National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Nasycené mastné kyseliny v rostlinných olejích: zdroje a vliv na lidské zdraví
Jašková, Jana
This bachelor thesis deals with vegetable oils that contain a higher proportion of saturated fatty acids. The aim was to determine their sources and impact on human health. This is a literature search that describes the classification of saturated fatty acids among lipids and informs about the most important saturated fatty acids. It also defines the most common vegetable oils with predominant stearic, palmitic or lauric acid. Last but not least, it describes their cultivation and subsequent processing into oil production. At the end of the thesis, diseases associated with saturated fatty acids are formulated, especially the increase in the level of LDL cholesterol and its effect on human health. Overall, the topic of lipids and saturated fatty acids has not been fully explored and contradictory studies are emerging on how they affect human health and how they should be reduced in the human diet.
Robots of the present and the future
Rehák, Jozef ; Langerová, Petra (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato semestrální práce je zaměřena na téma robotů současnosti a budoucnosti. Cílem práce je seznámit čtenáře s roboty a teoreticky popsat stav robotů v současnosti a předpovědi pro budoucnost robotiky. Na začátku práce je stručně popsaná historie robotů a vysvětluje jméno, které dostali. Následně je popsán současný stav robotiky, a roboti jsou rozděleni do skupin, které nejlépe odpovídají jejich schopnostem. Dále spolu s technologickou Singularitou jsou diskutovány předpovědi budoucnosti robotiky. Tyto diskutované předpovědi navíc ukazují potenciál robotiky stát se součástí samotné existence lidí tím, že se lidé stanou kyborgem nebo jsi digitalizují mysl a nahrají ji do cloudu. Tímto způsobem je prezentována možnost nesmrtelnosti nebo alespoň prodloužení životnosti. Na závěr práce je uveden možný první příklad produktu budoucnosti, který se bude hromadně vyrábět.
5G network – how will it change our lives?
Ondriska, Josef ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce popisuje koncept páté generace bezdrátových systémů a diskutuje její hlavní přínosy i rizika. Práce uvádí stručný přehled vývoje mobilních komunikačních sítí. Popisuje funkci každé generace a uvádí její vlastnosti. Dále popisuje koncept 5G sítě, uvádí její parametry a klíčové faktory, které vedly k jejímu vzniku. V další části se práce věnuje internetu věcí, uvádí jeho historii a možné uplatnění společně se sítěmi 5G. Jmenuje nejrůznější oblasti využití a definuje, jak bude společnost z této technologie těžit. Závěrem se práce zabývá možnými hrozbami, ať už jde o lživé informace, nebo skutečná rizika jako jsou negativní dopady na lidské zdraví či bezpečnost s ohledem na osobní vlastnictví.
Cryptocurrency – a modern kind of money
Petrenec, Vojtěch ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Kryptoměna se stala známým fenoménem ve světě bankovních a elektronických plateb, ale pro širokou veřejnost je stále záhadou, a ne vše je vysvětleno tak, aby s ní mohl kdokoliv obchodovat. Tato práce se zaměřuje na kryptoměny. Studie se zaměřuje na původ kryptoměn, principy, na kterých jejich zabezpečení funguje, proč jsou jejich transakce nevysledovatelné a jak jsou tyto převody prováděny. Následně se práce zabývá tím, kde může majitel uchovávat své kryptoměny, jaké typy peněženek existují, čím se těžba kryptoměn zabývá a co lze jejím prostřednictvím získat. Jednotlivé kryptoměny jsou diskutovány ke konci práce, včetně jejich historie a které peněženky jsou vhodné pro každou minci. Dále se tato práce věnuje fiat měnám, včetně jejich historie a ekonomických funkcí, které plní. Nakonec jsou tyto ekonomické funkce aplikovány na kryptoměny. Cílem této práce je získat větší přehled o kryptoměnách, včetně toho, co jsou zač, jak fungují a jak s nimi zacházet.
