Ústav dějin umění

Nejnovější přírůstky:
2018-01-11
18:42
Vizuální dějiny sionismu na Moravě
Janáčová, Eva
Sionistické umění se v českých zemích začalo plně rozvíjet až ve 20. letech 20. století. Mezi jeho průkopníky patřili malíř Ludwig Blum a grafik Otte Wallish, kteří později emigrovali do mandátní Palestiny. Věnovali se především ikonografii budování Země Izrael.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42

Úplný záznam
2018-01-11
18:42

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Karmelitáni a slovanští benediktini na Novém Městě pražském
Benešovská, Klára
Obě klášterní fundace Karla IV. byly zajištěny papežskými listinami již roku 1346, dva roky před oficiálním založením Nového Města. Výběr právě těchto dvou řádů a jejich lokace v urbanismu budoucího města odpovídá jejich úloze v Karlově vizi nového centra římské říše a českého království. Na rozdíl od starších názorů autorka nevidí obě fundace jakožto projev snah mladého Karla pronikat s pomocí obou řádů do zemí schismatiků a nevěřících.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Pohled zpět (Rozšířené úvodní slovo, proslovené při zahájení konference dne 5. října 2016)
Benešovská, Klára
Historiografický přehled mezioborového bádání o Slovanském benediktinském klášteře Emauzy od 50. let 20. století do roku 2016.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42

Úplný záznam
2017-09-18
15:25
Česká uměleckohistorická bibliografie
Bregantová, Polana
Článek shrnuje vývoj české uměleckohistorické bibliografie v Ústavu dějin umění od roku 1953.

Úplný záznam
2017-08-31
14:50

Úplný záznam
2017-08-31
14:50

Úplný záznam
2017-08-31
14:50

Úplný záznam