part is attended to gender as "social sex" and its characteristics. It records historical development of Gender Studies, adverts to key properties of women and men, on their nervous relation in imaging by medium and on still persisting strong gender stereotypes at confrontation with topical language of publicity. In final part is made analysis of language instruments on selected sample of Russian and Czech publicity texts on the basis traditional linguistic and semiotic analysis regarding gender aspects.
Idioms with proper names in Russian and Czech phraseology
Bauerová, Pavla ; Loikova-Nasenko, Tatiana (referee) ; Rajnochová, Natalie (advisor)
The aim of this thesis was to explain the specificity of idioms with proper nouns (onomastic idioms), to give an overview of the most common Russian onomastic idioms, to explain their orig in and to compare their usage with onomastic idioms in Czech. Proper nouns are specific lexical units which name unique denotate. Unlike common nouns they do not have any generaI meaning. However, during the development of a language some proper nouns can undergo the process of the so-called appelativization - to tum into a common noun and get the meaning. Such proper nouns occur in most of idioms. In some less frequent cases a proper noun can become a part of an idiom thanks to its rhythmical similarity to other idiom components or due to its accidental or genetic relativity to common nouns. In both languages onomastic idioms represent a specific and important part of the idiomatic system. Proper nouns contained in idioms can be both of domestic and foreign origin. The domestic Russian and Czech onomastic idioms can be divided into two groups based on the way they reflect the national specificity. The Hrst group consists of idioms reflecting extralinguistic factors such as domestic folklore, history and literature. The second group includes idioms reflecting national specificity caused by linguistic factors - idioms with...
The use of Czech and Russian prepositions according to parallel corpus
Nadykta, Nadzeya ; Čermák, František (advisor) ; Loikova-Nasenko, Tatiana (referee)
This diploma thesis is devoted to description of Czech and Russian system of prepositions. It presents a general account of formal, functiona1 and semantic aspects of Czech and Russian prepositions and considers the use and distribution of them based on paral1el corpora data (70000 aligned sentences). Its source contains 107 single-word prepositions and 433 multi-word ones in Czech and 105 single-word prepositions and 222 multi-word ones in Russian. These prepositions are excerped from the parallel corpora, their concordantions are quantied and analysed in detail. Proposal of review of corespondence of Czech and Russian prepositions conceived as a set of the most frequent collocations of the original preposition and as an account of equivalence i1ustrated by model examples of conversive and multi-word prepositions is outlined upon achieved results. The whole list is equipped with semantic and valency tags.
The relationship between the Russian Orthodox Church and state during 1985-1999. The role of orthodoxy in creation of a new national consciousness of Russian society in the post-Soviet period
Creighton, Lucie ; Nykl, Hanuš (referee) ; Loikova-Nasenko, Tatiana (advisor)
This work explores the relationship between the Russian Orthodox Church and state as it developed during the period of perestroika and mainly during the post-Soviet period. As an illustration of the process the relationship between the Church and the Army is described. It was assessed that during the 1990's, the Russian Orthodox Church played an important role in helping to raise moral and patriotic consciousness in both the Army and the Society.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.