National Repository of Grey Literature 67 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
I Live Tarot
Oplatková, Hana ; Vondřejcová, Silvie (referee) ; Klímová, Barbora (advisor)
Private deck of cards created during six-month survey and documentation of daily experiences. The package contains 49 cards and it is inspired by a set of 78 tarot cards. Text content - reverse side of the card was created using diary notes. Face side of the card was chosen as a representation of processes taking place usually in days when the card was read.
Individualization in music education in heterogeneous classroom at the first level of primary school with regard to current trends in education
Růžičková, Veronika
This dissertation thesis deals with individualization in music education in a heterogeneous class- room at the first level of primary school. The theoretical part focuses on the turnaround in edu- cation that occurred with the advent of reform pedagogy, bringing about efforts to change teaching,differentiation of studentsand curriculum,individualization of learning, and specialed- ucation projects. The text organizes the findings of general pedagogy, which are followed by the principles and suggestions of the disciplinary didactics concerning the teaching of music educa- tion. At the same time, the specifics that distinguish music education from other subjects and influence the feasibility of individualization or the choice of appropriate methods are presented. The chronological arrangement of the findings from the general and disciplinary didactics is completed with a description of the situation in the present school. This is characterised by the 'diverse classroom', in which pupils with different talents, from different family back- grounds, with different attitudes to education, music and culture, or speaking different mother tongues learn together. The elaboration of the topic takes into account the current trends in education (formulated in the Strategy for Education Policy of the Czech...
Individualization, differentiation, and personalization in mathematics in the Czech Republic through three different approaches: Scheme-oriented, Child-centred, and Undesignated
Brožová, Miroslava ; Coufalová, Jana (advisor) ; Vondrová, Naďa (referee) ; Rowland, Tim (referee)
The goal of the presented work was to determine whether and how individualization, differentiation, and personalization are utilized in the principles of the selected programs and in the teachers' beliefs and practices in the teaching of mathematics at elementary school. In order to collect data, six teachers in the Czech Republic were selected with three different approaches to teaching- Scheme oriented approach, child-centred educational approach, and an undesignated mainstream approach. The basic concepts and all three selected approaches to teaching were defined in the theoretical part of the work. In the experimental part, episodes from interviews about beliefs and practices identified in teaching were interpreted within the context of characteristics of individualization, differentiation, and personalization. Practices such as the use of textbooks and homework assignments were specifically described. The study shows that teachers of a scheme-oriented approach and a child-centred educational approach use elements of individualization, differentiation, and personalization in their practices. Individualization appears in the teaching of the undesignated mainstream approach, but this approach does not contain aspects of differentiation and personalization. The analysis in all monitored areas of...
Reasoning of Sentences by Regional Courts
Forman, Petr ; Drápal, Jakub (advisor) ; Říha, Jiří (referee)
Reasoning of Sentences by Regional Courts Abstract This diploma thesis addresses the question of the sufficiency of reasoning of the criminal judgement by regional courts. In the theoretical part, I focus primarily on arguments for the necessity of proper reasoning of the judgement, stemming from both the law and fundamental legal principles. Furthermore, I delve into the context of sentence reasoning within our legal system, as well as the jurisprudence of the European Court of Human Rights, along with their purposes, requirements, and shortcomings. Last but not least, I attempt to present an approach that would help minimize the typical shortcomings of reasoning. The theoretical segment thus gradually answers the following questions concerning reasoning: Whether to reason at all, what does the law, theory, and jurisprudence say about reasoning, why to reason, how not to reason, and how to reason. Thus, it comprehensively covers all essential aspects of reasoning including common arguments both for and against various forms of reasoning. In the empirical part, I will present an analysis of 300 decisions made by regional courts. The research question posed was, "Is the sentence reasoning provided by regional courts sufficient?" This question encompasses various sub-questions and aspects that were documented...
Teacher's change of the approach to education in relation to inclusion
PELTANOVÁ, Nikol
This bachelor's thesis deals with the topic of inclusion and the didactic specifics of education in teaching, this being connected with the ordinance No. 27/2016 on the education of pupils with specific educational needs and talented pupils. The author focuses specifically on the teacher that is conceived as an important part of the inclusive teaching. This thesis tries to compare the inclusive model of education, particularly focused on the teacher, with the traditional model of education. The theoretical part introduces inclusion as such and compares teaching with and without inclusive tendencies. This comparison is focused towards the complex perception of the pedagogue in the education process. The practical part tracks the changes or tendencies of the teachers in education. Due to the need for deeper analysis of the problematics, the author uses qualitative design with data collected from interviews. For the research purposes it uses multi-case study with 4 participants.
Use of Differentation and Individualization in the teaching of foreign languages.
