National Repository of Grey Literature 113 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Genealogic Semantic Wiki
Brychová, Jana ; Smrž, Pavel (referee) ; Schmidt, Marek (advisor)
This thesis project is about possibilities of storing genealogic data in different formats and based on the results it suggests data format which can be used consequently as a source for the vizualization by semantic web. In the scope of the project there is a genealogic application implemented for KiWi platform. This application enable visualization of designed format using prefuse technology. There are basic and aslo some other usefull information about the basic technologies of the semantic web like RDF, XM, ontology, OWL language stated in the document.
Semantic Web - Tutorial and Examples
Hanyáš, Petr ; Chmelař, Petr (referee) ; Očenášek, Pavel (advisor)
This thesis deals with design and realization of interactive presentation consists of tutorial which topic is "Semantic Web" and related demonstration examples with comments. Thesis is also consists of users' and commentaries' administration, testing system with random generation of questions, fulltext search engine and description of ontology editors. The aim of whole thesis is to create educational materials with a possibility of checking reached level of knowledge. Motivation for making this thesis was lack of complete materials in Czech language dealing with this problem. My aim was to create these kinds of materials so it can be intelligible to wide range of readers.
Ontology Based Information Extraction from the Web
Buba, Vojtěch ; Bartík, Vladimír (referee) ; Burget, Radek (advisor)
The main aim of this thesis is an extraction of information from web based on conceptual modeling with ontology. The main goal of this thesis in question is implementation of a tool, which process input ontology and enable additional editing through graphical user interface. Readers of this thesis will be introduced with languages for writing ontologies, for example RDF, RDFS or OWL. Two extraction methods which use ontologies to describe extracted informations are also explained. Final solution is designed to consider all needs of extraction task defined by Ing. Radek Burget Ph.D. Output of this tool is definition of extraction task compatible with solution FITLayout, being developed at FIT BUT.
Ubiquitous Learning
Sobotka, Miroslav ; Zbořil, František (referee) ; Křena, Bohuslav (advisor)
Tato práce se věnuje všudypřítomnému vzdělávání (u-learning) a mapování ontologií, je součástí dlouhodobého projektu MAPLE a vypracoval jsem ji během studijního pobytu na francouzské univerzitě v La Rochelle, v rámci mezinárodního výměnného programu Socrates-Erasmus. Hlavní cíle práce lze rozdělit na dvě související části. První část má za úkol seznámit čtenáře s prostředím pro všudypřítomné vzdělávání a s vhodnými dostupnými nástroji. Jedním z těchto nástrojů je i komerční program LMA, který je určený pro tvorbu mobilních prezentací a kurzů, důraz je kladen na jejich přenositelnost mezi jednotlivými mobilními platformami. Cílem je demonstrace jeho funkčnosti a vytvoření zkušební mobilní prezentace. Dalším krokem je seznámení čtenáře s virtuálním výukovým prostředím (VLE) a systémy pro správu a řízení výukových kurzů (CMS). Vybraný, volně dostupný CMS se jménem Moodle jsem nainstaloval, nakonfiguroval a vytvořením fiktivního kurzu otestoval a vyzkoušel jeho vlastnosti a funkčnost. Druhá část práce se zabývá ontologiemi, dostupnými nástroji pro práci s nimi a mapovacími algoritmy. Čtenář je seznámen s patřičnou teorií i s motivacemi pro využití ontologií v projektu MAPLE, větší prostor je věnován volně dostupnému programu Protégé, který slouží hlavně jako editor ontologií, ale díky jeho rozšiřitelné architektuře může být využit k nejrůznějším účelům. Důležitým bodem práce je analýza a realizace doporučeného mapovacího algoritmu, který jsem implementoval jako zásuvný modul pro program Protégé. Cílem projektu MAPLE je návrh a realizace pedagogického systému pro mobilní, aktivní a participativní výukové prostředí, které obohatí tradiční model prezenční výuky. Díky mobilním zařízením, spolupracujícím s pracovní stanicí vyučujícího, budou mít studenti možnost okamžité zpětné vazby na probíranou látku. Dalšími záměry projektu jsou mobilní přístup k datům a výukovým kurzům, online komunikace a spolupráce zúčastněných osob, efektivní vedení a administrace kurzů pro vyučující a také spolupráce a propojení již existujících systémů v jeden funkční celek. Motivací pro využití ontologií v projektu MAPLE je správa výukových modulů a prezentací, jejich efektivní katalogizace, znázornění závislostí a vztahů mezi uloženými daty a jejich rychlé a přesné vyhledání. Mapovací algoritmus umožní spolupráci mezi moduly a ostatními databázemi, které používají rozdílné ontologie pro popis a charakterizaci uložených dat.
