National Repository of Grey Literature 92 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Tiny House - Reasons and obstacles of living in a small space
Pospíšilová, Veronika ; Novák, Arnošt (advisor) ; Špaček, Ondřej (referee)
Práce se zabývá fenoménem tiny house, tedy malými funkčně zařízenými stavbami. Teoretická část práce na základě rešerše literatury představuje tuto stavbu i sociální a architektonické hnutí, které se kolem tohoto způsobu bydlení vytvořilo. Hnutí propaguje žití na malém prostoru, omezování spotřeby a větší environmentální šetrnost jakožto prostředek ke zvýšení kvality života (Anson, 2014). Empirická část se zaměřuje na obyvatele těchto staveb na území České republiky. Klade si za cíl porozumět, co bylo důvodem k pořízení domku, dále pak jaká pozitiva a negativa bydlení přináší. Na základě polostrukturovaných rozhovorů a analýzy sekundárních dat, práce dochází k závěru, že se jedná především o biografické řešení systémového rozporu, kterým je krize bydlení (Beck, 2011). Na výsledné podobě tohoto řešení se podílejí panující kulturní normy v oblasti bydlení. Tiny house tak nemá být zhmotněním protestu proti současnému systému, spíše individuálním vypořádáním se s jeho nefunkčností. Vlastnictví domku přináší obyvatelům pocit jistoty, klidu, větší finanční nezávislost i prostor pro revizi hodnot. Zároveň se snižuje jejich ekologická stopa (Saxton, 2019). Domek na druhou stranu vytváří náročnější podmínky pro soužití více osob. Zároveň se jeho obyvatelé musí často potýkat se skepsí ze strany okolí i...
A Case of Environmental Movement in the Czech Republic: Identity in Extinction Rebellion
Minkovová, Beatriz ; Novák, Arnošt (advisor) ; Pospíšilová, Tereza (referee)
The subject of the diploma thesis is the environmental movement Extinction Rebellion in the Czech Republic. To understand the context, the theoretical section of the thesis presents the history of environmental movements, the development of activism in the Czech Republic and also describes the current Czech environmental organizations and the typology of illegal actions. Next part of the theoretical section is a detailed presentation of the Extinction Rebellion movement in both the international and Czech environment, as well as the definition of collective identity as a fundamental concept of the thesis. The aim of this qualitative research is to find out what is the collective identity of Extinction Rebellion movement. To provide a thorough and holistic understanding of the movement's collective identity, as well as Extinction Rebellion as a phenomenon, the research raises secondary research questions about people's motivations to join the movement, their expectations and members' attitudes to climate change. Data collection through semi-structured interviews and documents is used to answer the questions. The main applied concepts are three categories and three features of collective identity defined by Albert Melucci. Extinction Rebellion is a grass-root, radical and autonomous movement, using...
Production of knowledge on climate crisis
Nunez, Eva ; Zandlová, Markéta (advisor) ; Novák, Arnošt (referee)
In my thesis I am using ethnographic research methodology to study ways of communication and production of knowledge about the climate crisis in the Czech climate movement. The thesis focuses on four activist groups known for their use of direct action - Extinction Rebellion, Greenpeace, Limity jsme my (We are the Limits) and "Stop Dirty Money", an activist coalition group. I examine the process of making of their communication and who their communication is aimed at. Emphasis is placed on their use of direct action and emotional framing of climate crisis. The thesis analyzes how each group's views on social change are reflected in their communication and production of knowledge.
The comparison of nuclear power image in media before and after Fukushima Daiici nuclear disaster.
