Příspěvky z konference

Nejnovější přírůstky:
2023-12-06
00:37
Výtečník. K významové proměně jednoho pojmu
Velek, Luboš
Studie analyzuje vznik termínu „výtečník“ a jeho významové proměny v české politice a kultuře 19. a 20. století.

Úplný záznam
2023-12-06
00:37

Úplný záznam
2023-12-06
00:37
Názory Daniela Adama z Veleslavína na Čechy i cizince
Černá, Alena M.
Příspěvek je věnován názorům Daniela Adama z Veleslavína (1546–1599) na Čechy a cizince, s nimiž jsou české země ve styku, případně které znají z dostupné literatury. Jedná se zejména o Němce, Italy a Poláky, avšak pozornost je věnována i národům, které představují pro české země reálnou či potenciální hrozbu (Turci a Rusové). Veleslavín soudí, že staří Čechové disponovali dobrými vlastnostmi (udatnost, víra v boha, spolehlivost, dodržování řádu a zákonů), avšak stykem s cizími národy tyto vlastnosti ztrácejí, soustředí se více na světské radovánky a polevují v péči o národ a vlast. – Materiálovou bází pro příspěvek byly zejména česky psané předmluvy k dílům, které Veleslavín připravil ke knižnímu vydání v letech 1578– 1599.\n

Úplný záznam
2023-12-06
00:37
Effect of EU doping on the optical properties of ZnO nanorods prepared by chemical bath deposition
Yatskiv, Roman ; Bašinová, Nikola ; Grym, Jan ; Vaniš, Jan
We report on the properties of Eu-doped ZnO nanorods prepared by chemical bath deposition from aqueous solutions in an autoclave. The autoclave enables to grow the nanorods above the boiling point of water. The nanorods were characterized by scanning electron microscopy, secondary ion mass spectroscopy, and low temperature photoluminescence spectroscopy. Under the UV light excitation, the nanorods show a strong blue emission at 450 nm, which is associated with the 4f(6)5d - 4f(4) transitions of Eu2+ ions. We discuss the mechanisms responsible for the blue luminescence. We further clarify how the growth parameters affect the morphology and the optical properties of the nanorods. Growth temperatures above the boiling point of water significantly influence the intensity ratio of the near band edge emission to the deep level emission and greatly enhance optical quality of the nanorods.

Úplný záznam
2023-12-06
00:37
Mezi ruchadlem a Českou chalupou. (Ne)objevení „lidové” invence v 19. století a jeho důsledky pro výzkum tzv. lidové kultury
Woitsch, Jiří
Ve studii jsou představeny a na konkrétních příkladech diskutovány konceptualizace lidu a tzv. lidové kultury v 19. a počátkem 20. století, pro které byly typické dva krajní póly představ o schopnostech neelitních vrstev společnosti aktivním způsobem tvořit. Zastánci jednoho z těchto přístupů předpokládali bezvýhradné a pasivní přejímání vzorů, technologií apod. z ekonomicky a sociálně vyspělejšího prostředí, představitelé druhého připisovali „lidu“ neobyčejné tvůrčí schopnosti vedoucí až ke vzniku epochálních vynálezů. Tyto koncepty silně rezonovaly v nejrůznějších středoevropských směrech humanitních a sociálních věd po celé 20. století – zcela symptomaticky, zejména v případech, kdy se výzkumu „lidové kultury“ věnovali historici, muzeologové, uměnovědci nebo naprostí laici. Oba směry spojuje krajně problematická představa lidu jako kolektivní tvůrčí nebo naopak zcela pasivní entity.

Úplný záznam
2023-12-06
00:37
Elements characterization in urban aerosol
Hlaváčková, Hana ; Cigánková, Hana ; Mikuška, Pavel ; Hegrová, J.
Elements are important components of atmospheric aerosols. Heavy metals are known environmental pollutants due to their toxicity and their ability to accumulate in the human body. Heavy metals can exhibit toxicological afects even in trace amounts.

Úplný záznam
2023-12-06
00:37
Simultaneous online determination of nitric acid and nitrates in ambient air
Alexa, Lukáš ; Čmelíková, D. ; Cigánková, Hana ; Mikuška, Pavel
The innovated method for the simultaneous online determination of HNO3/NO3- in ambient air was developed. Due to high sensitivity of CLD (LOD = 5.1 nM in water solution, 3 s/n) no preconcentration method is required. The online methods were compared with the results obtained with the offline method based on sampling using filters and dry denuders (DD) covered by 0.5% NaF with subsequent analysis by ion chromatography (model ICS-2100, Dionex, USA) and capillary electrophoresis (model Agilent 7100, Agilent Technologies, USA).

Úplný záznam
2023-12-06
00:37
Forest springs, a safe source of drinking water?
Mikuška, Pavel ; Alexa, Lukáš ; Kouřilová, S. ; Cigánková, Hana ; Křůmal, Kamil ; Itterheimová, Petra ; Kubáň, Petr ; Matoušek, Tomáš ; Barešová, Magdalena ; Pivokonský, Martin
Water from 25 forest springs was characterized for basic physical parameters and chemical and bacteriological composition. Chemical composition was mostly within limits for drinking water, but bacteriological results indicate faecal pollution of water in majority studied springs.

Úplný záznam
2023-12-06
00:36
Tvorba Antonína Suchardy mladšího pro kostelní interiéry severovýchodních Čech
Hladká, Kateřina
Dílna Antonína Suchardy mladšího (1843–1911) vytvořila velké množství kostelního vybavení zejména pro východočeské katolické farnosti, v mnoha případech také restaurovala starší kostelní mobiliář. Na podobu uměleckých děl měl rostoucí vliv Antonínův nejstarší syn Stanislav Sucharda, který pro rodinnou dílnu od dětství pracoval. Organizace a umělecký repertoár novopacké dílny byly rekonstruovány na základě archivních pramenů a komparace se signovanými díly a s návrhovými kresbami ze suchardovské pozůstalosti.

Úplný záznam
2023-12-06
00:36
New particle formation measurement down to 1.2 nm at noak
Holubová, Adéla ; Zíková, Naděžda ; Ždímal, Vladimír
Atmospheric aerosols influence Earth’s climatic system and human health. Role of aerosols in climatic system still includes uncertainties strongly influencing model simulations (Zhao et al. \n2018). One of the uncertainties is caused by secondary aerosol formation and their consequent growth. Nucleation of aerosol particles is a process determined by presence of aerosol precursors in atmosphere and by ambient atmospheric conditions (Dada et al. 2017). \nSince new particle formation (NPF) events have been observed in many types of environment (Kulmala et al. 2004), we have focused on NPF events at background station in the Czech Republic, representative for central European region. In this study we investigate NPF process of aerosol clusters from 1.2 nm in size.\n
Plný tet: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam