National Repository of Grey Literature 296 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Mobile Application for Exporting Android Device Metrics into a Prometheus Database
Ptáček, Martin ; Burget, Radek (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
Tato práce se zabývá rozšířením ekosystému databáze časových řad Prometheus, aby bylo možné monitorovat také mobilní telefony s operačním systémem Android. Cílem této práce je implementovat Prometheus exportér pro Android. Výsledná implementace tohoto exportéru podporuje nejen zpřístupnění metrik pro databázi Prometheus, ale také ukládání metrik do paměti zařízení v případě nedostupnosti připojení a jejich následný dávkový export. Aplikace také obsahuje režim pro export metrik do databáze Prometheus přes NAT nebo podobnou síťovou bariéru. Aplikace exportuje přes 35 různých metrik z Android zařízení do databáze Prometheus. Čtenáři jsou předloženy výsledky testů týkající se energetické náročnosti implementace. Práce je publikována jako software s otevřeným zdrojovým kódem na platformě Github.
System for Agregation of Information from Public Databases
Pojsl, Jakub ; Rychlý, Marek (referee) ; Očenášek, Pavel (advisor)
The thesis focuses on the design and implementation of a system for law firms, designed to automatically retrieve relevant information from public databases. Initially, the reader is familiarized with the significance and accessibility of chosen public registers within the context of prevailing legislation. This is followed by an analysis of the processes within law firms and the existing information systems in their area. Subsequently, the focus shifts to the detailed specification and design of this system, encapsulating functionalities for client management, document organization, mail handling, and simplified billing procedures. The practical aspect of the thesis includes the actual implementation of the system, with a particular focus on user interface design, data accessibility from external sources, and the streamlining of law firm processes. The outcome of this work is a comprehensive system to aid the law firm’s operations. This includes aggregating data from selected public databases, monitoring changes in court and insolvency proceedings, and integrating with a government electronic mailbox system. Additionally, the system offers a publicly available interface for obtaining aggregated data from public registers. The system has been deployed in a testing environment, paving the way for further enhancements and demonstrating the potential for real-world application.
Checking SQL Code Properties
Bali, Filip ; Bartík, Vladimír (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
This thesis focuses on checking the properties of SQL code based on static analysis using predefined rules. The rule represents a basic element of the check. The user can define their own rule and include it in the check. A rule usually contains a set of conditions that are contained in an algorithm that checks nodes in an abstract syntactic tree. Abstract syntactic tree is created from an input SQL statement and customized so that rules can be applied over its nodes. If the rule detects an error, then it can generate a report. These reports are then displayed on the selected output. Based on the thesis, an open source program in the Python3 programming language was implemented. This program is publicly available.
Porting of Plaso Extractors to the Apache Spark Platform
Baláž, Miroslav ; Burget, Radek (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
The theoretical part discusses the functioning and architecture of the Plaso tool. The thesis further explores current tools that implement distributed computational models. It describes their architecture, data abstracts and how they work. The thesis also describes current tools that implement distributed storage. The work includes the creation of the Plasospark tool, which converts the computation of the Plaso tool to the Spark platform and uses the Hadoop HDFS storage for forensic data.
Optimisation of Testing Environment Allocation in Testing Farm Service
Šimko, Daniel ; Burget, Radek (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
Cieľom tejto práce je implementácia `poličky' a poprednej prípravy virtuálnych strojov ako optimalizácií v procese zaisťovania virtuálnych strojov pri testovaní softvéru. Táto práca popisuje proces získavania virtuálnych strojov službou Artemis v prostredí služby Testing Farm a zmeny vykonané v mechanizmoch zabezpečujúcich získavanie virtuálnych strojov tak, aby bol znížený čas medzi vytvorením požiadavku a poskytnutím plne funkčného stroja.
Web Application for Managing Software Detection Rules in Software Asset Management
Drtil, David ; Burget, Radek (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
The content of this thesis is the management of a library of rules used for software recognition on devices. The application has special purpose in the Software Asset Management system and other components depend on it. Software product recognition is performed by applying rules to the information present about the installation of the programs. Formats for writing rules and methodology may be different, but they are based on the original Alvao best practice. The work is primarily focused on simplifying and automating the process of creating or adjusting rules by means of appropriate suggesting of the resulting rules, categorization or other related actions.
Authentication Framework for Web Applications
Michalica, David ; Rychlý, Marek (referee) ; Burget, Radek (advisor)
The subject of this work is to create a microservice for user authentication and user account management. The server side implementation is in C# and .NET framework. The user interface is implemented in Javascript using the React library. MySQL database is used for the data layer of the application, but the modular design of the application allows to use any type of database after minor modifications. JWT tokens are used for authentication. The application allows the client to log in using third party accounts, such as an existing Google account.
An Integration of SIP Voice Calls into an IRC Client or Gateway
Kocman, David ; Očenášek, Pavel (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
Tato práce popisuje návrh, implementaci a testování Session Initiation Protocol uživatelského agenta, který používá Internet Relay Chat klienta či bránu jako jeho grafické rozhraní. Pro implementaci volání je použita open-source knihovna třetí strany, nazývána liblinphone, a samotný program je napsán v jazyce C/C++. Program je schopen jak volání, tak i zákládních SIP vlastností, jako je registrace u ústředny, překlad čísel na adresy pomocí ENUM a přímé zprávy. Také je k dispozici adresář pro ukládání kontaktů a identit, napsán pomocí knihovny SQLite3 pro C/C++. Výsledek této práce zavádí možnost volání z IRC.
Cloud Computing Application Design Patterns
Kolesár, Matej ; Burget, Radek (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
This thesis aims to demonstrate available cloud patterns which solve existing problems that are experienced in the cloud environment. Various cloud patterns are first analysed from a high-level view and then further studied on a lower component level. These components and architectures provide certain solutions depending on the use case of the application. A demo application is designed to showcase these design patterns and how they behave. The implementation is done using kubernetes and it is deployed to AWS. The chosen architecture uses microservices. The application consists of 2 designs. The first one shows the AWS advantages and the second one can be deployed on private clouds but also on AWS. At the end, experiments are performed that verify whether the used patterns had the expected results.
Extension of a System for Automation of Payments in PSD2
Jůda, Petr ; Rychlý, Marek (referee) ; Bartík, Vladimír (advisor)
The purpose of this thesis is to extend the system of the payment automation process in the company Platební instituce Roger a.s. The thesis is closely linked to a new european payment legislation - the Second Directive on Payment Services (PSD2). The directive introduces a new concept of the so called open banking service which allows the licenced third party providers to control the client's bank account directly through the special banking API. Within this thesis the current state of the process of PSD2 implementation in the Czech Republic has been explored and recorded. Afterwards a new system for the payment automation has been designed and developed. This system enables to interconnect the internal company software of Roger a.s. with API of Komerční banka, Česká spořitelna and Raiffesenbank. The result of this diploma thesis is the program which will be used for inputting and confirming one time payments. It could be also used for downloading the transaction history or the account balance on the company's bank accounts.

National Repository of Grey Literature : 296 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Rychlý, Martin
2 Rychlý, Matěj
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.