Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úloha kameramana v hraném filmu
Adam, Daniel ; KOBLOVSKÝ, Petr (vedoucí práce) ; MACÁK, Jiří (oponent)
Účelem této práce je prozkoumat metody a možnosti kameramana především při práci na hraném filmu. Snaží se definovat kameramanské výrazové prostředky a postupy provázející jeho tvorbu od přípravy po dokončení snímku. Zamýšlí se nad postavením kamery a jejím vlivem na kvalitu celého filmu.
Pohyb kamery jako výrazový prostředek
Křen, Jakub ; SMUTNÝ, Vladimír (vedoucí práce) ; KOBLOVSKÝ, Petr (oponent)
Práce sleduje vývoj " Pohybu kamery " od počátku kinematografie až po současnost. Z hlediska technického i uměleckého.
Výrazové prostředky a barevné řešení filmů Vittoria Storara
Beneš, Marcel ; ŠOFR, Jaromír (vedoucí práce) ; KOBLOVSKÝ, Petr (oponent)
V této práci jsem se zaměřil na profesní život a kreativní tvorbu italského kameramana Vittoria Storara. Pojednává o jeho celoživotní pouti jako tvůrce obrazu, porozumění energii barev a barevných tonů, světla a stínu, jejich nepostradatelný význam a souhru v jeho dílech. Prostředníctvím těchto dvou hlavních výrazových prostředků, kterými je film tvořen, se snaží divákovi interpretovat emoce a charakter postav v příběhu.
Natáčení cestopisných a expedičních filmů
Márová, Adéla ; KOBLOVSKÝ, Petr (vedoucí práce) ; HYNEK KRÄMER, Kristian (oponent)
Rozhovory se současnými českými a slovenskými cestovateli a filmaři. Tato práce pojednává o cestě za poznáním cestopisného a expedičního filmu v praxi prostřednictvím rozhovorů se současnými českými a slovenskými cestovateli a filmaři. Práce obsahuje pět rozhovorů na téma cest a filmové tvorby. Nechybí ani úvahy o životě a týmové práci. Rozprava s cestovateli a filmaři mě velice obohatila a inspirovala. Pro mě je důležité učit se od zkušených lidí, kteří mají svojí práci rádi a věří, že má smysl. Díky této bakalářské práci na téma cestopisných a expedičních filmů jsem vkročila na novou cestu, kde mě čeká ještě hodně nachozených kilometrů, bádání, seznamování se a překonávání sama sebe.
Sázení na loterie a sportovní události z pohledu behaviorální ekonomie
Mikulka, Jakub ; Koblovský, Petr (vedoucí práce) ; van Koten, Silvester (oponent)
Tato práce se zabývá vztahem mezi náladou a chováním klientů sázkové kanceláře s využitím dat poskytnutých společností Chance a.s., která působí v České Republice. Jsou použity tři druhy proměnných pro odhad nálady: počasí, sportovní úspěchy a výsledky voleb. Výsledky této práce ukazují, že existuje významný vliv proměnných souvisejících s počasím na denní obrat sázkové kanceláře a zdá se, že vliv sportu také hraje roli. Naopak vliv voleb se nepodařilo prokázat. Z výsledků vyplývá, že lepší nálada odrazuje klienty od sázení jak na sportovní události, tak v loterii. Tento efekt je konzistentní se zvýšením averze k riziku vlivem zlepšení nálady i s vyčerpáním společného kognitivního zdroje způsobeném aktivními pokusy regulovat náladu zhoršenou vlivem špatného počasí. Navíc tato práce poskytuje evidenci, že likvidní omezení ovlivňuje klienty sázkové kanceláře, což vyvrací teorii permanentního důchodu.
Výrazové prostředky v tvorbě Dariuse Khondjiho
Fantová, Klára ; KOBLOVSKÝ, Petr (vedoucí práce) ; ŠPELDA, Josef (oponent)
Účelem této práce je na příkladu tří filmů kameramana Dariuse Khondjiho poukázat na odlišnost použitých výrazových prostředků ve vztahu k výsledné vizuální stylizaci. Ve své práci se soustředím jak na technické, tak umělecké aspekty zvolených přístupů. Vybrané filmy porovnávám zejména na základě kontrastu scény, svícení, barevné koncepce, rakursu a pohybu kamery. Do značné míry se ale také zaměřuji na Khondjiho postupy vztažené k dramaturgii příběhu jednotlivých filmů.
Světelná atmosféra ve filmovém a výtvarném obraze
Hubač, Jan ; BRABEC, Jaroslav (vedoucí práce) ; KOBLOVSKÝ, Petr (oponent)
Ve své diplomové práci se snažím poznat světlo v jeho různých podobách. Hlavním cílem textu je hledání jednotlivých souvislostí, ale i odlišností mezi stavbou světelné atmosféry ve filmovém a výtvarném obraze. Úvodní část práce se věnuje souhrnu informací o světle jako takovém, o jeho vnímání, šíření a působení na lidskou psychiku. Zabývá se světlem a stavbou světelné atmosféry v jednotlivých historických etapách výtvarného umění a kinematografie. V následujících kapitolách se diplomová práce soustředí na stavbu světelné kompozici v obraze z pohledu kameramana. Na rozborech jednotlivých filmů, jsou představeny konkrétní kameramanské postupy a zejména pak práce se světlem. Závěr textu se věnuje filmovým tvůrcům, kteří se ve své tvorbě inspirovali obrazy, v nichž určujícím fenoménem bylo zacházení malíře se světlem a světelnou atmosférou.
Nezaměstnanost a kriminalita
Krempaský, Michal ; Koblovský, Petr (vedoucí práce) ; Brožová, Dagmar (oponent)
Tato práce analyzuje vztah nezaměstnanosti a kriminality. Testuji hypotézu, která říká, že nezaměstnanost působí na kriminalitu nepřímo skrz okamžitý negativní efekt příležitosti a zpožděný pozitivní efekt motivace. Vliv nezaměstnanosti je zkoumán na 11 kategoriích kriminality. Analýza byla provedena pomocí metody fixních efektů na čtvrtletních panelových datech pro 14 krajů České republiky v období od posledního čtvrtletí roku 2005 do posledního čtvrtletí roku 2012. Negativní efekt příležitosti a pozitivní efekt motivace se ukázaly jako statisticky významné v modelu majetkových činů celkem a celkové kriminality. Velikost obou vlivů je však velmi malá.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.