National Repository of Grey Literature 140 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Production of part Tube by solid forming
Grufík, Lubomír ; Kopřiva, Miloslav (referee) ; Novotný, Karel (advisor)
Propose of this thesis is designing production technology of reducing part of tube. The production of requested part is designed on the base of calculations and simulation in one operation. This operation contains widening and squeezing. There is designed on the base of calculations a tool fixed in hydraulic press ZHW 40 for the production. To prepare a semi-product is used cutting by slitting saw.
Module for the detection of light elements in ferrous alloys by the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy technique
Hrabal, Zdeněk ; Novotný, Karel (referee) ; Novotný, Jan (advisor)
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu lehkých prvků (tj. uhlík, sýra a fosfor) v železných slitinách pomocí metody laserem indukovaného plazmatu (LIBS). Hlavním cílem je vyvinout a implementovat nový modul, který bude umožňovat analýzu v hluboké ultrafialové oblasti (VUV), což je nezbytné jak pro stanovení chemického složení lehkých prvků v ocelích tak pro mnoho dalších aplikací metody LIBS. V první části je vytvořen přehled moderních přístupů optické emisní spektroskopie (OES) a rovněž jsou shrnuty tradiční techniky používané v metalurgii pro analýzu ocelí. Teorie absorpce ultrafialového záření vzduchem a optickými skly byla důkladně studována a shrnuta k získání potřebného teoretického základu k vývoji modulu. Před návrhem finální verze modulu byl navržen experimentální modul s cílem otestovat navržený koncept analýzy ve VUV oblasti metodou LIBS. Na základě testování byla navrhnuta finální verze založená na unikátním klínovém mechanismu. Funkční vzorek byl vyroben ve spolupráci s extérním výrobcem a vlastnosti modulu byly následně demonstrovány naměřením pěti certifikovaných ocelových standardů. Experiment určil limity detekce pro uhlík jako 0.028 hm.%. Nicméně, síra ani fosfor nebyly detekovány v žádném ze vzorků. Tato práce vytvořila modul nezbytný pro budoucí zkoumání metody LIBS v oblasti VUV v Laboratoři laserové spektroskopie v Brně.
Optimization of the experimental parameters for laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) of selected plant samples
Prochazka, David ; Novotný, Karel (referee) ; Kaiser, Jozef (advisor)
This diploma thesis describes optimization of the experimental parameters for Laser-induced breakdown spectroscopy of plant samples. First part deals with the theoretical method of LIBS and explains the principles and terms. In the next part there is described device which was used for measurements. Main part of diploma thesis describes creation of program for measurement-automation. Main task of program was to solve the connection of autofocus on the sample with the sample automatic movement. Furthermore are described and elaborated specific measurements for optimization of the experimental parameters for Laser-induced breakdown spectroscopy of plant samples.
Production of holder by solid forming
Nejedlý, Petr ; Novotný, Karel (referee) ; Kopřiva, Miloslav (advisor)
The project elaborated in frame of engineering studies branch 2307. The project is submitting design of technology production of holder by solid forming of steel 12 020.0. Pursuant to of the literary pursuit a problem of die forging and calculation was designed forging on a vertical cranked press LMZ 1600 and with nominal forging force 16MN (producer ŠMERAL Brno). The lower ejector is using for extrusion component.Heating billet is accomplished by using induction furnance type SOP 400kW.For trimming is used trimmning press LKOA 200 with force 2 MN. For holding of dies is used holder QLZK 1600/UC, dies are made of instrumental steel 19 552.9. A part of this project is economic estimation of production and produce of manufacturing drawings.
Utilization of laser spectrometry for investigation of biological samples: combination of Raman spectroscopy and Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)
Kouřil, Jan ; Novotný, Karel (referee) ; Samek, Ota (advisor)
This diploma thesis deals with two spectroscopic methods - laser induced breakdown spectroscopy and Raman spectroscopy. These methods were used for analysis of alga Trachydiscus minutus, which was cultivated in copper sulfate solutions of various concentrations. First part of this thesis is dedicated to physics and measurements of laser induced breakdown spectroscopy, second part deals with Raman spectroscopy.
Drop forging of hub
Vostřel, Jan ; Novotný, Karel (referee) ; Štroner, Marek (advisor)
The project elaborated in a frame of Bachelor’s studies branch B 2307 presents a technology design of a forged piece – hub – a part of a gear box made by drop forging from 14 231.0 material. Drop forging in three operations was suggested on the basis of specialized studies on the subject of drop forging and calculations. Assumed series of 40 000 pieces a year, preciseness and automatization of production of the part, will be produced on the crank drawing inclinable press LMZ 2500 (producer Šmeral Brno, a.s.) with nominal tensile force 25 MN. Swages are made of alloyed instrumental steel 19 552.8, heat-worked according to drawing documentation. At the end of the project technical economic evaluation of the technology design is implemented.
Production of body carrier by solid forming
Kozáková, Olga ; Novotný, Karel (referee) ; Kopřiva, Miloslav (advisor)
The aim of this work is to make a literary study of the issue of solid forming, namely the forging. Based on this study to develop the best technological solution entered production parts - body bearers. Technological solutions include the establishment of all technical data and creating drawings. Part of this work is the comparison of existing possibilities of production and economic evaluation.
Production of holder by solid forming
Šimon, Miroslav ; Novotný, Karel (referee) ; Kopřiva, Miloslav (advisor)
The aim of this dissertation is to design an optimal technological processing of a given component by solid forming. This work includes a bibliographic study, which is the source of information for the solutions. Another important topic is the global technological processing of the given component: to begin with gear blank design until the final product. The best option seems to be the die forging on forging press in three steps. From an economical point of view, the die forging realized according to the designed technological processing appears to be the best solution.

National Repository of Grey Literature : 140 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
11 NOVOTNÝ, Karel
4 NOVOTNÝ, Kryštof
1 Novotný, K.
5 Novotný, Kamil
2 Novotný, Karel,
4 Novotný, Kryštof
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.