National Repository of Grey Literature 264 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Raspberry Pi 4 Cluster Management in Nix
Živčák, Adam ; Burget, Radek (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
The scope of this thesis is to design and implement a system for deploying, managing and monitoring a Raspberry Pi cluster using Nix technologies. The thesis describes the benefits of the functional approach of Nix and the subsystems that are based on it. The thesis also results in a supporting web application, providing an intuitive environment for working with cluster configuration deployments and clearly displaying information about the utilization of individual nodes using dashboards. The final part of the thesis is devoted to testing cluster performance using sample distributed computing jobs.
Vector Graphics Output from an HTML Rendering Engine
Chocholatý, Tomáš ; Rychlý, Marek (referee) ; Burget, Radek (advisor)
This thesis focuses on the issue of rendering web pages using vector graphics. The experimental CSSBox display engine and existing libraries for rendering vector graphics in PDF and SVG will be described here. The goal of the thesis is design a common structure for these two libraries and unify the process of rendering web pages in vector graphics as much as possible. Analysis of incorrectly implemented parts of existing solutions will be performed here and shortcomings, which will be necessary to implement to the resulting vector graphic meet the standard CSS3, will be describe. Furthermore, the implementation process, including the repair of all non-functioning original solutions, and the principle of unification of individual parts for the generation of both vector formats will be described. The conclusion is dedicated the results of self testing and outputs from generating real websites.
Application for Generating and Printing of Labels in the SAP System
Kalabza, Marek ; Rychlý, Marek (referee) ; Bartík, Vladimír (advisor)
The goal of this diploma thesis is the design and implementation of an application for generating and printing address labels in the SAP system. The work also explains the basic concepts of the SAP system and describes the technologies for creating print forms as SAP Adobe Form and SAP SmartForm. Lastly, it describes the solution of printing 1D and 2D barcodes and setting up the communication between the SAP system and the printer. The result of this work is an analysis of form creation, subsequent design of a solution for generating forms as address label, sheet of 21 address labels, Czech Post delivery notes, Czech Post delivery sheet and its implementation in the SAP system. The conclusion of the work is testing the created solution and proposing future improvements.
UML Diagrams Conversion between Visual Paradigm and Text-Based Formats
Ondrák, Lukáš ; Bartík, Vladimír (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
This master's thesis deals with possibilities of modifying and extending functionality of Visual Paradigm with plug-ins as well as the study of tools for creating UML diagrams. The primary goal of this thesis is to describe graphical tools and simultaneously, the less known variants of creating UML diagrams. Those are tools that process text UML formats. Special attention is given to text tool PlantUML and to the graphical tool Visual Paradigm. Furthermore, the thesis deals with use of the Visual Paradigm open interface for programmers to create plug-ins. The main output is an implemented plug-in that allows you to convert UML diagrams between Visual Paradigm and text format PlantUML, which was published as open source software. Grammar for the PlantUML language have also been created for this plug-in.
IT Monitoring and Management System with DCMM
Vaško, Martin ; Květoňová, Šárka (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
Developeri v IT tíme vidia IT manažment ako vedúcich ich oddelenia a IT projektov. Úzkoprsosť manažmentu spoločnosti je často videná ako problém v riadení IT. Avšak v DCMM terminológii sa od vedúcich manažmentu vyžaduje rovnocenná diskusia medzi oboma účastníkmi. Pri rovnocennej diskusii to má za pozitívny dopad na pracovníkov IT a riešenia IT projektu, než pri nerovnocennej komunikácií. Navrhovaný systém umožňuje uživateľom (IT manažérom) manažovať a zobrazovať zdroje IT oddelenia, aktuálny stav projektu a aktuálny pohľad na manažment IT v DCMM perspektíve. Hlavné zameranie je kladené na extrakciu záznamov z rôznych nástrojov, ktoré sú spojené do príbehov. Tieto príbehy vytvárajú reťazec navzájom súvisiacich krokov, ktoré majú buď pozitívny alebo negatívny dopad na podnikanie. DCMM metriky boli realizované pre pomoc IT manažmentu aby sa vďaka ním vedel rozhodnúť ísť v smere nových myšlienok alebo sa držať ďaleko od inovácií. Pri použití nástroja, je manažmentu podniku ľahšie určiť, či DCMM pomôže danej spoločnosti byť inovatívna alebo či sa má rozhodnúť zostať v užívaní aktuálneho manažérskeho modelu. Na základe aktuálnych a predošlých udalostí odohraných vo firme, ktoré sa zobrazia je nutné vykonať manažérsku analýzu pre zistenie nových vedomostí.
