Ústav struktury a mechaniky hornin

Nejnovější přírůstky:
2017-07-03
17:28
Rehabilitace strusky
Hanzlíček, T. ; Perná, Ivana ; Šupová, Monika
Příspěvek mapuje historické souvislosti vzniku haldy vysokopecní strusky na Kladně. Dále charakterizuje chemické a mineralogické složení a nabízí vysvětlení odlišného složení spodních „aktivních“ a vrchních „neaktivních“ vrstev. Bylo zjištěno, že pokud struska obsahuje „aktivní“ složky ve formě neuspořádaných gehlenitických podílů, bude možné ji snadno přepracovat pomocí alkalické aktivace v hodnotnou, stabilní a ve vodě nerozpustnou hmotu.

Úplný záznam
2016-02-08
14:39
A brief introduction to the geology of the Moldanubian batholith
Verner, K. ; René, Miloš ; Žák, J. ; Janoušek, V.
Emplacement processes and tectonic setting of the Moldanubian batholith. The batholith consists of multiple intrusive units (plutons, stocks and dykes), predominantly composed of granitic to granodioritic rocks with either S- or transitional I/S-type.

Úplný záznam
2016-01-11
14:39
Texturní vlastnosti Zr-slitin
Weishauptová, Zuzana ; Jandečková, Alena
Provedená studie je zaměřena na identifikaci vlivu předoxidace na texturní charakter korozních vrstev vzorků Zr slitinv E110EDU po expozici na teplotu 1100 oC v časové závislosti na expoziční době.

Úplný záznam
2015-10-05
15:52
Origin of “rock cities”, pillars and cleft-conduits in kaolinite-bonded sandstone: New insight from study in sandstone quarry where landforms recently evolve
Bruthans, J. ; Soukup, J. ; Schweigstillová, Jana ; Vaculíková, J. ; Smutek, D. ; Mayo, A. L. ; Falteisek, L.
Based on measurements of relative erodibility, ambient and water-saturated tensile strength at natural and quarry exposures three distinct kinds of surfaces were distinguished (erodible sandstone, sub-vertical fracture surfaces and case hardened surfaces). Erosion proceeded along highly fractured zones.

Úplný záznam
2015-03-16
13:07
Předhydridace vzorků slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana ; Jandečková, Alena
Zpráva popisuje hydridaci vzorků slitiny Zr1Nb.

Úplný záznam
2015-03-16
13:07
Texturní vlastnosti Zr-slitin
Weishauptová, Zuzana ; Jandečková, Alena
Provedená studie je zaměřena na identifikaci změny charakteru korozních vrstev vzorků Zr slitinv závislosti na době expozice při vysokoteplotní oxidaci.

Úplný záznam
2014-01-03
15:45
Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve
Přibyl, Oldřich
Na třech vzorcích uhlí při 45°C byly změřeny vysokotlaké adsorpční izotermy CO2 a CH4. Byly stanoveny vzájemné sorpční poměry CO2 : CH4 ve výši kolem 1,75. Byl stanoven vliv maceráloveho složení na adsorpci výše uvedených plynů.

Úplný záznam
2013-03-13
11:58
The Influence of Steam Sterilization Processes on the Micro- and Macromechanical Properties of Polyamide Fiber-Reinforced PDMS Composites for Medical Device Applications
Sochor, M. ; Balík, Karel ; Sedláček, R. ; Suchý, Tomáš ; Sucharda, Zbyněk ; Šepitka, J. ; Lukeš, J.
The effect of multiple steam sterilization processes on the structural integrity of the polymer matrix composite polydimethylsiloxane (PDMS) reinforced with polyamide fibers (Aramid) is investigated by 3- and 4-point bending tests and by nanoindentation.

Úplný záznam
2013-03-13
11:58
Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy
Tlustoš, P. ; Ochecová, P. ; Száková, J. ; Perná, Ivana ; Hanzlíček, Tomáš ; Habart, J. ; Straka, Pavel
Cílem metodiky bylo na základě zjištěných výsledků analýz popelů z více než 40 zdrojů v České republice tyto popele kategorizovat dle vstupní suroviny a vytipovat vhodné popele pro použití na zemědělské půdě, což by znamenalo významný posun ke snižování nákladů spaloven, vstup nových provozoven na trh a snadnější dodržování republikových závazků při naplňování podílu produkce energie z obnovitelných zdrojů. Další výhodou nalezení uplatnění pro tyto materiály, z environmentálního hlediska je omezení skládkování a podpora recyklace živin. Metodika v ucelené podobě předkládá postup při výběru vhodných popelů pro zemědělské účely, aby byl čtenář schopen určit použitelnost daného materiálu.

Úplný záznam
2013-03-06
11:57
Těžba plynu z plynonosných břidlic
Eisner, Leo
Tato publikace popisuje způsob těžby plynu z břidlic a diskutuje dopady na životní prostředí a situaci v ČR.

Úplný záznam