Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 249 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2022. II. díl, Umění - divadlo, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly
Smetanová, Eva ; Gonzálezová, Marie ; Razáková, Jana ; Peroutková, Aglaja ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik
Předmětem zjišťování jsou činnost divadel a hudebních souborů a aktivity profesionálního výtvarného umění a architektury. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří údaje o počtu zaměstnanců, zřizovaných souborů, provozovaných scén a sálů, odehraných představení, návštěvníků, oborů a žánrů, počtu koncertů a počtu hudebních nahrávek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návykové látky a výtvarné umění
Bobková, Simona ; Fišerová, Zuzana (vedoucí práce) ; Raudenský, Martin (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o tématu návykových látek a jejich vlivu na uměleckou tvorbu. V teoretické části se zaměřuji nejprve na hledání vztahu těchto látek a umění v různých artefaktech, které bylo možné vyhledat. Mezi nejčastější patří rovněž ve své práci uvádím, dále sochy či ilustrace. Následně vymezuji rozdělení druhů jednotlivých návykových látek, které jsou nejčastěji spojovány s výtvarnými umělci a které posléze popisuji. Mezi takové patří alkohol, konopné dro opiáty. Dále charakterizuji výtvarné umělce, kteří byli v tehdejším období návykovými látkami ovlivněni při své tvorbě. Uvádím výstavy, které nesou určitou spojitost s tímto tématem a na závěr teoretické části své práce se zaměřuji na preventivní složku v rámci vztahu školy a rodiny. V didaktické části se s žáky osmiletého gymnázia věnujeme problematice těchto látek realizujeme výtvarnou řadu s názvem, který nese i tato diplomová práce, tedy Návykové látky umění. Tematická řada obsahuje pět výtvarných úkolů, které směřují k primárně Výzkumná část, jejíž metodou je polostrukturovaný kvantitativní výzkum, spočívá ve dvou - konkrétně se jedná o polostrukturovaný roz artefaktů a polostrukturovaný rozhovor založený na názorech. V prvním zmíněném se jedná o výzkum, který je založen na vypracování a porovnávání děl respondentů v obou stavech -...
Odraz snů v tvůrčím projevu umělce v kontextu uplatnění arteterapeutických postupů
HORÁKOVÁ, Kristýna
Tématem bakalářské práce je odraz snů v tvůrčím projevu umělce v kontextu uplatnění arteterapeutických postupů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristikou snů, motivem snu napříč dějinami výtvarného umění a následným představením práce se sny v rámci arteterapeutického přístupu. Praktická část se věnuje analýze vybraných výtvarných artefaktů na téma Sen či Včera v noci se mi zdálo s cílem představit využití interpretačního potenciálu tohoto tématu v projektivně-intervenční arteterapii.
Produkční proces českých podcastů se zaměřením na výtvarné umění
Jelínková, Eva ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Groman, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá českými podcasty se zaměřením na výtvarné umění. První část práce je věnována teorii přibližující podcasting a mapující stav domácí podcastingové scény. V rámci této části jsou vysvětleny základní pojmy související s tématem. Druhá část je zaměřena na kvantitativní obsahovou analýzu vybraných podcastů, která zodpoví otázku podobnosti v obsahu českých podcastů o výtvarném umění - jaký formát je v podcastech nejpoužívanější, jaká jsou nejčastější témata, a jakým tématům je věnován nejdelší čas. Tato analýza bude doplněna o doplňkovou část, která bude založena na rozhovorech s pěti vybranými podcastery. Ti mimo jiného přiblíží samotný proces tvorby podcastu, a pomůžou tak kontextualizovat výsledky z obsahové analýzy.
Linoryt ve výtvarné výchově (současná autorská grafika)
Havlíková, Margita ; Raudenský, Martin (vedoucí práce) ; Gajdošíková, Pavla (oponent)
Bakalářská práce Linoryt ve výtvarné výchově (současná autorská grafika) se skládá ze tří částí. V teoretické části se věnuji charakteristice grafiky, se zaměřením na linoryt, kde blíže popisuji historii linorytu u nás i ve světě a následně jeho místo v současné autorské tvorbě. Dále jsem objasnila pojem hra a bestiář, které využívám v didaktické a praktické části. Cílem mé práce je poukázat na techniku linorytu jako vhodného prostředku do hodin výtvarné výchovy. V didaktické části jsem navrhla blok vyučovacích hodin jejichž stěžejním námětem je vymyšlené zvíře. Žáci se na začátku motivují hrou Vymyšlené zvíře, vytvoří kresebný návrh, který využijí při samotné tvorbě linorytem. Bakalářskou práci uzavírá má autorská tvorba, která vychází z již zmiňované hry Vymyšlené zvíře.
Jan Steklík jako výtvarník a zakladatel Křižovnické školy
Jiroušková, Markéta ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pech, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá Janem Steklíkem a s ním spojenou Křižovnickou školou čistého humoru bez vtipu. V úvodu je představena politická situace a výtvarné umění během normalizace, dále seznamuji se vznikem a historií Křižovnické školy. Představím její nejvýznamnější členy, jako byl Karel Nepraš, Zbyšek Sion, Eugen Brikcius nebo Helena Wilsonová. Nejsou vynechány ani jejich nejzásadnější společné akce. Druhá část práce se pak věnuje samotnému Steklíkovi. Zprvu je představen jeho životopis, kde je shrnut jeho život od dětství, přes studia, až po jeho poslední výstavy. Poté se soustřeďuji na jeho úlohu v rámci Křižovnické školy a poslední část je věnována Steklíkově výtvarné činnosti. Jsou zde představeny jeho začátky, kresby, land-artové projekty a v neposlední řadě i výstavy. Cílem této práce je představení osobnosti Jana Steklíka nejen jako výtvarníka, ale i jako člověka, který vnesl humor do šedé socialistické společnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 249 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.