VOPÁLENSKÁ, Aneta
The diploma thesis deals the theme with the use differentiation and individualization in foreign language teaching. This research is divided into theoretical and partical parts. The theoreticla part focuses on concept of differentiation and individualization, their history and mainly of the personality of Václav Příhoda and his concept of differentiation and individualization in education.It also deals with the concept of differentiation and individualization in present education. The partical part is based on the basis of qualitative research survey in the form of interviews that followed after realized German teaching with use of differentiation and individualization at the selected school.The aim of this thesis is to find answers to questions about how this way of teaching is reflected by the pupils themselves, how the teachers and the assistant who is in the lessons as an independent observer.
Tiny House - Reasons and obstacles of living in a small space
Pospíšilová, Veronika ; Novák, Arnošt (advisor) ; Špaček, Ondřej (referee)
Práce se zabývá fenoménem tiny house, tedy malými funkčně zařízenými stavbami. Teoretická část práce na základě rešerše literatury představuje tuto stavbu i sociální a architektonické hnutí, které se kolem tohoto způsobu bydlení vytvořilo. Hnutí propaguje žití na malém prostoru, omezování spotřeby a větší environmentální šetrnost jakožto prostředek ke zvýšení kvality života (Anson, 2014). Empirická část se zaměřuje na obyvatele těchto staveb na území České republiky. Klade si za cíl porozumět, co bylo důvodem k pořízení domku, dále pak jaká pozitiva a negativa bydlení přináší. Na základě polostrukturovaných rozhovorů a analýzy sekundárních dat, práce dochází k závěru, že se jedná především o biografické řešení systémového rozporu, kterým je krize bydlení (Beck, 2011). Na výsledné podobě tohoto řešení se podílejí panující kulturní normy v oblasti bydlení. Tiny house tak nemá být zhmotněním protestu proti současnému systému, spíše individuálním vypořádáním se s jeho nefunkčností. Vlastnictví domku přináší obyvatelům pocit jistoty, klidu, větší finanční nezávislost i prostor pro revizi hodnot. Zároveň se snižuje jejich ekologická stopa (Saxton, 2019). Domek na druhou stranu vytváří náročnější podmínky pro soužití více osob. Zároveň se jeho obyvatelé musí často potýkat se skepsí ze strany okolí i...
Individualization in Social studies and Sience in primary school instruction
Procházková, Hana ; Krčmářová, Tereza (advisor) ; Stará, Jana (referee)
The diploma thesis has a theoretically-empirical character with a focus on the empirical part. The starting point for the solution is the requirement of the primary teacher competence to work with the differentiated group of pupils, take into account different educational needs in the planning, implementation and reflection of teaching. The aim is to determine whether and how teachers fulfill the requirement of primary school in natural science lessons. Describe and evaluate the implementation of this requirement during the realization of specific thematic unit by several teachers. Methods of the content analysis, interviews and direct observation of teaching are used to fulfill the targets of the thesis. Keywords Individualization, differentiation, Social studies and Science, primary school teacher, instruction planning Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Differentiation in school curriculum at primary school
Svobodová, Lucie ; Hejlová, Helena (advisor) ; Tomková, Anna (referee)
The thesis is focused on differentiation in school curriculum at primary schools. Its aim is to describe the conditions and schemes of differentiation in school curriculum at selected primary schools in Prague and to confirm if and how they are fullfilled in the classes. It is focused mainly on care for the groups of children to whom differentiation is highly recommended. These are children with specific educational needs and talented children. The practical part of the thesis presents results of qualitative research in casuistries of selected Prague primary schools, their school curriculum and practical use of the differentiation of education in their classes. The casuistries contain descriptions of functional and tested models of individualization and differentiation at these schools. Of organizational structures (as they are described in theory) combinations of these are used most often: intrinsic differentiation (in common classes) - individually or in groups (sometimes with pedagogical assistant) and group extrinsic differentiation, that is formed as special care for children either with specific educational needs or talented children. Key words: differentiation, individualization, talented child, school curriculum, child with specific educational needs
Cooperation between teacher and parents at the beginning of the school attendance
Mendová, Monika ; Hejlová, Helena (advisor) ; Voda, Jan (referee)
This diploma thesis deals with forms of cooperation between family - school, their meaning at the beginning of the school attendance, the benefit of the individualization of the child's needs and the educational progress. Action research seeking to answer the question under what conditions the cooperation with parents has a positive impact on the learning progress of the child and in the individual case reports we describe the effective forms of the cooperation which contribute to the principle of the individualization in the education of children. Other methods in the context of the action research are: interview, e-mail correspondence, observation, recording, tripartite meetings, performances, evaluation. During our research we managed to establish cooperation with all parents of the pupils of the language course and also individualize their needs with regard to their cognitive abilities and home background. We have found that the parents are willing to cooperate if the teacher is able to create conditions for that not only at school but also whether he or she can choose appropriate strategies and forms of cooperation with regard to domestic conditions of the pupil. The contribution of this study is to implement an approach focused on the child and its individual development and to verify the...

National Repository of Grey Literature : 67 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.