Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 162 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Tomanová, Tereza ; Horňasová, Tereza (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možným využitím dnes již nefunkčních vodojemů na Žlutém kopci. Tento vodárenský komplex je tvořen třemi podzemními vodojemy a technickým domkem. Areál se rozprostírá na rozlehlém pozemku porostlém divokou vegetací uprostřed obytné lokality. Soubor podzemních nádrží zastropených systémem kleneb nesených pilíři představuje jedinečnou architektonickou a technickou památku. Cílem návrhu je zpřístupnění areálu vodojemů veřejnosti prostřednictvím nových funkcí při zachování jejich historické hodnoty. Hlavním motivem koncepce je interaktivní muzeum vody vybudované v nejmladším železobetonovém vodojemu. Expozice se zabývá mimo jiné velmi aktuálním tématem udržitelného hospodaření s vodou. Komplex doplňuje novostavba návštěvnického centra, které umožní zpřístupnit vodojemy prostřednictvím nového vstupu do podzemí. Stávající neudržovaná plocha zeleně bude přetvořena ve veřejný park nezávislý na provozu vodojemů.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Mokrášová, Nina ; Buganská, Petra (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Riešená lokalita sa nachádza na hranici brnenských mestských častí Staré Brno a Stránice v tesnej blízkosti dôležitého dopravného uzla Vaňkova námestí. Rozlieha sa medzi ulicami Tomešová a Tvrého .Hlavnou dominantou lokality je zástavba areálu nemocnice. Jedinečnosť tohto miesta spočíva taktiež v náväznosti na historické centrum mesta, výhľad na hrad Špilberk a zároveň historickým unikátom ukrytým pod zemou riešenej parcely. Hlavným cieľom bolo vytvoriť lákavé a príjemné prostredie pre obyvateľov mesta s ohľadom na okolitú zástavbu a zároveň zachovať a sprístupniť veľkolepé priestory historických vodojemov širokej verejnosti a tým povýšiť spoločenskú úroveň a návštevnosť lokality.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gilar, Tomáš ; Jandová, Michaela (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je architektonická studie nového řešení lokality Brněnských vodojemů na Žlutém kopci. Parcela se nachází v blízkosti historického jádra města Brna. Výsledkem je ideový návrh volnočasové a vzdělávací lokality, která nabízí nové funkce muzea, knihovny, galerie a „chálkovny“ neboli restaurace, bistra a kavárny v přetvořených podzemních vodojemech vybudovaných v letech 1872-1920.
Konverze bývalé textilní továrny Larisch a synové v Krnově
Illéš, Juraj ; Deferová, Michaela (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá konverziou areálu bývalej textilnej továrne Larisch a synovia v Krnove. Urbanistický návrh areálu prináša reinterpretáciu koridoru mlynského náhonu a vznik atraktívnych verejných priestranstiev prepojených s areálom zámku a historickým jadrom mesta. V dnes nevyužívaných historických objektoch sú navrhnuté nové funkcie. Objekty bývalej pradiarne a skladu sú konvertované na administratívne a obytné priestory. Objekty bývalej dezinatúry a výrobnej haly zastrešujú priestory múzea textilného priemyslu. Architektonické riešenie sa snaží zachovať pôvodné historické hodnoty jestvujúcich objektov a prostredníctvom navrhovaných dostavieb vniesť do areálu novodobý architektonický výraz rešpektujci industriálny charakter miesta.
Konverze bývalé textilní továrny v Brněnci
Handl, Dominik ; Mosler, Štěpán (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje konverzi zchátralého průmyslového objektu v obci Brněnec. Součástí areálu je Schindlerova továrna, kde stovky židů přežili holokaust. Bohatá a zajímavá historie otevírá dveře nezměrnému množství specifických funkcí, které můžou navrátit areálu určité uplatnění. Kritické je ovšem umísťovat novotvary do původní struktury a kontextu, tak abychom svojí činností naprosto nepohřbili „ducha místa“. Proto se nové objekty postupně objevují až s narůstající vzdáleností od původní Schindlerovy továrny. Dlouho se „skrývají“ za původní obvodovou zdí nejnovější části průmyslového objektu, která si drží výrazný profil po pilové střeše, která zde byla. Hlavním bodem diplomové práce je vytvoření muzea Holokaustu, které navazuje na historii a využívá okolí jako součást své expozice.
Renewal of the town spa Malé Svatoňovice
Pajerová, Silvia ; Muroň, Ivo (oponent) ; Ležatka, Lukáš (vedoucí práce) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
The topic of the bachelor thesis is the restoration of the former city spa in the village of Malé Svatoňovice. The documentation is based on an architectural study prepared within the subject AG035 Studio of Architectural Creation - Restoration of Monuments. This building listed as cultural monument is situated at the southeast side of Karel Čapek Square. Former function of a spa is returned as wellness on the 1st floor and a boarding house is restored as short-term accommodation on the 2nd floor. At the same time, it is a modernization of the building with an emphasis on preserving its original expression. Main intention was to return the building to its first republican appearance from 1936, when the building was restored after a fire in 1930. This decision stems from the fact that it is the best-preserved layer of reconstruction to these days. Representative views of the building from the square are preserved, as well as the southern view from 9th May Street, which is characterized by an underpass with an impressive view of the square with the church. The building remains multifunctional, besides leaving the function of a spa and boarding house, it leaves doctors' offices related to the overall mental and physical health. Exhibition spaces with art works by the Čapek brothers important for the village of Malé Svatoňovice remain in the building, and a café function has been added to support public life in the square. Structures from the Baroque period, which form the essence of the building, remain without significant structural changes, but the layout is cleared of later interventions - partitions which are dividing space inappropriately are going to be removed. All interventions are designed to be in accordance with the monument restoration and at the same time meet current requirements. Part of the project is the addition of two communication cores, which were necessary for the quality of operation of individual operation and to meet the requirement for ac
Obnova venkovského domu v Prasklicích
Ovsak, Artem ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práci je obnova venkovského domu v Prasklicích. Projekt vychází z předmětu AG033 – Ateliér architektonické tvorby – Obnova památek. Návrat k původnímu vzhledu a charakteru z druhé poloviny 19. století jsou prioritou pro návrh a obnovu. Objekt vznikl po roce 1850 roku a sloužil jako venkovská usedlost. Objekt od počátku svého vzniku sloužil jako zázemí se zemědělsky hospodárným charakterem. Objekt se časem měnil, pokaždé se jednalo o funkční úpravy, tak aby objekt mohl lépe sloužit svému hospodárnému údělu. Časné přístavby a nezbytné rekonstrukce se podepsaly na současném vzhledu objektu. Pozemek má nepravidelný tvar, o celkové rozloze 1123 m2 a leží na západním svahu s převýšením kolem dvou metrů. Přístup a vjezd do objektu je zabezpečen ze severu z centrální ulice. Hlavním záměrem bude úprava vnitřního prostoru objektu. Při pohledu z hlavní ulice pravá část objektu slouží jako muzeum a je v duchu vesnického bydlení z druhé poloviny 19.století. Dalšími funkcemi jsou sklad starých nálezů, výuka žáků a obyvatelstva v hospodaření a jeho struktuře. Pravá část má 6 klíčových místností, každá, z kterých bude mít svůj účel, který se bude opakovat dřívější způsob bydlení (kuchyň, obývací pokoj, ložnice, předsíň, chlívek a stodola). Chlívek bude vracen do původního stavu a taky vedlejší stodola cestou nabídnutí různých věcí z minulosti stejně bude vracená do dřívějšího období. Levá část budovy má spíše komerční charakter. Zahrnuje místnost k pronájmu pro jakoukoli činnost , čekárnu, sesternu a ordinaci lékaře. Toto řešení bude sloužit jak pro návštěvy obyčejných vesničanů, taky pro seniory nově vybudovaného objektu domova důchodců, který potřebuje svého lékaře. Za ordinaci se nachází restaurace, která má svou přípravnu jídla a může přijat 20 návštěvníků. V jádru levé části se nachází hygienické zařízení, které může sloužit jak pro ordinace, tak i pro návštěvníky restaurace, a je vytvořeno v souladu s normami na bezbariérové užívání staveb.
Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče)
Trefná, Magdaléna ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Bendová, Eva (oponent)
Cílem diplomové práce Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče) je představit možnosti a meze intervence současné architektury do historických objektů na materiálu konverze vybraných památek pro muzejní účely. Výběr staveb usiluje o představení více úhlů pohledu na danou problematiku prostřednictvím konkrétních příkladů a obrazové přílohy.
Kronika Domu umění
Mažárová, Monika
Kronika Domu Umění slouží jako pracovní sešit pro návštěvníky muzea, zejména pro děti a teenagery. Plněním úkolů, které jsou vázány na muzejní truhlice umístěné v jednotlivých expozicích, se návštěvník seznámí s muzejními sbírkami a konkrétními sbírkovými předměty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Deník Antona Vrbky: Průvodce znojemským muzeem pro malé i větší návštěvníky
Zárubová, Eliška
Deník Antona Vrbky slouží jako pracovní sešit pro návštěvníky muzea, zejména pro děti a teenagery. Plněním úkolů, které jsou vázány na muzejní kufříky umístěné v jednotlivých expozicích, se návštěvník seznámí s muzejními sbírkami a konkrétními sbírkovými předměty.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 162 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.