National Repository of Grey Literature 654 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Algebra of dual quaternions in image analysis
Hrubý, Jan ; Návrat, Aleš (referee) ; Hrdina, Jaroslav (advisor)
This work has two goals. Firstly it is to acquaint the reader with the classical use of quaternions and dual quaternions in geometry. Secondly the generalization of the Fourier transform into the set of dual quaternions. At first it goes into algebraic properties and structure of quaternions and ways of their inscriptions. Later dual numbers are introduced and consecutively with their help dual quaternions. Then the work deals with description of rotations and translations using quaternions and dual quaternions, that enable their easy description. Finally the discreet dual quaternion Fourier transform is defined, and for its effective calculation the algorithm is derived, which is then brought into effect as a code in program environment MATLAB.
Translation of C Expressions to DIMACS Format
Grim, Pavel ; Charvát, Lukáš (referee) ; Smrčka, Aleš (advisor)
This work focuses on proposition of transfer of the expressions entered in the C pro­gramming language into DIMACS format and creation of program in programming language C++ making this transfer. This work contains a description of the C pro­gramming language and its operators. It also con­tains a description of the conjunctive normal form and a descri­ption of the DIMACS format. Following is a proposal for a program for the transfer of expression in the C programming language to the DIMACS format and description of reali­zation of program performing this transfer.
Translation tools for specialized electrotechnical texts
Bálka, Miroslav ; Šťastná, Dagmar (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato semestrální práce je zaměřená na zkoumání překladatelských nástrojů a překlad odborného textu. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část se zabývá tím, co je to překlad a jaký je rozdíl mezi zastaralým a moderním přístupem. Druhá část je zaměřena na různé překladatelské nástroje a jejich popis. Třetí část definuje, co je to odborný text a poukazuje na obtíže a zvláštnosti při jeho překladu. Čtvrtá část je zaměřená na praktický výzkum formou dotazníku.
Primary School
Forman, Daniel ; Manová, Ludmila (referee) ; Maceková, Věra (advisor)
Thesis Theme is a primary school, namely the outbuilding primary school Havlíčkův Brod, Konečná 1884. I suggest first grade pavilion and pavilion with school canteen with kitchens. Pavilions are based on the footings. Pavilions are designed as a two-way system from the wall HELUZ. Construction of ceiling are from ferroconcrete slabs are cross reinforced, single-layer roof is flat with a classic sequence of layers. In addition to construction and process layout I solved also the statics of building in specialize of concrete structures. The following are also evaluated heat and acoustic requirements and requirements for fire safety of buildings. New pavilions are solved as wheelchair accessible. Pavilion of the first grade has two floors with 5 classes of stem, 1 vocational and 2 classes are earmarked for after-school clubs. This pavilion is connected to the connecting neck between the former pavilon A and pavilion B. Dining pavilion has one floor, which is divided in the school canteen and kitchen is connected to the connecting neck leading to the gym. The land is mildly sloping to the south side. All consstructions comply with the applicable standards and recommendations ČSN.
Real-time text translation with using mobile devices
Sztefek, Lukáš ; Rozman, Jaroslav (referee) ; Samek, Jan (advisor)
The aim of this thesis is design and implementation of Android application which will serve as real-time translator from one language to another, including several world languages and Czech. The text obtained from image is translated and replaces the original one with keeping its visual look as much as possible. The reader gradually gets familiar with getting text from images, text translation, displaying text on mobile device and Android OS implementation. In conclusion, the experiments with multiple input images and comparison of existings applications have been done.
Commented translation
Novák, Přemek ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Bakalářská práce se zabývá překladem odborného českého textu do anglického jazyka. Cílem je přeložit a okomentovat studijní materiál týkající se počítačové architektury. Práce využije různé lingvistické prostředky pro určení a pojmenování rozdílů mezi českým a anglickým jazykem, a také jak udržet stejný význam v žánru odborného stylu.
Commented translation - smart home technologies.
Los, Marek ; Kotásek, Miroslav (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
The Bachelor’s thesis deals with the translation of a professional technical text from Czech to English language and the linguistic items encountered in the translation process. The original Czech text on the topic of smart home technologies has been chosen, translated into English and then analysed by the linguistic means. The analysis addressed linguistic features such as terms, acronyms, neologisms and cohesion. The thesis disclosed many difficulties encountered by a translator during the translation from Czech to English. Most of these difficulties are linked to fidelity to the original idea of the source text.
The process of localisation and translation of videogames
Vynar, Illia ; Walek, Agata (referee) ; Šťastná, Dagmar (advisor)
Cílem této práce je analýza procesu lokalizace videoher. Na základě studované literatury je práce zaměřena na to, jak přizpůsobit softwarový produkt (v tomto případě videohru, Zaklínač 3: Divoký Hon) různým kulturám a jazykům, jak zavést novou terminologii a jak přeložit / lokalizovat nové koncepty softwarových produktů, zejména videoher. Bakalářská práce odhaluje problémy, ke kterým obvykle dochází v průběhu překladu a lokalizace názvů herních postav, názvů míst, idiomů, humorů, prokletých slov, příběhů, fixních výrazů, lokalizace slov nebo jmen, které byly vynalezeny ve zdrojovem jazyků. A řešení těchto problémů na příkladu lokalizace hry “Zaklínač 3: Divoký Hon”. Vysvětlujíce nejen způsob, jakým se CD Project RED zabýval těmito problémy, ale také analyzujíce, proč si vybrali lokalizovat právě tímto způsobem, a ne jiným. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z nichž první je teoretická, vysvětluje pojem obecně lokalizace a odkazuje na Bernal-Merino a jeho práci “Lokalizace videoher” (2013), Heather Chandler a Stephanie O'Malley a jejich práce 'Příručka hry o lokalizaci', také Dunne, (2006: 1), Cooke (1992: 212-3), Esselink (2000), O'Hagan (2007) a mnoho dalších. Praktická část na příkladu hry ukazuje obtíže, které byly popsány a vysvětleny v teoretické části.
Web Application for Bioinformatics Education - Genetic Code
Kilián, Martin ; Martínek, Tomáš (referee) ; Burgetová, Ivana (advisor)
This thesis briefly describes basic informations in moleculary biology. Thesis deals with a transfer of information from DNA into RNA through uprotein, are also briefly described the methods and algorithms dealing with the detection of genome. The larger part deals with the recognition cue coded signals and determination of sequences and their subsequent transcription and translation, which demonstration program was needed to create. The final result is s web application as the education system.
Geometrical Image Transforms
Havelka, Jan ; Švub, Miroslav (referee) ; Španěl, Michal (advisor)
This bachelor's thesis is about introducing to basics of image processing, mostly with linear image transformations and interpolation. For the purpose of the closer understanding is properly to implement some basic geometrical image transformations and some different interpolation methods.

National Repository of Grey Literature : 654 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.