Visual Design of Ontologies for Semantic Web
Procházka, Jiří ; Mrnuštík, Michal (referee) ; Šperka, Svatopluk (advisor)
Tato práce popisuje návrh a implementaci vizuálního editoru ontologií pro Sémanticý web, založený na RDF modelu, soustředící se na přehlednou kompaktní vizualizaci ontologií, jejich selektivní zobrazení z různých aspektů, a jejich tvorbu s rozšířítelností v nabídce ontologických jazyků.
Annotation Editor for Semantic Analysis of Text
Šťastná, Barbora ; Otrusina, Lubomír (referee) ; Dytrych, Jaroslav (advisor)
The thesis introduces the most crucial terms related with text annotation, and shows some electronic tools for annotation of electronic documents. It describes an annotation editor which provides the user with a graphic interface and allows for annotation of web documents. It also proposes modifications to the editor which would make it more intuitive, efficient, and user-friendly. The thesis follows with the description of implementation of the said modifications, and their testing.
Distributed Information System Based on Semantic Technology
Havlena, Jan ; Bartík, Vladimír (referee) ; Burget, Radek (advisor)
This master's thesis deals with the design of a distributed information system, where the data distribution is based on semantic technologies. The project analyzes the semantic web technologies with the focus on information exchange between information systems and the related terms, mainly ontologies, ontology languages and the Resource description framework. Furthermore, there is described a proposal an ontology which is used to describe the data exchanged between the systems and the technologies used to implement distributed information system. The most important of them are Java Server Faces and Sesame.
Semantic Analysis of Web Content
Hubl, Lukáš ; Rychlý, Marek (referee) ; Burget, Radek (advisor)
This work deals with the topics of semantic web, web page segmentation and technologies, which are used in this area. It also deals with a modification of one web page segmentation method, specifically DOM-based segmentation, using semantic web technologies. Thus, this work designs the way of web page segmentation based on semantic analysis of individual elements of the web pages content. An application that demonstrates the functionality of the designed segmentation method was also created within this work. With the implemented application, experiments were performed, whose results are also part of this work.
Transformation of Web Applications into Web Services
Zámečník, Miroslav ; Rychlý, Marek (referee) ; Weiss, Petr (advisor)
Present web is aiming to the possibility of automatization of user behavior on web applications. Adding of semantics and creation of web service interface are the main approaches for accomplishment of this user comfort. Nevertheless, this direction brings some problems which can make more difficult publishing and implementation of web documents. Web services can connect heterogeneous systems, because they are based on XML markup language that is a place where all applications can meet without lost of platform independence. The automatic transformation of a web application into a web service could be considerably more effective than to create a web service from the beginning. However, this step is for some applications almost unreal without knowledge of their inner structure. In most cases, the transformation will be done semiautomatically with help of human decisions.
Transformations of Ontologies
Kopecký, Marek ; Škoda, Petr (referee) ; Dytrych, Jaroslav (advisor)
This master's thesis describes importing the ontology in language OWL 2 into the internal structures of 4A annotation server. It is concerned in anonymous nodes, for example in anonymous classes or anonymous properties. The solution was to use the library The OWL API for import ontology. The solution also allows automatic generation of names to anonymous classes and properties.

National Repository of Grey Literature : 113 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.