National Repository of Grey Literature 26 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Properties of metal-organic networks on modified weakly-interacting substrates
Černá, Lenka ; Švec, Martin (referee) ; Jakub, Zdeněk (advisor)
Tato práce se zaměřuje na syntézu a charakterizaci dvourozměrných (2D) metal-organických sítí na tradičních kovových substrátech i na modifikovaných slabě interagujících substrátech, konkrétně na interkalovaném grafenu. Jedinečné vlastnosti 2D materiálů, jako je mechanická pružnost, velký měrný povrch a přístupná aktivní místa, je činí atraktivními pro různé aplikace, včetně flexibilní elektroniky, katalýzy, senzorů a separace plynů. Ačkoli metal-organické sítě mají potenciální využití v různých oblastech, většina z nich jsou elektrické izolátory s nízkou pohyblivostí náboje, což omezuje jejich použití v elektronických zařízeních. První část této práce se zabývá syntézou slibného vodivého metalo-organického systému na Au(111) a systém je zkoumán pomocí nízkoteplotní skenovací tunelovací mikroskopie (STM) a skenovací tunelovací spektroskopie (STS). Druhá část práce zkoumá syntézu metal-organických sítí na modifikovaném grafenovém substrátu pomocí STM, nízkoenergiové elektronové mikroskopie (LEEM), rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS) a úhlově rozlišené fotoemisní spektroskopie (ARPES). Výsledky naznačují, že modifikace substrátu metal-organické sítě interkalací může umožnit vyladění přenosu náboje mezi metal-organickou sítí a substrátem a zároveň zachování strukturní integrity rozhraní. Celkově tato práce přispívá k pochopení syntézy a charakterizace 2D metal-organických sítí jak na tradičních kovových substrátech, tak na modifikovaných grafenových substrátech.
Labyrinths - in the role of an instrument developping space and plane orientation of pre-school child
Černá, Lenka ; Kaslová, Michaela (advisor) ; Kvasz, Ladislav (referee)
The aim of the thesis is to determine whether the practice of using a graded series of labyrinths affect their final solution, hence the orientation in the plane, check the level of understanding of labyrinths and determine whether the sex of children affect the resulting solution. Thus, the work environment uses of labyrinths to develop a structured orientation in a limited space for pre-school children aged five to six (seven) years. The theoretical part characterizes preschool child and explains the context pre- mathematical literacy and orientation in space/plane with the delegation on labyrinthsurthermore, the labyrinths of focus in terms of historical, semantic and didactic.Furthermore, the labyrinths of focus in terms of historical, semantic and didactic. The practical part describes research which in obtaining information from the set of samples used structured observations and findings to the final results of the comparative analysis. They are discussed in connection with: the needs of the child and their saturation; orientation in space/plane; problem situation; interactions of teachers and children. KEY WORDS Pre-school children, pre-mathematical literacy, space orientation, plane orientation, labyrinths, applied methods and phormes of solution.
Company Motivation Program
Černá, Lenka ; Kocianová, Renata (advisor) ; Reichel, Jiří (referee)
This thesis deals with the motivation program of the company and its basis. The thesis focuses on the analysis and the comparison of motivation theories that have influence on the creation of motivation programs. In addition to traditional motivation theories is a crucial part of the thesis devoted to the so-called new motivation theories. The new motivation theories are called because of their development during last thirty years. The main aspects of the comparison of motivation theories in this thesis is a historical view of the theories, but also a progress of management theories and related development of human resources management. The thesis aims to identify the benefit of new motivation theories for creation company motivation programs. Keywords Motivation program of a company, motivation, theories of motivation, management, employee, job satisfaction.
Management Styles
Černá, Lenka ; Tureckiová, Michaela (advisor) ; Mužík, Jaroslav (referee)
The key to success for any corporation lS high-quality managers. Specialised publications frequently distinguish between so called generalists (i.e. generally trained managers) and specialists for a particular type of management (also referred to as 'knowledge managers'). In my opinion, the most important is to look at what different types of managers share (irrespective ofthe position in the management they hold in the company), rather than at what are the differences between them. First, my paper looks at the general pre-requisites necessary to hold management positions. Then I describe the most important management theories as well as management styles which are applied at present in human resources management.
Domestic Violence Against Women
Černá, Lenka ; Mašát, Vladimír (advisor) ; Šafránková, Pavla (referee)
This bachelor thesis deals with the topic of domestic violence committed on women. The aim of this thesis is to penetrate into the issue of domestic violence, using professional literature and described life stories of abused women to describe factors that had impact on the origin of domestic violence in their families, including problems they had to cope with during their living with violent pertner. The thesis is divided into theoretical and practical part. In theoretical part I concern generally with the charakteristics of domestic violence. I try to clarify the basic terms, describe its categories, forms and risk factors that affect the origin of domestic violence on women. In the conclusion of this part I deal with legislating perspective of this issue, with prevention, the issue of gender and status of women in our society. In the practical part I describe life stories of abused women and carry out subsequent analysis. I searched for the reasons of origin of domestic violence. Nearly almost the basic factor is the experience of victim or the offender with pathological phenomena earlier in their primary families. Apart from that, I was interested in the fact why abused women have god big difficulties to release from domestic violence. The mission of this thesis is to inform the public of destiny of...
