Studies

Latest additions:
2019-04-05
09:33

Detailed record
2019-04-04
10:39
Výbory pro evropskou integraci ve vybraných kandidátských zemích: Studie č. 1.140
Zralá, Magdalena
Informační podklad obsahuje informace o fungování parlamentních výborů pro evropskou integraci Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy a Estonska a o ústavních změnách v souvislosti s blížícím se vstupem těchto zemí do EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-04-04
10:32

Detailed record
2019-04-04
10:27
Způsob projednávání peticí a podání občanů v parlamentech Francie, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska: studie č. 1.144
Syllová, Jindřiška
Úprava vyřizování parlamentních petic a stížností ve vybraných státech a popis vyřizovací praxe.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-03-28
13:50
Cizinci v České republice - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se cizinců v ČR (demografie a státní občanství, azylová procedura, zaměstnanost, vzdělávání, kriminalita, nelegální migrace, zdraví) v časových řadách a s aktuálními údaji za rok 2018.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-03-14
14:22

Detailed record
2019-02-14
15:15

Detailed record
2019-02-14
14:44

Detailed record
2018-03-29
10:44
Příručka k tématu kulturního povědomí a vyjádření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Příručka rozpracovává Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.12.2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. Přináší obecné metodologické koncepty, analýzu vstupů a diskuzi expertů, jak přistupovat k této klíčové kompetenci. Obsahuje soubory doporučení pro tvůrce politik a příklady dobré praxe, které ilustrují způsoby podpory rozvoje kompetencí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2018-03-09
14:47
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2017
Český statistický úřad
Mezinárodní srovnání České republiky s ostatními zeměmi, zejména pak se státy Evropské unie. Nabízí široké spektrum údajů z mnoha oblastí statistiky, zahrnuje např. informace o obyvatelstvu, trhu práce, životní úrovni, národních účtech, financích, cenách, průmyslu, zahraničním obchodě, službách a životním prostředí. Za některé ukazatele bude zveřejněna časová řada.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record