Original title: Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Translated title: Complex of methods for effective entrepreneurship of SMEs in the cultural sector
Authors: Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Document type: Methods
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Keywords: culture; effectiveness; entrepreneurship; small and medium sized enterprises; SME; efektivnost; kultura; malé a střední podniky; MSP; podnikání
Project no.: DF11P01OVV024 (CEP)
Funding provider: MK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Note: Soubor metodik je tvořen těmito dílčími metodikami: 1) postup identifikace potenciální poptávky v sektoru kultury (PIPOK) 2) pokyny pro formování nabídky kulturních statků (FONAK) 3) multimediální prezentace kulturního dědictví (MPKD) 4) postupy pro činnost v sektoru kultury – model trvale udržitelného rozvoje kulturní organizace (TURKO) 5) zapojení kulturního kapitálu do rozvoje municipalit a regionů (ZAKUKAR) 6) model pro posuzování efektivity a spolehlivosti neziskové organizace (ASNO) 7) plánování a finančního a socioekonomického hodnocení PPP v sektoru kultury (CBAK) 8) hodnota kulturního dědictví (HKD) 9) rozvoj kultury a veřejných služeb na úrovni lokální a regionální veřejné správy (KVLOK)
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: University of Economics, Prague (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-391416


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2019-01-08, last modified 2021-03-13


Fulltext:
Download fulltext
PDF
[Download] (Soubor metodik)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share