Příspěvky z konference

Nejnovější přírůstky:
2022-09-28
00:47
Chemical vapor generation of cadmium for analytical atomic spectrometry
Sagapova, Linda ; Kodríková, Barbora ; Svoboda, Milan ; Musil, Stanislav ; Kratzer, Jan
Chemical vapor generation of cadmium volatile compounds was optimized in order to determine trace Cd concentrations by atomic absorption spectrometry (AAS). Several reaction modifiers based on inorganic salts and complexes of CrIII+, CoII+, TiIII+, TiIV+ were tested to improve analytical performance and generation efficiency.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Trapping of volatile cadmium species on gold surfaces for atomic absorption spectrometry
Sagapova, Linda ; Svoboda, Milan ; Matoušek, Tomáš ; Kratzer, Jan
Simple preconcentration step was developed for cadmium determination after chemical vapor generation prior to atomic absorption spectrometric detection. Chemical vapor generation of cadmium was performed in the presence of Cr3+/KCN as modifiers.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Analytical model of joint loaded perpendicular to wooden grain
Hataj, M. ; Pošta, J. ; Hasníková, Hana ; Kunecký, Jiří
Computing models for structural behaviour and determination of traditional timber butt joints using analytical relations are presented in this paper. A component method is the base of the computing technique introduced herein. This method is usually used for steel joint design. The component method is based on dividing a joint into individual components. These are defined by partial joint component stiffness. An analytical solution includes a subsidence effect of wooden material close to compressive loading. Analytical computation results are compared with the experimental outputs. A design procedure according to Eurocode 5 for a load capacity determination of perpendicularly loaded structural elements is stated in the paper.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Comparison of mechanical properties of wood determined by local gently destructive tests and fully destructive tests on building elements
Drdácký, Miloš ; Kloiber, Michal ; Valluzzi, M. R. ; Casarin, F.
Demolition or repair of historic buildings is a valuable source of test materials for testing nondestructive and gently destructive methods for estimating the mechanical properties of built-in wood. The article uses the results of one such opportunity, when it was possible to study the mechanical properties of wood obtained by local measurements on a larger sample of historic and new wooden beams and compare them with the properties calculated from destructive tests of structural elements. Thirty-one wood elements (nineteen recovered from disassembled buildings and twelve new) were subjected to considerately destructive local tests using a loading mini-jack method. In this method, a small loading jack is inserted into a precisely drilled hole and a load test of the wood in compression along the fibers is performed on a part of the hole wall while measuring the achieved deformation under load. Red and white firs, and pine species constituted the recovered elements; red fir and larch the new ones. Destructive tests (in bending and compression) were also carried out on ten recovered and six new elements, and results were correlated with those of considerately destructive tests. Comparison of the assessed mechanical properties shows reasonably good correlation and promising conclusions for practical applications.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Vývoj čipu pro separaci biologických agens pomocí izoelektrické fokusace v rozbíhavém toku
Duša, Filip ; Šalplachta, Jiří ; Horká, Marie ; Lunerová, K. ; Rosenbergová, K. ; Kubíček, O.
Izoelektrická fokusace (IEF) je účinnou metodou schopnou separovat jednotlivé druhy bakterií. IEF v rozbíhavém toku (DF-IEF) umožnuje kontinuálně separovat větší objem vzorku a separované analyty jímat do frakcí k pozdější analýze. Těchto vlastností bylo využito při vývoji DF-IEF čipu pro separaci biologických agens (B-agens) inaktivovaných parami H2O2. Čip byl navržen pro separaci ve vertikální poloze, která zabránila sedimentaci běžně se vyskytující u bakteriálních vzorků a znemožňující účinnou separaci. Po optimalizaci separační metody za využití barevných markerů izoelektrického bodu byla provedena separace čtyř druhů B-agens. Všechny získané frakce byly dále analyzovány pomocí hmotnostní spektrometrie s matricí asistovanou laserovou desorpcí/ionizací (MALDI-MS). Hmotnostní spektra prokázala účinnost vyvinutého DF-IEF čipu pro separaci inaktivovaných b-agens.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Přenosný kapalinový chromatograf a jeho potenciál pro stanovení nebezpečných chemických látek
Šesták, Jozef ; Gogaľová, Zuzana ; Kahle, Vladislav ; Lunerová, K.
Pokrok v technologiích mikročipů, baterií a LED diod v posledních dvou dekádách již umožňuje vývoj přenosných přístrojů, které dokážou uspokojit náročné požadavky moderní kapalinové chromatografie (HPLC). Postupné rozšíření přenosných HPLC lze očekávat všude tam, kde v místě odběru vzorku postačí jeho rychlá a snadná úprava s následnou krátkou HPLC analýzou.\nNaše výzkumná skupina vyvinula koncept přenosného HPLC, jehož základem je jednoduché hydraulické schéma a originální optický detektor umožňující současnou detekci absorbujících i fluoreskujících látek po jejich separaci na mikrokoloně. V oblasti analýzy nebezpečných látek v terénních podmínkách může tento typ přístroje rozšířit interval sledovaných látek o ty, které z nejrůznějších fyzikálních/fyzikálně-chemických důvodů nelze detekovat/stanovit pomocí přenosných přístrojů pracujících na jiných principech (např. toxiny bakterií a sinic).

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Současný stav geofyzikálních výzkumů a průzkumů v České republice
Kaláb, Zdeněk
Základní výzkum fyzikálních polí Země je v ČR řešen výzkumnou infrastrukturou CzechGeo/EPOS, což je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. CzechGeo/EPOS je distribuovaná, vícevrstvá, mnohaoborová infrastruktura založená na sběru a poskytování dat z geofyzikálních monitorovacích sítí. V oblasti průzkumných geofyzikálních prací je patrně největší akcí průzkum potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. Nejedná se pouze o průzkum na potenciálních lokalitách, ale také aktivity prováděné v podzemním výzkumném pracovišti Bukov. Jedním z velkých úkolů, který na užitou geofyziku v krátké budoucnosti čeká, je podíl na průzkumech pro vysokorychlostní železniční trať. Aplikace geofyzikálních metod ale pronikají stále více do dalších oborů.\n\n

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
GC-MS identification of photochemically generated volatile species of tungsten
Vyhnanovský, Jaromír ; Forczek, Sándor ; Musil, Stanislav
The presentation focused on the identification of volatile products of photochemical vapor generation of tungsten by GC-MS.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Ab-initio study of surface energies and structural influece of vacancies in titanium nitride nanolayer
Lebeda, M. ; Vlčák, P. ; Veřtát, P. ; Drahokoupil, Jan
The surface energies of 8 crystallographic planes and effects of nitrogen vacancies on the lattice parameter in rock salt-like structure of TiN (σ-TiN) were studied using ab-initio method of density functional theory (DFT) with the generalized gradient approximation functional (GGA) as parametrized by Perdex, Burke and Ernzerhof (PBE). The linear decrease of lattice parameter with the increasing presence of nitrogen vacancies up to ca. 80% was observed.\n

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Analysis of Impact of Covariates Entering Stochastic Optimization Problem
Volf, Petr
In the contribution we study consequences of imperfect information to precision of stochastic optimization solution. In particular, it is assumed that the characteristics of optimization problem are influenced by a set of covariates. This dependence is described via a regression model. Hence, the uncertainty is then caused by statistical estimation of regression parameters. The contribution will analyze several regression model cases, together with their application. Precision of results will be explored, both theoretically as well as with the aid of simulations.

Úplný záznam