Preprints

Latest additions:
2020-07-08
15:12
Produkce a nakládání s odpady v roce 2017 podle ISOH
Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) obsahuje data o produkci a nakládání s odpady od původců a oprávněných osob. Vlastníkem a zřizovatelem ISOH je Ministerstvo životního prostředí a provozovatelem CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Článek obsahuje informace o produkci a nakládání s nebezpečnými, ostatními a komunálními odpady za rok 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-07-08
12:19
Negotiating municipalities-industrial factory wastewater treatment coalition project: an economic laboratory experiment
Šauer, Petr ; Kolínský, Ondřej ; Prášek, Jan
It is often the case that municipalities and industrial plants treat their wastewater separately bringing the municipalities wastewater to be treated at the industrial wastewater treatment plant and reused by the plant creates potential for social costs saving for both the municipalities and the private firm. In an economic laboratory experiment we demonstrate that such voluntary agreement could be achieved even despite the presence of information asymmetry. This follows our previous research on win-win voluntary agreements and the role of information asymmetry. The biggest challenge remaining to be addressed is the distribution of the extra cake, which in our results is mostly seized by the private firm.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-07-02
15:31
Hodnocení nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady za rok 2015 a 2016
Šlégrová, Helena
Článek hodnotí evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů v rámci České republiky za roky 2015 a 2016. Evidenci jsou povinni zasílat výrobci, poslední prodejci, distiributoři a pověření zástupci výrobců elektrických a elektronických zařízení, a to buď sami nebo prostřednictvím kolektivního systému. Podklady pro hodnocení evidence toku elektroodpadů použité v článku byly vzaty z roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. Cílem článku je zhodnocení nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady ve stanovených letech vzhledem ke směrnici Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení, která stanovuje minimální úrovně využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadů. Z uvedených výsledků vyplývá, že se České republice v roce 2015 a 2016 podařilo splnit stanovené pořadavky EU na minimální úroveň využití vyřazených elektrozařízení a úroveň jejich recyklace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-07-02
14:44
Biologicky rozložitelné komunální odpady (katalogové číslo odpadu 20 02 01)
Čermáková, Eva
Cílem tohoto článku je zhodnocení vývoje produkce biologicky rozložitelného odpadu (katalogové číslo 20 02 01) a způsobu jeho sběru od roku 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-06-22
15:25
Informační systémy odpadového hospodářství: Registr zařízení a spisů a Seznam dopravců odpadů
Trnobranský, Jan ; Buda Šepeľová, Gabriela
Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s informačním systémem odpadového hospodářství určeným k evidenci údajů o zařízeních s názvem Registr zařízení a spisů, který vznikl na základě § 72 odst. 1 písm. j) bodu 2 a 3 zákona o odpadech, a dále se systémem s názvem Seznam dopravců odpadů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-06-22
15:11
Hodnocení zpětného odběru vybraných výrobků v České republice v roce 2016
Zapletálková, Petra ; Buda Šepeľová, Gabriela
Článek hodnotí plnění cílů zpětného odběru výrobků v České republice, které stanovuje národní a evropská legislativa.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-06-17
13:06
Private subject in wastewater treatment regional coalition project: the case of chemical industry factory
Prášek, Jan ; Šauer, Petr
This paper presents a case study covering the solution to treatment of municipal wastewater originating from small villages located close to each other in a protected landscape area. A high environmental efficiency of treatment is required. Two scenarios of the technical solution are compared. In the first scenario, separate wastewater treatment plants will be built and operated in each of the villages. In the second one, sewerage networks will be built in each village and wastewater will be collected and treated in a wastewater treatment plant of a chemical factory located down the stream; the factory is planning to reconstruct and modernise its wastewater treatment plant. Analyses have shown that the second scenario is environmentally beneficial – ensuring high water quality in watercourses in the protected area, using purified water for industrial purposes primarily, and replenish the water balance and flows in dry periods. The second scenario also appears to be beneficial from a socio-economic point of view. Cost savings, appearing mostly at the side of the factory, creates space for negotiation and an agreement between these entities. The factory image will also improve if implementing the second scenario.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-09-04
09:58
Pár kroků od pomoci, pár kliků od zdroje: podpora studentů v Národní technické knihovně
Chodounská, Alena
Případová studie s popisem jednoho dne fiktivního uživatele Národní technické knihovny (NTK), která vznikla na základě poznatků získaných prostřednictvím dvou mystery visitingových šetření, dvou etnografických studí a několikaleté praxe s poskytováním služeb. Umožňuje získat představu o benefitech, které uživateli používání prostor knihovny přináší, a nastiňuje potenciální přínos, který by mohl mít z komplexního využití nabízených zdrojů a služeb, které zůstávají často nerozpoznané anebo nevyužité. Již nyní by se měly akademické knihovny připravovat na budoucí studenty, kteří nastoupí ke studiu v příštích dvaceti letech.

Detailed record
2019-09-04
09:57
Co to vlastně je ta šedá literatura?
Černohlávková, Petra
Pojem šedá literatura není zdaleka novinkou. Poprvé byla jako odborný termín uznána v 70. letech, výraznější pozornosti se jí dostává až v 90. letech minulého století. Příspěvek se pokouší o základní systematizaci tohoto pojmu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-09-04
09:57
Šedá konference po jedenácté
Vyčítalová, Hana
Článek krátce popisuje historii Konferece o šedé literatuře a repozitářích a zve na její 11. ročník.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record