National Repository of Grey Literature 131 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Outplacement - use of outplacement in releasing of employees
Balková, Anna ; Tureckiová, Michaela (advisor) ; Mužík, Jaroslav (referee)
Presented bachelor thesis focuses on outplacement as a useful tool of a personnel management. In the view of close coherency between outplacement and releasing of employees the first part of the text is devoted to releasing of workers form organizations and describes potential risks that are associated with this. The main part then discusses outplacement itself - its opportunities, content, forms, process of outplacement and its historical development. The text also introduces the results of current international research in the field of outplacement and research carried out in the Czech environment.
Analysis of training needs
Kubelková, Olga ; Mužík, Jaroslav (advisor) ; Hálek, Vítězslav (referee)
Pracuji ve státní přímo řízené instituci s působností ve všech krajích ČR, která se zabývá dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Před dvěma lety jsem dostala za úkol vytvořit plán vzdělávání našich zaměstnanců zabývajících se projektovou činností. Protože jsem k úkolu přistupovala zodpovědně, rozhodla jsem se nejprve provést analýzu vzdělávacích potřeb. Zaměstnanci doposud navštěvovali vzdělávací akce na základě operativního rozhodnutí, a nikoli na základě plánu vzdělávání. Cílem analýzy vzdělávacích potřeb bylo zmapovat absolvované vzdělávací akce a zohlednit nové potřeby stávajících zaměstnanců a mimo jiné také na výsledcích získaných z analýzy ukázat vedení potřebnost sestavování plánů školení a vzdělávání. Analýza byla zaměřena na všechny pracovníky podílející se na realizaci projektů financovaných z ESF, kterých bylo cca 80 a byli rozmístěni po celé republice.
Application of games in adult education
Šneiderová, Vilma ; Mužík, Jaroslav (advisor) ; Michalová, Lucie (referee)
This diploma work examines certain aspects of using games as a tool for adult training and development. The work first defines the term "game" and lists examples of possible uses of games as an educational tool with a focus on adult individuals in corporate training. Other parts of the work describe the conditions for using games as a tool for developing key skills and include details regarding the expectations of instructors and participants for effective use of development games and other influencing factors. Another part of the text focuses on participants in development as a social group with its own inherent rules and internal processes. The final part lists conditions and procedures for reverse processing of the course of the game in a way that fulfills its development potential and enables the game to serve as a benefit to the group of participants for their experience and therefore fulfill set educational goals. The concluding part of the work gives two illustrative examples of experience with the method, which point out potential problems that could arise if games are not used properly. This work does not examine the process of preparing and conducting games. The main topic of this thesis is work with a group when conducting a game and after a game has ended.
Kibbutz as a manufacturing, social and cultural system
Rubinsteinová, Petra ; Mužík, Jaroslav (advisor) ; Krištofová, Zuzana (referee)
This paper focuses on a kibbutz as an unrepeatable phenomenon of the human society. It tries to enlighten particular and specific aspects of a big complex. The paper understands kibbutz as an independent manufacturing, social and cultural system, which it tries to analyse from its inception to its present condition. The paper pays attention to aspects of the complicated historical development and deals with problems concerning structure, family, education and culture in a kibbutz. Last but not least the paper inquires into agriculture and manufacturing.
Ability tests as an instrument for improvement of selection of hand workers in engineering industry
Pudilová, Veronika ; Kocianová, Renata (advisor) ; Mužík, Jaroslav (referee)
This diploma thesis deals with the creation of a methodology for selection of hand workers in engineering industry, with a focus on ability tests. At the beginning, the processes that take place before assembling of a selection tool are described. It is a job analysis and creation of job descriptions and qualification profiles. Then there is a process of identification of required capabilities and creation of competency profiles. Common methods of analysis and description of tool creation and their use are mentioned for both of these processes. Further, the work deals with the description of methods, which are used during the selection process with emphasis on psychodiagnostic tests. Relevant psychometric characteristics and rules for the test usage and evaluation are mentioned there. Next section describes specifics of hand workers selection. The practical section describes creating of a specific methodology for selection for the position operator in the production. Working conditions at a given position are approximated, job is analyzed, competency profile created and a selection tool (group of tests) designed. The selection tool consists of two ability tests, which were normalized to a sample of operators prior to being put into practice. Manual dexterity test was accustomed to the conditions of the...
Life cycle and development of a manager
Nováková, Kamila ; Mužík, Jaroslav (advisor) ; Tureckiová, Michaela (referee)
The main goal of this work is to provide information about a manager' s professional life as it is a crucial part of his whole life cycle. There are some basic qualities a manager needs he/she should use them effectively when leading and managing human resources. Considering the fact that a manager is a living human as well, I analyze and point out important moments and influences which form his career and working life. In four chapters that this paper consists of, I describe the manager' s personality and ma in qualities that are specific to hi s field or work, including a wide range of roles he must fit into. I focus also on the life cycle of human resources because there exists a certain process after one is hired to a position in a company. Furthermore, before we reach adulthood and aur working life starts up, there are specific moments when we all are deciding what aur career will be about. Different influences including aur parents, friends and society have an impact on aur career and motivation to have a dream job. Mainly, to have a job we love and we want to be part of every day. Managers often struggle when trying to combine and harmonize their professional and persona!, life but it is not impossible. What is more, a university degree is not the last title they usually want to end up with and many...
