Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Letecká hyperspektrální kampaň HYPOS
Hanuš, Jan ; Homolová, Lucie ; Janoutová, Růžena
ESA projekt HYPOS (Hyperspectral analysis and heterogeneous surface modelling) řešili pracovníci CzechGlobe společně se třemi francouzskými partnery (Magellium, CESBIO, IRSTEA) v letech 2016 až 2018. Úkolem projektu bylo vytvoření algoritmů pro odhad parametrů vegetace z hyperspektrálních dat a definování nejvhodnějších spektrálních pásem pro odhad parametrů z multispektrálních dat.
Application of imaging spectroscopy in monitoring of vegetation stress caused by soil pollutants in the Sokolov lignite basin
Mišurec, Jan ; Kupková, Lucie (vedoucí práce) ; Pavelka, Karel (oponent) ; Homolová, Lucie (oponent)
Lesy mohou být považovány za jeden z nejdůležitějších ekosystémů Země nejen kvůli produkci kyslíku a ukládání uhlíku prostřednictvím fotosyntézy, ale současně jako zdroj mnoha přírodních surovin (např. dřeva) a jako životní prostor mnoha specifických druhů rostlin a živočichů. Monitoring stavu lesa je proto naprosto zásadní činností k udržení všech ekologických a produkčních funkcí lesních ekosystémů. Hlavním cíle práce je vývoj alternativního přístupu k monitoringu zdravotního stavu lesa založeného na analýze leteckých hyperspektrálních dat (HyMap) s podporou pozemního průzkumu. Navrhovaný postup se snaží využívat obdobné parametry vegetace jako současné klasické metody hodnocení stavu lesa založené na terénním průzkumu. Význam navrhovaných metod pravděpodobně významně vzroste v době, kdy plánované družicové hyperspektrální mise (např. EnMap) dosáhnou operační fáze. Vyvíjený přístup k monitoringu stavu lesa je prakticky demonstrován na příklad dospělých porostů smrku ztepilého (Picea abies L. Karst) v oblasti Sokolovské hnědouhelné pánve, které byly dlouhodobě ovlivňovány těžbou uhlí a přítomností těžkého průmyslu a u kterých byla tudíž předpokládána značná variabilita zdravotního stavu. Dvojice modelů přenosu záření byla použita pro simulaci spektrálních signatur na úrovni jehlic: PROSPECT-5 a...
Popis a obsahové látky farmaceuticky významných a toxických rostlin I.
Homolová, Lucie ; Opletal, Lubomír (vedoucí práce) ; Macáková, Kateřina (oponent)
HOMOLOVÁ Lucie, Popis a obsahové látky farmaceuticky a toxikologicky významných rostlin, Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Hradec Králové 2008, 90 s. Práce se zabývá popisem 31 vybraných farmaceuticky a toxikologicky významných anebo zajímavých rostlin. Zaměřena je především na jejich obsahové látky a použití - terapeutické, v lidové i tradiční medicíně, případně v potravinářství. Také jsou uvedeny monografie jednotlivých rostlin v různých lékopisných i nelékopisných publikacích a dávkování. Ke zpracování jednotlivých monografií byly vybrány rostlliny, z nichž některé jsou používány v lidovém léčitelství i přesto, že tomu neodpovídají jejich obsahové látky, jiné sice byly tradičně používány k léčebným účelům, nyní se z nich však získávají jiné prospěšné látky. Také byly vybrány rostliny toxické, které pro použití nelze doporučit, ačkoli jsou v lidovém léčitelství používány. V závěru práce je zhodnoceno právě nynější využití vybraných rostlin. Klíčová slova: léčivé rostliny, toxické rostliny, současné poznatky, nové účinky, historické pojetí. ABSTRACT HOMOLOVÁ Lucie, Description and metabolites of pharmaceutically and toxicologically important plants, Thesis, Charles University in Prague, Faculty of...
Potential of the sentinel-2 red edge spectral bands for estimation of eco-physiological plant parameters
Malenovský, Zbyněk ; Homolová, Lucie ; Janoutová, Růžena ; Landier, L. ; Gastelluetchegorry, J-P. ; Bertholt, B. ; Huck, A.
In this study we investigated importance of the spaceborne instrument Sentinel-2 red edge spectral bands and reconstructed red edge position (REP) for retrieval of the three eco-physiological plant parameters, leaf and canopy chlorophyll content and leaf area index (LAI), in case of maize agricultural fields and beech and spruce forest stands. Sentinel-2 spectral bands and REP of the investigated vegetation canopies were simulated in the Discrete Anisotropic Radiative Transfer (DART) model. Their potential for estimation of the plant parameters was assessed through training support vector regressions (SVR) and examining their P-vector matrices indicatingsignificance of each input. The trained SVR were then applied on Sentinel-2 simulated images and the acquired\nestimates were cross-compared with results from high spatial resolution airborne retrievals. Results showed that contribution of REP was significant for canopy chlorophyll content, but less significant for leaf chlorophyll content and insignificant for leaf area index estimations. However, the red edge spectral bands contributed strongly to the retrievals of all parameters, especially canopy and leaf chlorophyll content. Application of SVR on Sentinel-2 simulated images demonstrated, in general, an overestimation of leaf chlorophyll content and an underestimation of LAI when compared to the reciprocal airborne estimates. In the follow-up investigation, we will apply the trained SVR algorithms on real Sentinel-2 multispectral images acquired during vegetation seasons 2015 and 2016.
Potentials of the VNIR airborne hyperspectral system AISA Eagle
Hanuš, Jan ; Malenovský, Zbyněk ; Homolová, Lucie ; Kaplan, Věroslav ; Cudlín, Pavel ; Lukeš, Petr
Airborne hyperspectral remote sensing (imaging spectroscopy) sensors acquire images of several (from tens to hundreds) narrow spectral bands in visible, near and short infrared wavelengths. Use of hyperspectral remote sensing (RS) data in scientific and even commercial applications is quite broad, starting from agriculture, forestry, and natural vegetation (precision farming, assessment of general plant status, biomass estimation, species composition mapping), through geology (mapping of minerals, land degradation assessment), up to limnology (water quality evaluation), and other domains. Since 2004 the Institute of Systems Biology and Ecology (ISBE) (Academy of Sciences of the Czech Republic) has been operating the VNIR airborne hyperspectral sensor AISA Eagle. The workgroup for remote sensing of vegetation at ISBE is currently capable to facilitate the complete flight/ground hyperspectral campaign including the standard image data pre-processing.

Viz též: podobná jména autorů
1 HOMOLOVÁ, Lucia
4 Homolová, Lenka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.