Mikrobiologický ústav

Nejnovější přírůstky:
2024-04-15
12:32
Structural analysis of polysaccharides from mushroom hericium Erinaceus mftccb 134
Bleha, R. ; Čopíková, J. ; Sushytskyi, Leonid ; Vannucci, Luca ; Sinica, A. ; Jozífek, M. ; Jablonský, I. ; Klouček, P.
The aim of this research was the structural characterisation of polysaccharides isolated from fruiting bodies of the cultivating medicinal mushroom Hericium erinaceus MFTCCB 134. Cold and hot water extracts (CWE, HWE) were obtained and purified, and followed by alkali extraction from the reminder solids. The composition and structure of the fractions were analysed by FTIR spectroscopy, and neutral sugars/linkage analyses were determined by GC/FID and GC/MS, respectively. Galactose, fucose and glucose were found in purified CWE,\nwhile glucose predominated in purified HWE.

Úplný záznam
2024-01-25
22:11
Přehled účinků vybraných doplňků stravy na prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění
Šíma, Petr ; Michalová, I.
Sdělení je přehledem vybraných studií, které se zabývaly účinky dlouhodobějšího podávání některých doplňků stravy,\no nichž se předpokládá, že pozitivně ovlivňují prevenci a léčbu nejzávažnějších nesdělných (chronických) onemocnění, což jsou\nv současné době především onemocnění kardiovaskulární. Jenom u nás jsou srdeční onemocnění už dlouhodobě příčinou smrti\ntéměř dvou třetin lidí.\nCílem tohoto sdělení bylo ukázat, že navzdory popularitě a masovému rozšíření doplňků stravy jsou jejich zdravotní přínosy\nsporné.

Úplný záznam
2023-01-29
22:31
Surface functionalization of the biological gold nanoparticles for micro-rna targeting
Pourali, Parastoo ; Benada, Oldřich ; Benson, Veronika
Among non-viral gene carriers with low toxicity and high transfection efficiency, the use of gold nanoparticles (AuNPs) is of particular interest due to their biocompatibility and special properties. This is the first time we attempted to functionalize the surface of the biological AuNPs in order to conjugate them with antimiR-135b through electrostatic interactions and knockdown the microRNA-135b gene expression inside the cells. A fungal strain, Fusarium oxysporum, was cultured in Sabouraud Dextrose Broth (SDB), centrifuged, and the mycelium-free supernatant was challenged with 1 mmol final concentration of HAuCl4.3H2O and incubated for 24 h at 37°C in a shake flask. AuNPs were characterized by visible spectrophotometry, Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy-Dispersive X-ray spectroscopy (EDS), and a zetasizer. The washed and sterilized AuNPs were used for cytotoxicity and conjugation assays. First transferrin (Tf) and then polyethylenimine (PEI) were used to functionalize and change the surface charge of the AuNPs and then antimiR-135b was conjugated to the AuNPs trough electrostatic interactions. Their association was confirmed by visible spectrophotometry and electrophoresis. Confocal microscopy was used to investigate the internalization of the AuNPs-antimiR-135b complex. The results proved the formation of AuNPs with a maximum absorption peak at 528 nm, round and oval shapes (15-20 nm), and average zeta potential of -21.02 mV. The AuNPs-antimiR-135b showed delayed electrophoresis unlike antimiR-135b or AuNPs alone. Functionalized AuNPs did not cause any toxicity in cell culture and confocal microscopy showed successful transfection of AuNPs-antimiR-135b into the vast majority of 4T1 cells. We concluded that the biological AuNPs were non-toxic and they could carry antimiR-135b to enable gene silencing

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Houby v jeskyních
Nováková, Alena
Práce zahrnuje údaje o zastoupení mikroskopických hub v různých evropských jeskyních (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko a Francie) získaný studiem v průběhu 20 let.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Mechanismy a účinnost příjmu vybraných mikropolutantů rostlinami v systémech závlah odpadními vodami
Šrédlová, Kamila ; Semerád, Jaroslav ; Šereš, M. ; Mrvová, M. ; Rozkošný, M. ; Cajthaml, Tomáš
Nedostatek sladké vody a její kvalita jsou celosvětově řešenými otázkami, které se promítají prakticky do všech oblastí lidské činnosti. Jednou z možností, jak snížit spotřebu vody v zemědělství, je opětovné využívání přečištěné (recyklované) odpadní vody k závlahám. Z hlediska kvality potravin je při použití recyklované odpadní vody nebo kalů z ČOV nezbytné průběžně sledovat koncentrace některých mikropolutantů. Souhrnná výzkumná zpráva popisuje mechanismy příjmu vybraných mikropolutantů z řad perfluorovaných látek a léčiv zemědělskými rostlinami v průběhu automatické závlahy přečištěnou odpadní vodou. Obsáhlá literární rešerše doplněná experimentálními daty popisuje bioakumulace v plodech, jejichž konzumací může být mikropolutantům vystaven i člověk. Dále je nastíněno riziko příjmu mikropolutantů z potenciálně kontaminovaných plodů rostlin pěstovaných za použití této technologie.

