Original title: Integrovaná prevence jako nástroj pro efektivní a ekologicky šetrnou výrobu
Authors: Keprtová, Karolína ; Kolář, Jan
Document type: Preprints
Year: 2019
Language: cze
Abstract: Životní prostředí funguje jako systém vzájemně provázaných složek, které mezi sebou mohou sdílet živiny, energii, ale i antropogenní znečištění. Fakt, že jsou jednotlivé složky životního prostředí propojené, je třeba reflektovat i v přístupu k prevenci a omezování znečištění. Integrované povolování představuje jeden z průřezových nástrojů ochrany životního prostředí, neboť působí v ochraně životního prostředí jako celku, přičemž komplexní a integrovaná ochrana je zprostředkována jak snahou o regulaci a snižování emisí působících na všechny složky životního prostředí, tak snahou o spojení jednotlivých povolení pro vypouštění emisí do jednotlivých složek životního prostředí.
Keywords: environmental protection; environmentally friendly production; integrated prevention; ekologicky šetrná výroba; integrovaná prevence; ochrana životního prostředí
Host item entry: CHEMAGAZÍN, ISSN 1210 – 7409, 6 / XXIX (2019)
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: CENIA (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-432116


The record appears in these collections:
Author works > Preprints
Administration > CENIA
 Record created 2020-11-19, last modified 2020-11-19


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share