Název: Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Překlad názvu: Complex of methods for effective entrepreneurship of SMEs in the cultural sector
Autoři: Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2016
Jazyk: cze
Abstrakt: Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Klíčová slova: efektivnost; kultura; malé a střední podniky; MSP; podnikání; culture; effectiveness; entrepreneurship; small and medium sized enterprises; SME
Číslo projektu: DF11P01OVV024 (CEP)
Poskytovatel projektu: MK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Poznámka: Soubor metodik je tvořen těmito dílčími metodikami: 1) postup identifikace potenciální poptávky v sektoru kultury (PIPOK) 2) pokyny pro formování nabídky kulturních statků (FONAK) 3) multimediální prezentace kulturního dědictví (MPKD) 4) postupy pro činnost v sektoru kultury – model trvale udržitelného rozvoje kulturní organizace (TURKO) 5) zapojení kulturního kapitálu do rozvoje municipalit a regionů (ZAKUKAR) 6) model pro posuzování efektivity a spolehlivosti neziskové organizace (ASNO) 7) plánování a finančního a socioekonomického hodnocení PPP v sektoru kultury (CBAK) 8) hodnota kulturního dědictví (HKD) 9) rozvoj kultury a veřejných služeb na úrovni lokální a regionální veřejné správy (KVLOK)
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-391416


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2019-01-08, naposledy upraven 2019-02-20.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout] (Soubor metodik)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet