Original title: Evidence v kostce 4 – Evidence oprávněných osob – stacionární zařízení
Authors: Sequensová, Markéta ; Česeneková, Lucie
Document type: Preprints
Year: 2019
Language: cze
Abstract: Série článků Evidence v kostce je zaměřena na vybraná témata ohlašování a vedení evidence u různých typů subjektů odpadového hospodářství. Ve čtvrtém článku jsou shrnuty obecné povinnosti oprávněných osob, provozovatelů stacionárních zařízení, vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oprávněné osoby zajišťují prostřednictvím úprav, využití nebo odstranění odpadů legální a environmentálně bezpečné nakládání s odpady. Na základě vyhodnocení dat za rok 2017 a opakujících se dotazů ze strany ohlašovatelů jsme chtěli poukázat na některé problematické aspekty vedení jejich evidence (např. změna provozovatele zařízení, nakládání s kaly a jejich aplikace na zemědělskou půdu, používání správných kódů pro nakládání s odpady apod.).
Keywords: municipalities; recording; reporting; waste; waste producer; evidence; obce; odpad; ohlašování; původce odpadu
Host item entry: Odpadové fórum, Ročník 20 / Číslo 4
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: CENIA (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432039


The record appears in these collections:
Author works > Preprints
Administration > CENIA
 Record created 2020-09-18, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share