National Repository of Grey Literature 19 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
System of natural fire risk indicators (verification of various risk assessment procedures occurrence of natural fires) including instructions for the use of the integrated forecast system
Trnka, Miroslav ; Čermák, Petr ; Kudláčková, Lucie ; Balek, Jan ; Semerádová, Daniela ; Brovkina, Olga ; Zemek, František ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Skalák, Petr ; Bláhová, Monika ; Jurečka, František ; Janouš, Dalibor ; Žalud, Zdeněk ; Marek, Michal V. ; Cienciala, Emil ; Beranová, J. ; Zatloukal, V. ; Albert, J. ; Tumajer, J. ; Možný, M. ; Hájková, L. ; Chuchma, F.
The presented methodology represents an improvement of the currently used system of wildfire monitoring and forecast. Based on extensive testing, it defines two fire weather indices. The method shows how the combination of both indices can lead to robust fire risk estimates. Both indices were uset to generate a forecast of fire weather, but also to quantify th erelationship between the frequency of favorable conditions for the occurrence of natural fires and their observed numbers, in several time steps (from 1 day to the entire season) The methodology has been implemented within the www. firerisk.cz portal, where it serves as a tool for operational fire risk forecasting. The text of the methodology therefore contains instructions for using the menthodology therefore contains instructions for using the firerick.cz portal. Great attention is paid in the methodology to the aspect of climate change and estimating the impact of this phenomenon on the frequency of wildfires in the Czech republic.
Carbon-smart forestry for building resilience to global change
Brnkalakova, S. ; Kluvánková, T. ; Marek, Michal V.
The specific role of mountain ecosystems in the carbon cycle and their importance as carbon sinks already\nhas been noted within the broader debate about climate change. There has been progress in designing\nand attempts towards implementing such mountain-specific strategies as green economies, global and regional\nconventions, frameworks, and institutions. There is still need, however, for new and integrative approaches\nto governing mountains in a sustainable and adaptive way with local and global contributions.\nThe proper institutional arrangement, adaptive forest management, and sustainable use of forest ecosystems\ncan make a substantial contribution to the well-being of local communities as well as contribute to\nmitigating global climate change by provisioning of carbon sequestration ecosystem service. This paper\nexamines how reconfiguration of social practice in forest-dependent communities can address urgent societal\nchallenges. In particular, it considers the potential of a common pool resource regime for governance\nand carbon-smart forestry in innovative management of mountain ecosystems to meet societal and natural\nchallenges.
Leaf area index development and radiation use efficiency of a poplar short rotation coppice culture
Tripathi, Abishek ; Fischer, Milan ; Trnka, Miroslav ; Orság, Matěj ; Vanbeveren, S. ; Marek, Michal V.
Leaf area index (LAI) is the most appropriate parameter for analyzing canopy structure and crop productivity. LAI and radiation use efficiency (RUE) were estimated to evaluate the productivity of a short rotation coppice culture of a poplar clone. RUE was calculated as the ratio between total aboveground woody biomass and available photosynthetic active radiation (PAR) accumulated during one growing season. Prior to coppicing, LAI reached a maximum value of 7.3 (in 2009), whereas the maximum LAI after coppicing was 6.8 (in 2012). The maximum RUE reached prior to coppicing was 0.25 g mol−1 (in 2009), while after coppicing it was 0.20 g mol−1 (in 2012), which did not represent a significant difference (p > 0.05).
Estimation of above ground woody biomass of SRC hybrid poplar clone J-105 in different fertilizer treatments in Czech-Moravian highland
Tripathi, A.M. ; Trnka, Miroslav ; Fischer, Milan ; Orság, Matěj ; Fajman, M. ; Marek, Michal V. ; Žalud, Zdeněk
Short rotation coppice poplar hybrid clone J-105 (Populus nigra x P. maximowiczii) is studied as an alternative source of bio-energy in the region of Czech-Moravian Highland. The plantation was established in 2001 at the locality Domanínek in the vicinity of Bystřice nad Pernštejnem (Czech Republic, 49o32’N, 16o15’E and altitude 530 m a. s. l.) where mean annual rainfall of 609 mm and mean annual temperature of 7.2oC was recorded between 1981 and 2010. The total area planted with the clone was close to 1.5 ha with total plantation area being close to 3.5 ha. The plantation with planned density of 9,216 trees ha-1was established on the former agricultural land and the length of the rotation cycle was set to 6-8 years. At the beginning of the second rotation period i.e. in spring 2009 (following winter harvest), the plantation was divided into four randomized blocks with different nutrient treatments and three replicates (4×3). These treatments comprised of application of mineral NPK fertilizer (nitrogen 305 kg ha-1, phosphorous 154 kg ha-1 and potassium 291 kg ha-1), sewage sludge (4200 kg/ha-1) and ash (1000kg ha-1) and lime (5 ton ha-1), while control was with natural nutrients content only (deposition and leaves mineralization). The objectives of the study were to estimate the above ground annual yields (based on allometry and stem inventory), the mortality and the shoot to stump ratio as the main productivity characteristics.
Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny
Mandelova zemědělská a lesnická universita v Brně, Brno ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR ; Marek, Michal V.