Relatioship of somatic and motor variables to the postural stability in children
Černá, Lenka ; Bunc, Václav (advisor) ; Havel, Zdeněk (referee) ; Suchomel, Aleš (referee)
Subject In professional literature progressive development of postural stability related to the age during the childhood is documented which is characterized by decline of amplitude and speed deviations. The postural stability becomes similar to adults by primary school children, specifically in the age of 7 to 10 (Shumway-Cook, Woollacott, 2001) and children switch to more accurate strategy of postural control. The period of primary school is described as positive for motor development. Performance in this period is most considerably influenced by biogenetic factors which include growth factors as for instance body height, weight and body composition. An appropriate movement routine with an adequate amount and quality of movement activity is important for development of children's organism by primary school children. Objective The aim of this work is to describe the changes of chosen parameters of postural stability which are related to the age and gender of primary school children and to submit to analysis the changes in chosen parameters of postural stability in connection with somatic characteristics, movement abilities and movement activity. Methods The summarizing statistical research took place at a primary school where 154 children (85 boys, 69 girls) in the age of 7 to 11 were tested....
Graphene on SiC as a substrate for molecular self-assembly systems
Černá, Lenka ; Průša, Stanislav (referee) ; Procházka, Pavel (advisor)
This bachelor thesis deals with the fabrication and characterization of metal-organic frameworks formed by self-assembly mechanism of metal atoms (Fe) and organic molecules (tetracyanoquinodimethane, TCNQ) on a graphene surface. The fabrication of self-assembled structures has been performed on epitaxial graphene on SiC(0001) substrate. The deposition of metal-organic networks, as well as subsequent surface characterization by low-energy electron microscopy (LEEM) scanning tunneling microscopy (STM) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), were performed under ultra-high vacuum conditions.
The Meaning of Supervision for Social Workers in the Counseling Center for Citizenship / Civil and Human Rights
Černá, Lenka ; Žáčková, Hana (advisor) ; Čedík, Miloslav (referee)
ČERNÁ, Lenka. The Meaning of Supervision for Social Workers in the Counseling Center for Citizenship / Civil and Human Rights. Prague, 2019. Diploma Thesis. Charles University, Hussite Theological Faculty. Leader of the Diploma Thesis: PaedDr., Mgr. Hana Žáčková. The Diploma Thesis "The Meaning of Supervision for Social Workers in the Counseling Center for Citizenship / Civil and Human Rights" focuses on the issue and importance of supervision for workers of this facility. The thesis is divided into two parts, which include theoretical and methodological part. The theoretical part of the thesis generally defines supervision, its characteristics and function. Furthermore, it deals with the meaning and importance of supervision, the description of the supervision contract and also the characteristics of supervision of species. The work also contains the characteristics of a good supervisor, and this work also deals with social workers, personal and professional prerequisites of a social worker and his professional competence were not to be missed. The diploma thesis is focused on a specific workplace and therefore there is also information about the Counseling Center for Citizenship / Civil and Human Rights, where I deal with basic information about the operation of the facility and supervision at...
How adolescents feel their future role of a man and a woman in a partnership/marriage in relation to children.
ČERNÁ, Lenka
This bachelor thesis aims to establish how the adolescent young people see their future gender role of a man and woman in their partner/marital relationship, last not least with respect to parental planning and upbringing of children. The thesis consists of two parts. The first, theoretical part describes the adolescent age period as the process of maturation and creating the person´s own identity and outlines the comprehensive transformation of somatic, psychic and social personality. Then the basic concepts of male and female roles, their characteristics and the shaping of roles in the context of family, the mutual communication and its influence on upbringing and formation of children are explained. The parents constitute another important concept of the thesis, since they represent a complementary behaviour model that is essential for a child´s healthy development. Another subject is the marital bond and partner´s joint life. The family as an environment for life, its functions, characteristics and contemporary family types is treated extensively, as are the upbringing of children in family, manners of parenting and parenting mistakes. The second, practical part of the thesis contains a research study relying on quantitative methodology, using a non-standardized questionnaire designed by the author. The research sample was obtained by available selection method and the respondents are residents of Vimperk and its surroundings. The questionnaire was administered electronically. The research population consists of adolescents (boys and girls) aged between 15 and 22 years who live in Vimperk, commute to the town to school or employment or who live in nearby municipalities within approximately 15 km radius. The questionnaire was designed to establish the attitudes of young people, specifically on the respective roles of the woman as mother and of the man as father and on the way they influence their children. This subject was approached from two perspectives. First it was studied how the respondents perceive the role distribution and parenting influence exerted by their parents on them as their children, in their original family. The aim of second perspective was to establish how the respondents themselves imagine their future roles of a man and woman in the family and their future parenting characteristics. Also of interest was which way of living together the young people prefer, what family means to them and whether they consider having children in the future.
Labyrinths - in the role of an instrument developping space and plane orientation of pre-school child
Černá, Lenka ; Kaslová, Michaela (advisor) ; Kvasz, Ladislav (referee)
The aim of the thesis is to determine whether the practice of using a graded series of labyrinths affect their final solution, hence the orientation in the plane, check the level of understanding of labyrinths and determine whether the sex of children affect the resulting solution. Thus, the work environment uses of labyrinths to develop a structured orientation in a limited space for pre-school children aged five to six (seven) years. The theoretical part characterizes preschool child and explains the context pre- mathematical literacy and orientation in space/plane with the delegation on labyrinthsurthermore, the labyrinths of focus in terms of historical, semantic and didactic.Furthermore, the labyrinths of focus in terms of historical, semantic and didactic. The practical part describes research which in obtaining information from the set of samples used structured observations and findings to the final results of the comparative analysis. They are discussed in connection with: the needs of the child and their saturation; orientation in space/plane; problem situation; interactions of teachers and children. KEY WORDS Pre-school children, pre-mathematical literacy, space orientation, plane orientation, labyrinths, applied methods and phormes of solution.

National Repository of Grey Literature : 26 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
29 ČERNÁ, Lenka
48 ČERNÁ, Lucie
4 ČERNÁ, Ludmila
2 Černá, Ladislava
1 Černá, Libuše
48 Černá, Lucie
4 Černá, Ludmila
1 Černá, Ľubica
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.