Management Styles
Černá, Lenka ; Tureckiová, Michaela (advisor) ; Mužík, Jaroslav (referee)
The key to success for any corporation lS high-quality managers. Specialised publications frequently distinguish between so called generalists (i.e. generally trained managers) and specialists for a particular type of management (also referred to as 'knowledge managers'). In my opinion, the most important is to look at what different types of managers share (irrespective ofthe position in the management they hold in the company), rather than at what are the differences between them. First, my paper looks at the general pre-requisites necessary to hold management positions. Then I describe the most important management theories as well as management styles which are applied at present in human resources management.
Workers commitment and its influence over job performance
Váradi, Petr ; Kocianová, Renata (advisor) ; Mužík, Jaroslav (referee)
Na základě prostudování odborné literatury i na základě informací vyhledaných na internetu se domnívám, že pracovní oddanost prochází změnou, která bohužel stojí poněkud mimo střed zájmu teoretiků organizace. Jedná se nicméně o změnu poměrně zásadní. Ti autoři, kteří se touto problematikou zabývají, se v podstatě shodují v tom, že v praxi zřejmě v souvislosti s krizí pracovních vztahů nastává i změna v přístupu k oddanosti. Jedná se přitom o změnu přístupu obou zúčastněných stran, tj. přístup mění organizace i samotní pracovníci. V současné době není již pravděpodobně nejdůležitější zkoumání, která strana tuto změnu vyvolala. V souvislosti s opouštěním modelu celoživotní kariéry v rámci jednoho podniku se rozvolňují dříve pevné vazby mezi jedincem a podnikem. Organizace již v současné době obvykle neusilují o oddanost svých pracovníků plošně, nýbrž výrazně selektivně. V popředí zájmu jsou především core-workers, pracovníci tvořící jádro organizace. Tito pracovníci pak zároveň většinou disponují i znalostním kapitálem. Pracovníci, jež nelze zahrnout do této kategorie, mají pozici značně složitější, neboť jsou snáze nahraditelní. Jsou tedy poté i postradatelnější a organizace se podle toho často chovají.
The system of corporate education and development in Tesco Stores ČR a.s.
Havel, Jiří ; Mužík, Jaroslav (advisor) ; Raisová, Tereza (referee)
This thesis is dealing with the system of corporate training and development in one of the biggest Czech retail enterprises, Tesco Stores ČR a. s. After opening presentation of theoretical attitudes considering contemporary approaches to the corporate training and development I introduce a general description of Tesco Stores training system which together with other core business activities is particularly aimed to satisfy customers needs. Customer orientation has also a direct impact on training forms, methods and activities which result from corporate strategy, its culture and from the system of human resources management. An important part of the thesis are the ways of evaluation of training and development efficiency. The text is divided into several parts according to the specific training needs and activities of their participants based upon organizational hierarchy. Another considerable part is devoted to the core staff of every enterprise - the low and middle management - which is dealt with focus on their development and the axe of it - the Performance management process. The realization of activities described is analyzed at the example of one of the Tesco stores in Czech Republic, Department Store Prague, Narodni trida. Following the theory and practice I tried to bring several ideas and...
Professional competencies of experiential learning instructor
Nováková, Kamila ; Mužík, Jaroslav (advisor) ; Froněk, Jan (referee)
The main goal of this dissertation is to provide information about professional competencies of the experiential learning instructor. I would like to focus on the competencies which make him able to present himself as an educator at experiential courses organized for companies. Learning through the experience is regarded as a very progressive and often applied access to adult education. Regarding the company practice, this methodological concept is most often used for soft skills development, specifically for individuals and teams on occasion of teambuilding trainings. If we omit the participants, one of the most crucial roles during the whole process is dedicated to the instructor. Apart from the names as tutor, trainer or lecturer is the name instructor used commonly for the educator in the specific area of experiential teambuilding courses. The whole learning process is held in the instructor's hands, while they are constantly supporting participants on their way to acquire new knowledge, skills and information. In the ideal state, we develop those of the participants' competencies which were specified at the preparation process of targeting. On Czech market we can find a group of educational companies that sell particular teambuilding programs to corporate clients. Each of them dispose of its own...

National Repository of Grey Literature : 131 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 MUŽÍK, Jan
4 Mužík, Jakub
2 Mužík, Jan
5 Mužík, Jiří
2 Mužík, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.