CzechTerra představuje integrační projekt řešící problematiku adaptace krajinných celků ČR – ekosystémů - na probíhající globální změnu klimatu s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat probíhající změny v regionálním měřítku i v kontextu Rámcové úmluvy a Kjótského protokolu. Projekt CzechTerra je realizován ve třech pracovních sekcích (PS1-3), z nichž každá se opírá o několik metodických segmentů. PS1 Adaptační strategie ekosystémů ČR k probíhající globální změně klimatu - výzkum zaměřený na analýzy adaptačních změn a časové trajektorie těchto změn řešených na úrovni ekofyziologie produkčního procesu. PS 2 Stresová rizika lesních ekosystémů spojená s adaptačními změnami způsobenými - zhodnocení rizik dalšího vývoje ekosystémů v kontextu globální změny klimatu na úrovni ekosystémů v kulturní, leso-zemědělské krajině a na úrovni lesních ekosystémů s převládajícím smrkem ztepilým. GZK, PS 3 Rozvoj dynamické observační sítě o stavu, vývoji ekosystémů a využití krajiny ČR - vytvoření efektivního informačního systému, který by byl využitelný pro široké potřeby hodnocení a trvalé sledování vývoje tereristických ekosystémů a využívání území na celorepublikové úrovni.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Janouš, Dalibor ; Šantrůčková, Hana ; Vránová, Valerie ; Formánek, Pavel ; Urban, Otmar ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 2004 v jednotlivých segmentech.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ; Ostravská univerzita v Ostravě ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Maxa, Josef ; Líšková, Zuzana ; Cudlínová, Eva ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Heřman, Michal ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Janouš, Dalibor ; Albrechtová, Jana ; Formánek, Pavel ; Špunda, V. ; Čížková, H. ; Soukupová, J. ; Urban, Otmar ; Huth, Radan ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 2005 v jednotlivých segmentech.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Cudlín, Pavel ; Cienciala, Emil ; Janouš, Dalibor ; Urban, Otmar ; Dubrovský, Martin ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů: 1: Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs n. Labem ; IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., Strašice ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Lapka, Miroslav ; Matějka, Karel ; Zemek, František ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Janouš, Dalibor ; Šantrůčková, Hana ; Formánek, Pavel ; Čížková, H. ; Soukupová, J. ; Urban, Otmar ; Huth, Radan ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů (PS). Zaměření činnosti jednotlivých PS v roce 2006 a vybrané dílčí výsledky: 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha ; Ostravská univerzita, Ostrava ; Univerzita Karlova, Praha ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Ústav ekologie krajiny AV ČR ; IDS Information and Data Systems, Praha ; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. , Strašice ; Jihočeská univerzita České Budějovice ; ENKI o.p.s., Třeboň ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Maxa, Josef ; Líšková, Zuzana ; Cudlínová, Eva ; Lapka, Miroslav ; Zemek, František ; Matějka, Karel ; Cudlín, Pavel ; Macků, Jaromír ; Henžlík, Vladimír ; Cienciala, Emil ; Černý, Martin ; Apltauer, Jan ; Janouš, Dalibor ; Šantrůčková, Hana ; Albrechtová, Jana ; Formánek, Pavel ; Špunda, Vladimír ; Čížková, Hana ; Soukupová, J. ; Urban, Otmar ; Huth, Radan ; Dubrovský, Martin ; Pokorný, Radek ; Marek, Michal V.
Projekt CzechCarbo představuje integrační projekt řešící problematiku studia cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR s využitím metodických přístupů umožňujících pochopit, predikovat a oceňovat bilanci uhlíku v ČR . Projekt je rozdělen do 8 pracovních segmentů. 1. Scénáře vývoje klimatu na území ČR s ohledem na globální změnu klimatu. 2. Studium mechanismů fyziologických procesů kontrolujících příjem a metabolismus uhlíku (účinkové procesové studie). 3. Rozvoj observační sítě "fluxes towers" umožňujících sledovat toky CO2 v základních typech ekosystémů ČR (lesy, louky, mokřady, agro-ekosystémy). 4. Zdokonalení regionálního území (území ČR) systému pro stanovení uhlíkové bilance terestrických (především lesních) ekosystémů, který lze použít při verifikaci a naplňování závěrů Kjótského protokolu. 5. Vypracování metodologie, která by byla schopna předpovídat budoucí vývoj a chování terestrických uhlíkových "sinků" v měřítku ČR. 6. Management lesních, lučních, mokřadních, vodních ekosystémů a agroekosystémů, snižující důsledky GHG (skleníkových plynů) a zvyšující příjem a ukládání C v krajině. 7. Změny koloběhu uhlíku v kontextu změny využití krajiny ČR (resp. globálních společenských a přírodních změn). 8. Sociální a ekonomické důsledky globální změny klimatu s ohledem na "land-use changes" a strategické chování společnosti. Příoha: Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů. Ve zprávě jsou popsány výsledky, kterých bylo dosaženo v projektu v jednotlivých segmentech.

National Repository of Grey Literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
15 MAREK, Michal
1 MAREK, Miloslav
3 MAREK, Miloš
2 Marek, Marcel
21 Marek, Martin
1 Marek, Martin Václav
1 Marek, Matej
1 Marek, Matouš
15 Marek, Michal
5 Marek, Milan
5 Marek, Miroslav
1 Marek, Mojmír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.