Ústav organické chemie a biochemie

Nejnovější přírůstky:
2023-12-17
00:02
NIVB Meeting 2023
Hostomský, Zdeněk ; Vácha, R. ; Pichová, Iva ; Šímová, Šárka
NIVB Meeting 2023 – the second meeting of the National Institute of Virology and Bacteriology (NIVB) in Kutná Hora on 2. 10. – 5. 10. 2023 will be again after one year an opportunity to meet the participating teams, discuss excellent science, establish collaborations, and present the progress of the project to the members of the International Scientific Advisory Board. Thanks to funding from the Czech Economic Recovery Plan, a number of important results have already been published in high impact journals. Several networking workshops have been organized and scientific collaborations have been established. The meeting in Kutná Hora is therefore a summary of all that has happened in the project over the past year. The main goal of the NIVB is to facilitate cooperation between 30 participating research teams from 8 Czech research institutions, and this goal is gradually being achieved. The NIVB acts as a common communication platform to discuss the desired cooperation of the NIVB research teams, especially those that have not had much contact so far due to their inter-institutional, interdisciplinary or inter-regional distance.\nWe thank all the participants who contributed to the meeting with 30 oral presentations and 67 posters. The NIVB 2022 meeting had the ambition to launch a new series of annual meetings dedicated to virology and bacteriology, and NIVB 2023 fulfils this ambition and continues to aim to inform the wider scientific community about new developments, trends and issues in these disciplines.

Úplný záznam
2023-11-19
00:04

Úplný záznam
2023-11-19
00:04

Úplný záznam
2023-11-19
00:04

Úplný záznam
2023-11-12
00:02

Úplný záznam
2023-11-12
00:02

Úplný záznam
2023-11-12
00:02

Úplný záznam
2023-11-12
00:02
Bioléčiva pohledem hmotníkáře
Hubálek, Martin ; Lenčo, J.
Kurz má za cíl představit bioléčiva, která se stávají stále významnější součástí farmakoterapie závažných onemocnění. Pro kontrolu jejich kvality ve farmaceutickém průmyslu hraje důležitou roli hmotnostní spektrometrie. Uvedeme posluchače do problematiky bioléčiv, kterými jsou v tomto pohledu peptidy, proteiny, monoklonální protilátky nebo oligonukleotidy. Z pohledu analytika se zaměříme především na protilátková léčiva, podíváme se na možnosti jejich separace a analýzy pomocí hmotnostní spektrometrie, a to na úrovni intaktních proteinových molekul, protilátkových podjednotek nebo peptidů.

Úplný záznam
2023-11-12
00:02

Úplný záznam
2023-11-12
00:02
Interpretace spekter EI
Polášek, Miroslav
Úvod do problematiky interpretace hmotnostních spekter. Základní mechanizmy fragmentačních reakcí při elektronové ionizaci. Intenzivní cvičení na vybraných příkladech hmotnostních spekter elektronové ionizace různých tříd organických sloučenin, které bude probíhat v duchu elementární didaktické zásady postupu od jednoduchého ke složitějšímu s maximálním důrazem na samostatnou práci účastníků.

Úplný záznam