Ústav dějin umění

Nejnovější přírůstky:
2017-08-18
13:06

Úplný záznam
2017-08-18
13:06

Úplný záznam
2017-08-18
13:06

Úplný záznam
2017-08-18
13:06

Úplný záznam
2017-08-18
13:06

Úplný záznam
2017-08-18
13:06

Úplný záznam
2017-08-18
13:06
Magie lidového umění
Winter, Tomáš
Článek zkoumá prostřednictvím tří příkladů proměnu recepce a intepretace magických aspektů lidového umění.

Úplný záznam
2017-08-18
13:06

Úplný záznam
2017-05-18
13:54
Sopky, výbuchy a láva v českém moderním umění
Bendová, E. ; Machalíková, Pavla ; Winter, Tomáš
Příspěvek se věnuje interpretaci zobrazení sopečné erupce v českém moderním umění 19. a první poloviny 20. století, a to zejména v kresbách a obrazech Josefa Führicha, Václava Mánesa a Jindřicha Štyrského.

Úplný záznam
2017-05-18
13:54
Cizinec ve vlastním městě: ostravský malíř Salomon Salomonowitz
Janáčová, Eva
Česko-německý židovský malíř Salomon Salomonowitz (1902–1958) pocházel z Moravské Ostravy, umění studoval ve Vídni, Mnichově, Berlíně a Paříži. V roce 1926 se stal jedním ze zakládajících členů ostravského uměleckého spolku Kunstring, v rámci spolkových výstav pravidelně vystavoval v místním Domě umění. V roce 1939 emigroval do mandátní Palestiny, kde pokračoval ve své umělecké tvorbě, která je charakteristická expresivně realistickým stylem.

Úplný záznam