National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
Proposals for Marketing Mix Elements Improvement
Kadlecová, Nikol ; Havíř, David (referee) ; Chalupský, Vladimír (advisor)
The bachelor thesis focuses on proposal for improvement of the marketing mix of education agency SOVA STUDIO, which is division in the company SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s.r.o. Theoretical part explains basic concepts of marketing and marketing tools. In the analytical part SWOT analysis is performed on the company and the current situation of marketing mix including the usage of the marketing tools. Based on the results the final part contains propasal for improving the marketing mix.
Proposals for Marketing Mix Elements Improvement
Kalužík, Matěj ; Havíř, David (referee) ; Chalupský, Vladimír (advisor)
The bachelor thesis focuses on finding and solving problems that impact the sale of Gumotex a.s. made inflatable boats via e-shop. Problems are identified through the analysis of data from Google Analytics, personal consultations in the company, and the set out theories of online marketing. The work includes suggestions for improving the situation in form of non-price benefits for the customer, strengthening the middle of the conversion funnel and improving marketing channel coordination and engaging a longer-term strategy.
Specifické faktory úspěchů – zákaznická zkušenost, tvorba hodnoty a born globals
Havíř, David
Cíl článku: Záměrem tohoto článku je ověřit a analyzovat vzájemnou závislost tří potenciálních faktorů úspěchů firem, jimiž jsou zákaznická zkušenost, tvorba hodnoty a born globals, v nejvíce citovaných vědeckých článcích vydaných v letech 2015 a 2016 a indexovaných databází Web of Science. Metodologie: Tento článek je založen na sběru a analýze vědeckých článků týkajících se zákaznické zkušenosti, tvorby hodnoty, born globals a případové studii v oblasti born globals. Vědecký cíl: Cílem tohoto článku je zjistit, do jaké míry jsou faktory zákaznické zkušenosti, tvorby hodnoty a born globals považovány za faktory úspěchů a jak jsou spolu spojovány ve vědeckých publikacích. Zjištění: Analýza literatury odhalila úzkou spojitost oblasti tvorby hodnoty se zákaznickou zkušeností a potvrdila jejích významnost pro úspěch a konkurenceschopnost firem. Firmy born globals skrze své identifikované vnitřní a vnější faktory by naopak mohly z kombinace těchto oblastí těžit pro posílení svého postavení na globálním trhu. Závěr: Zákaznická zkušenost a tvorba hodnoty vykazují povahu faktorů úspěchu a několikero vzájemných styčných bodů jako soustředění na zákazníka, překonání jeho očekávání nebo vliv jejich řízení na spokojenost, retenci a loajalitu zákazníků. Zákaznická zkušenost, stejně jako tvorba hodnoty, vztahuje do svého konceptu tvorbu hodnotu a vytváří tak prostor pro další výzkum zaměřený na jejich synergii. Prostor pro další výzkum taktéž poskytuje využití této synergie firmami born globals pro podporu diferenciaci a konkurenceschopnosti.
Customer Experience Management Overview
Havíř, David
Purpose of the article: The purpose of this paper is to examine the phenomenon of customer experience and customer experience management through years and summarize recent knowledge in this area. Methodology/methods: The paper is built upon secondary research of research papers of renowned authors in the area of customer experience management. Scientific aim: The aim of the article is to find out potential avenues of further research. Findings: Findings confirmed that customer experience is still trending topic in the field of research and management. It constantly evolves raising new questions to be answered and areas to be researched. Conclusions: The paper presents reasons to embrace customer experience management in organizations, brief overview of managerial recommendations and points to potential avenues of further research, such as, co-creation of customer experience, exploration of the experience in business-to-business sphere, public sector or development of customer experience management framework.
Integration of iPads Into Schools
Havíř, David ; Kulhánková, Jana (referee) ; Dydowicz, Petr (advisor)
The Bachelor thesis deals with designing of part of information system based on iPads as learning tools. The theoretical part focuses on general theory, specifics related to the topic and benefits of iPads in education sector. Practical part focuses on analysing and comparing different proposed solutions in terms of contribution and financial demand for the particular school, subsequent selection of most suitable one and integration into current information system of this school.
Proposal of Approach to Planning and Project Management in Company
Havíř, David ; Raučina, Maroš (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The Diploma thesis deals with selection of appropriate methods and tools for planning research projects. The theoretical part focuses on the general theory and the specifics of individual approaches, models and project management tools. Analytical part on the selection of appropriate managemenet elements based on examining enterprise environment. The practical part on the creation of a methodology and its projection to the work with supporting software.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.