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Stanovení distribuce farmakologicky aktivních látek a jejich biologická degradace v rámci procesů čištění odpadních vod
Palyzová, Andrea ; Kyslík, Pavel ; Marešová, Helena
Projekt je zaměřen na vývoj technologie degradace perzistujících farmakologicky aktivních látek (FAL) v odpadních vodách. Tyto látky jsou již z podstaty biologicky aktivní, vzhledem ke svým fyzikálně chemickým vlastnostem často obtížně degradovatelné, jejich spotřeba v humánní i veterinární medicíně je obtížně regulovatelná. Již samotným používáním se i nemetabolizovaná léčiva dostávají do životního prostředí. Nakládání koncových uživatelů s nespotřebovanými léčivy je prakticky nekontrolovatelné a stává se dalším důležitým zdrojem znečištění. Pro hlavní zdroje kontaminace prostředí FAL jsou společným uzlovým bodem odpadní vody. Bohužel v případě řady FAL nejsou současné systémy ČOV schopné ani záchytu natož degradace a jsou tedy prostřednictvím povrchových vod distribuovány zpět do prostředí. Vývoj technologie degradace perzistentních FAL na úrovni ČOV je cílem projektu. Její implementace významně sníží míru znečištění povrchových vod a zvýší tak udržitelnost využívání vodních zdrojů

Úplný záznam
2022-09-28
00:47
Mikrobiologická analýza a identifikace organismů v produktech z mladého kokosu
Palyzová, Andrea ; Marešová, Helena
Spolupráce byla zaměřena na izolaci a identifikaci bakteriálních kmenů v produktech z mladých kokosů, porovnání jejich mikrobiálních profilů a sledování stability v průběhu doby spotřeby. Výrobky z řady Yoguardů a Keefirů obsahují vysoce funkční probiotické bakterie a probiotické kvasinky. Mezi hlavní v jogurtech a keefirech obsažené mikroorganismy patří Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus, Lactococcus, Leuconococcus, Saccharomyces

Úplný záznam
2021-09-05
00:00
Enzymatic detoxification of cyanide using cyanide hydratases
Sedova, Anastasia ; Rucká, Lenka ; Glozlová, Michaela ; Novotný, Petr ; Martínková, Ludmila ; Bojarová, Pavla
Cyanide, a strong chelator of metals in vital enzymes and proteins, is very toxic for most living organisms. Wastewaters from the mining, metallurgical and chemical industries contain significant concentrations of free cyanide. Though it can be largely eliminated by physicochemical methods, these processes may in turn lead to the formation of other waste. In addition, no effective methods have been found to neutralize cyanide spills coming from industrial accidents. The use of enzymes to remove cyanide is an attractive alternative, which is environmentally friendly and applicable to high cyanide concentrations. Cyanide hydratases (CynHs) are of considerable interest for the decomposition of hazardous cyanide wastes. Here we investigate the biochemical properties of new CynHs from Stereum hirsutum and Exidia glandulosa, it is of fundamental importance to preserve the enzyme activity at alkaline pH as cyanide waste is stored under these conditions.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Purification of water soluble bioactive polysaccharides from biomass of heterotrophic mutant alga Chlorella vulgaris G11.
Sushytskyi, L. ; Lukáč, Pavol ; Bleha, R. ; Čopíková, J. ; Vannucci, Luca ; Sinica, A. ; Kaštánek, P.
Water extract obtained from biomass of mutant alga Chlorella vulgaris G11 was deproteinized and then purified with AEC on DEAE Sepharose FF and SEC on Sepaphadex G-75 superfine columns. Two high MW (>1000 kDa and 98,3 kDa) polysaccharides (CPS1 and CPS3) were eluted with water and 0.5M NaCl on DEAE column, and heteropolysaccharide with MW of 15 kDa (CPS2) was also eluted with water on DEAE. The former fractions were identified as branched rhamnans, the latter one as branched xylogalactofuranan of unusual structure. CPS1 shown properties of unstable polimer: according to GPC analysis and by using light scattering and RI detectors it was found, that some fraction of polymers (260-800 kDa) have self-assembling properties in aqueous solution, and MW of this fraction decreased during some time while polimer with initially bigger MW (>1000 kDa) became bigger. CPS3 was eluted with 0.3-0.5 M of NaCl on DEAE Sepharose FF column and have MW of 98,3 kDa. Cell toxicity of the products were tested in vitro on cell cultures for different concentrations

Úplný záznam
2020-02-05
19:10
Beta-Glucans: What Applications? A General Overview
Vannucci, Luca ; Mishra, Rajbardhan ; Lukáč, Pavol ; Tenti, Paolo ; Rajsiglová, Lenka ; Větvička, V. ; Šíma, Petr
Glucans are polysaccharides derived from various sources (e.g. mushrooms, algae, yeast, barley). They can target immune receptors, like Dectin-1 expressed on dendritic cells - antigen presenting cells. Otherwise, interest is rising for their use not only for modulation of immunity, but also of cholesterol levels, or as possible vaccine adjuvants, nanocarriers and functional food components. We will shortly review some aspects in human and veterinarian applications.

Úplný záznam