Continuous Integration Dashboard
Abramov, Mikhail ; Rychlý, Marek (referee) ; Burget, Radek (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro integraci nástrojů CI/CD. Úkolem bylo prostudovat dostupné technologie a připravit aplikaci odpovídající zadaným požadavkům. Během implementace systému byly nastudovány aspekty vývoje, jako jsou nástroje CI/CD, rámce serveru, uživatelské rámce, databáze, technologie webových serverů, nástroje pro práci s kontejnery. Výsledkem bakalářské práce je aplikace skládající se ze tří částí: serverová část, klientská část a databáze. Tato aplikace je rozdělená do tří částí a připravena ke spuštění v nástrojích kontejnerizace.
Application for Controlled Access to Remote Documents for Microsoft Windows
Feranec, Adam ; Bartík, Vladimír (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
Cieľom tejto práce je navrhnúť, implementovať a otestovať klientskú aplikáciu pre Microsoft Windows, ktorá bude zabezpečovať prístup k vzdialeným dokumentom pre projekt VDU. Aplikácia je naprogramovaná v jazyku C++ s použitím objektovo orientovanej knižnice MFC, rozhrania WinFsp pre integráciu virtuálneho súborového systému a rozhrania Windows API. Aplikácia k serveru pristupuje cez REST API a je testovaná s využitím vytvoreného simulovaného serveru a testovacieho skriptu, napísaných v programovacom jazyku Python.
Application for Controlled Access to Remote Documents for GNU/Linux
Bernard, Jan ; Burget, Radek (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
The aim of this thesis is synchronization and life cycle of files downloaded to user's computer from validated data storage. Based on market analysis there is large selection of applications in market but there are relatively large differences along them. Application was designed and implemented for GNU/Linux according to requirements and given validated data storage communication. The application was tested on two selected Linux distributions with Mock Server represententing remote storage.
Cloud Storage Integration into Web Applications
Studnička, Ondřej ; Rychlý, Marek (referee) ; Burget, Radek (advisor)
The aim of this thesis is to analyze selected cloud storages and their APIs. The practical use is demonstrated in web application that is used for to create dynamic presentation based on Reveal.js framework. The application allows user to save the created presentation to selected cloud storage. Supported storages are Google Drive, Dropbox, Github and Gitlab. The application is implemented using Vue.js. The theoretical part of the thesis focuses on the possibilities of creating web applications according to current trends. The practical part describes the implementation and testing of the created application.
Authorization and Authentication Solutions on the Java Platform
Geffert, Maroš ; Rychlý, Marek (referee) ; Burget, Radek (advisor)
The aim of this work is to analyze the current authentication and authorization libraries on the Java platform and create a web application that supports user authentication, including multi-phase authentication (MFA), user and group authorization and is resistant to the most common attacks. I performed an analysis of existing solutions and based on best practises, I created my own solution. As an implementation language I used Java 11 and libraries Spring Framework, Spring Security, MyBatis and a tool for sending HTTP queries Postman. The implemented service satisfy the set criteria, while I tested the functionality of the proposed solutions and the time-consuming process of access control.

National Repository of Grey Literature : 264 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Rychlý, Martin
1 Rychlý, Matěj
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.