Název: Využití pozemní senzorové sítě pro kalibraci družicových dat dálkového průzkumu
Autoři: Doubrava, Pavel ; Batrlová, Iva ; Kvapil, Jiří ; Seidlová, Jana
Typ dokumentu: Studie
Rok: 2020
Jazyk: cze
Abstrakt: Dálkový průzkum Země je disciplína založená na fyzikálních principech. Naměřená data jsou zpracovávána matematicko-fyzikálními a matematickými metodami. Základním fyzikálním jevem, na kterém je dálkový průzkum založen, je interakce elektromagnetického záření se zkoumaným objektem. Informace o tom, jak probíhá tato interakce, nám udává energie, kterou zaznamenává detektor v přesně vymezených intervalech vlnových délek v daném prostorovém úhlu. Takto definovaná interakce je výchozí pro určování hledaných vlastností daných objektů. Každý objekt na zemském povrchu má vliv na naměřené hodnoty energie, a to jak v čase, tak v prostoru. Proto je nutné, aby tato energie byla měřena prostřednictvím kvantitativních fyzikálních veličin.
Klíčová slova: dálkový průzkum; energetické toky; senzorová síť; energy flows; remote sensing; sensor network
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: CENIA (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-533108


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Analytické a metodické materiály > Studie
Státní správa > CENIA
 Záznam vytvořen dne 2023-08-24, naposledy upraven 2024-06-03.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet