Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vodní živel v ilustrovaném příběhu pro děti předškolního věku.
CILOVÁ, Tereza
Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání významu vody v preprimárním vzdělá-vání a její potenciál pro rozvoj dětského vnímání a porozumění. Cílem je přiblížit dětem význam vody a její role v našem životě prostřednictvím autorské knihy s příběhem o kapce vody a ověřit tuto knihu v praxi. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zaměřuje na význam vody z ekologického hlediska, její spojitost s kulturami a uměním a začlenění tématu vody do Rámcového vzděláva-cího programu pro předškolní věk. Dále jsou v práci zkoumána vybraná literární díla pro děti, která se věnují tématu vody. Praktická část práce zahrnuje popis autorské knihy a navržené, realizované edukační aktivity spojené s ní, které mají rozšířit dětské znalosti o vodě a rozvinout jejich estetický pohled na tento živelný prvek. Práce je zaměřena na propojení teorie s praktickými výstupy a zkoumá efektivitu vzdělávacích metod v oblasti vnímání a porozumění vody ve vzděláva-cím procesu předškolních dětí.
Za hranicí zájmu - geneze tvořivosti
Chmelíková, Alžběta ; Jakalová, Zuzana (oponent) ; Vaněk, Vojtěch (vedoucí práce)
Umělecká práce je do značné míry nahlížena holisticky - recipient vnímá celek díla, hledá jeho smysl, pokouší se o interpretace. Konečné znění je odtrženo tlustou černou linkou od své geneze. Ale právě pozorování vývoje myšlenky, konceptu, zpracování, případně metoda sama je povětšinou mnohem komplexnější zážitek než hotové dílo. Průběh mého studia, který je provázán třemi ateliéry, představující makroklimata svébytného uvažování o uměleckém postoji, smyslu i významu, mě motivoval k obratu pozornosti od díla k průběhu tvorby. Práci je možné chápat jako metakritický pohled na tvůrčí procesy, obalující dílo samotné, mezi kterými vzniká struktura podobnosti a jinakosti, kterou se budu snažit postihnout skrze textovou podobu ve formě gamebooku.
Bu Bu
Švantnerová, Izabela ; Fišerová, Lucia (oponent) ; Gravlejs, Ivars (vedoucí práce)
Věnujeme se době našeho odpočinku, na který se spousty z nás těší celý den. Avšak jsou mezi námi i tací, kteří noc, snění a spánek nepovažují za dobu odpočinku. Poruchy spánku jsou nepříjemnou součástí dní spousty z nás a stává se čím dál tím více probíraným tématem/problémem. Spánková paralýza nám nedává zjevné odpovědi na realitu a sen – Práce se zabývá monstry, která se stanou z našich pokojových květin během noci. A právě tyto monstra jsou základem pro hrozivé zážitky ze spánku. Jak jinak se vyrovnat se strachem, než se s ním seznámit a porozumět mu. Vytváříme tedy „encyklopedii“ nočních monster/květin, jejímž základem jsou ilustrace různých lidí z různých skupin, kdy pracují s dodanými materiály a vytváří prototypy děsivého tvora.
FaVU
Fickerová, Hana ; Cenek, Filip (oponent) ; Smetana, Matěj (vedoucí práce)
Práce reflektující studium na umělecké škole.
Dějiny hudby
Janeba, Jakub ; Čumlivski,, Jan (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
V knize Dějiny hudby se jednoduchým, uceleným způsobem čtenář dozví o hudbě skrz všechny epochy lidstva (od pravěku až po současnost). Kniha je ilustrovaná, aby bavila jak malé, tak i velké čtenáře, kteří ocení kvalitu zpracování. Text v knize je zpracovaný ve strukturovaných info-blocích, profilech hudebníků a krátkých básničkách, sloužící jako mnemotechnická pomůcka. V rámci bakalářské práce řeším grafický koncept, ilustrování, koncept vydávání knihy, přípravu prodejního eshopu.
Podpora prodeje a reklama konkrétního produktu
Nejeschleba, Radek ; Havíř, David (oponent) ; Mráček, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na nalezení ideální formy marketingové komunikace včetně reklamy a podpory prodeje pro knihu o bitcoinu, kterou autor bude vydávat v roce 2022. K tomuto účelu je využíváno různých druhů marketingových analýz. Na základě těchto analýz je pak navrženo možné řešení úspěšné marketingové komunikace. Zvláštní důraz je kladen na podporu prodeje a reklamu.
Brnění brouka
Polášková, Lucie ; Ryška, Pavel (oponent) ; Vaněk, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá tvorbou autorského leporela, přičemž zkoumá vztah textového a obrazového předávání informací. Narativ je tematicky zasazen do stylizované říše hmyzu, kde pracuje s metaforou vnější kostry brouka jako s přenositelným brněním, architekturou či obrysem. Fiktivní příběh zpracovává životní cyklus brouka. Klade si otázku, jak se brouci rodí a jakým způsobem odchází ze světa? Cílem mé bakalářské práce je realizace atypického prototypu leporela, které se nachází na pomezí stavebnice, hračky a knihy. Realizace prototypu využije tradiční techniky, včetně digitalizace a obrazové postprodukce.
Městská knihovna, Lausanne
Hradec, Miloš ; Sedlák, Jaroslav (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
dve veže: vetrikálna knižnica so špirálovitou rampou
Princ a záhradník
Poljaková, Terézia ; Ryška, Pavel (oponent) ; Lungová, Barbora (vedoucí práce)
Bakalárska práca ktorou je autorský komiks s názvom Princ a Záhradník, je inšpirovaná symbolizmom tranzície a hlavne výskumom queer ekológie, ktorej môžeme rozumieť ako prepojenie queer teórie s kritickým enviromentalizmom. Queer ekológia sa vyvinula z širšieho kontextu intersekcionálneho feminizmu a kritiky prírodných vied. Berie za úlohu potierať akékoľvek hrubé rozdelenia, ako napríklad pomyselné a zaužívané hranice medzi našim telom a tým čo nás obklopuje vonku, ľuďmi a neľudskými zvieratami, mužským a ženským či živým a neživým. Mojou snahou je v tomto texte hľadať a vysvetľovať prepojenia queer teórií s prírodnými vedami ako aj s mojou vlastnou tvorbou.
Interaktivní elektronická kniha pro děti
Pokorná, Gabriela ; Eliška, Jiří (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
Praktická část mojí diplomové práce – Interaktivní elektronická kniha pro děti – je kniha s názvem Příběh jednoho stromu. Aplikace obsahuje autorský text, který vypráví o starém stromě, který žije svým vlastním životem a ožívá také vše kolem něj. Text je doplněný ilustracemi, které jsou vytvořeny kombinací technik (perokresba, akvarel, fotografie) a digitálně upraveny. Některé ilustrace jsou animované, jiné vyžadují interakci čtenáře, aby se daly do pohybu, vydaly zvuk apod. Každá strana obsahuje zvuk nebo hudbu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.