The Technology of Subtitles in Films and other Media
Tobiášová, Eliška ; Jašková, Jana (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Účelem bakalářské práce je prozkoumat technologii titulkování. Ta je rozebrána historického, současného a budoucího hlediska. V práci jsou zmíněny i specifické způsoby využití titulků pro určité typy médií a součástí je i rozbor cílových skupin, pro které jsou titulky určeny. Kromě teoretického rozboru technologie titulkování je na závěr proveden experiment, jehož účelem je porovnat přesnost titulkování mezi strojově generovanými titulky, profesionální prací a amatérskou prací. Toho je dosaženo porovnáváním titulků ze stejných filmových scén vedle sebe v tabulkách. Výsledek výzkumu, který je odvozen na základě kritérií, zmíněných v práci, ukazuje, že profesionální titulky jsou nejspolehlivější cestou.
Smart cities of the 21st century
Volný, Jakub ; Šedrlová, Magdalena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá konceptem chytrých měst 21. století. Jejím účelem je popsat zmíněný fenomén a diskutovat jeho zavedení. Konkrétně rozebírá šest oblastí, do kterých se koncept dělí a popisuje moderní technologie využívané v chytrých městech. Dále zmiňuje problematiku kyberbezpečnosti ve spojitosti s ochranou osobních dat a zajištěním správného fungování města. Jako příklady chytrých měst jsou uvedené Praha a Londýn, u kterých jsou rozebrány jejich individuální strategie pro zavádění konceptu společně s příklady chytrých projektů, které už města uskutečnila. Na základě dvou vybraných indexů je pak provedeno porovnání úrovně chytrosti daných měst.
Electric cars as the ecological future of transport
Mironova, Alexandra ; Walek, Agata (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Cílem této bakalářské práce je popsat elektrické dopravní prostředky s ohledem na jejich vliv na životní prostředí v porovnání s běžnými dopravními prostředky. V úvodu práce porovnává běžná auta a elektromobily a jejich vliv na životní prostředí. V další kapitole je popsáno historické pozadí elektromobilu. Následující část vypraví o několika typech elektromobilu a popisuje jejich vlastnosti. Poslední kapitola vysvětluje vliv na životni prostředí a návrhy pro zlepšeni ekologické situace.
Teaching technical English at universities
Příhoda, Miloslav ; Langerová, Petra (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výuky technického anglického jazyka na vysokých školách. Cílem práce je popsání a porovnání různých přístupů k dané problematice. Úvodní kapitola se zabývá analýzou přístupů k výuce obecné angličtiny. Následující kapitola popisuje přístup k výuce anglického jazyka pro účely odborného technického jazyka, kořeny a popis tohoto přístupu, jeho oblasti, v kterých se dá využít a návrh kurzů využívající tento přístup. Práce dále pokračuje popisem anglického jazyka pro akademické účely a jeho hodnocením, dále navrhuje možné aktivity, které lze uplatnit při výuce takového jazyka.
Artificial intelligence in internet communication
Merzliakov, Evgeniy ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Rozvoj takových technologií jako cloud computing, big data a deep learning způsobuje to, ze uměla inteligence se pomalu stává časti běžného života. Tato bakalářská práce popisuje základní systémy s umelou inteligenci, které už mohou být používané i v dnešní době, například Smart Home a virtuální asistenti. Zároveň je popsaná krátká historie podobných systémů a jejich vliv na komunikaci. Navíc jsou popsané základní principy umělých neuronových sítí. Taky v dane prací jsou porovnané tři různé virtuální asistenti (Google Asistent, Apple Siri a Amazon Alexa). Z výsledku patří, že Google Asistent je lepší než ostatní, ale rozdíl mezi nejlepším a nejhorším z porovnaných je 13 %.
Shedding Light on The Dark Web
Horváth, Jakub ; Jašková, Jana (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o Temném webu a jeho využití. Přestože je Temný web součástí Internetu takřka od samotného vzniku Internetu, veřejnost mu začala věnovat svou pozornost teprve před pár lety. Hlavním cílem této práce je zvýšit povědomí uživatelů internetu o dané problematice Temného webu a tím jim pomoci chránit sebe a své osobní informace. Práce se zabývá vrstvami, do kterých je web rozdělen a jeho původem. Dále také vysvětluje, jak k Dark Webu získat přístup za použití prohlížeče Tor, popisuje kryptoměnu Bitcoin a tržiště Silkroad. Na závěr práce uvádí obsah, který lze na Dark Webu nalézt, definuje pojem počítačová kriminalita a předpovídá budoucnost Dark Webu.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Jašková, Jarmila
1 Jašková, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.