Špátová, Veronika ; Novák, Arnošt (advisor) ; Hladík, Radim (referee)
This diploma thesis focuses on the changes in the media image of nuclear power in Ceska Televize, which is the only public television in Czech Republic. The study uses a quantitative research method, content analysis, to find out the changes of nuclear power representation in media and to compare changes of news construction mechanisms in the period of two years - one year before and one year after the Japanese nuclear power plant Fukushima Daiichi disaster. The accident started on 11th March 2011 and there is a short description of the situation in Japan at the beginning of the thesis. The theoretical part of thesis serves as an overview of basic information on principles of the media studies theory and mechanisms of news construction (work with information sources, the news value concept, agenda setting, the framing concept), which is also shown from the environmental point of view. The study also focuses on the nuclear power image in the socio-political field and there are some more information about the nuclear power development and status in Czech Republic. The analytical part of thesis examines the media attention to nuclear power, which was developed in the analysed period. The usage of mechanisms of news construction and the changes in nuclear power image in the news of Ceska Televize...
Ecological modernization theory - facts and context. Historical perspective, conditions and limits of the neoliberal sustainability concept
Oharková, Alena ; Novák, Arnošt (advisor) ; Lapka, Miloslav (referee)
Ecological modernization theory - facts and context. Historical perspective, conditions and limits of the neoliberal sustainability koncept Annotation: This diploma thesis deals with the synthesis of ideas of ecological modernization theory, which has been developing since the 80's of the 20th century particularly in Western Europe. The ecological modernization theory wants to explain, interpret and propose environmental reforms in conjunction with continued economical growth, industrial development and globalization. The ecological modernization theory argues that a continuous industrial development does not lead inevitably to environmental degradation, but rather provides the best possible way out of the environmental crisis. Although the ecological modernization theory is a relatively young concept, during the first thirty years of its existence has greatly expanded and diversified, gained countless supporters and opponents, provoked a number of debates and inspired many empirical studies. This development, however, has led not only to new findings but also resulted in a dilution of the ecological modernization theory, which thereby has become confusing, vague and inconsistent. This thesis attempts to give a framework to the ecological modernization theory to specify not only its main ideas and goals,...
Representation of nuclear power in media in the period before and after the accident in Fukušima
Podzemná, Lucie ; Novák, Arnošt (advisor) ; Hájek, Roman (referee)
"Representation of nuclear energy in media in the period before and after the accident in Fukushima" This master's thesis examines media representation of nuclear energy within one year before and one year after the Fukushima Nuclear Disaster. The sample of news was selected from the print edition of the two main Czech dailies - MF Dnes and Právo. The method used in the thesis is content analysis. In the first part, some of the main theories of media studies (agenda setting, stereotypes, framing, and moral panic) and mechanisms which single news are constructed by (news values, access to news, primary defining, and gatekeeping) are introduced. In the second part, shift in both the focus of the media on the issue of nuclear energy and utilizing of the selected mechanisms of construction of the news is examined. In conclusion, the thesis identifies how the representation of the nuclear energy is constructed in the above said dailies over the period given before and after the Fukushima nuclear disaster.
Representation of the problem of climate change in the print media
Trunečková, Daniela ; Novák, Arnošt (advisor) ; Hájek, Roman (referee)
This diploma thesis on Representation of the problem of climate change in the print media is a content analysis of Czech quality daily newspapers, namely Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES and Právo. It deals with the way the selected daily newspapers presented debate on global climate change in 2013-2014. The theoretical part informs readers about the basic concepts and definitions and introduces them to the problem. The empirical part answers the question of whether the media coverage of global climate change in Czech quality daily newspapers is consistent with scientific findings of the international climate discourse represented by Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) or whether it relies equally on opinions of the small group of so called climate skeptics who question the general consensus of the scientific comunity regarding the causes and consequences of climate change or the need of adequate measures. The results of research indicated that most of analyzed articles informed about climate change the same way as the main climatological research. The largest number of skeptical articles appeared in Lidové noviny. A considerable number of articles didn't comment on the causes of climate change, their seriousness or decisions regarding action.

National Repository of Grey Literature : 92 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
17 NOVÁK, Adam
17 Novák, Adam
2 Novák, Adrián
2 Novák, Albert
2 Novák, Alexander
4 Novák, Alexej
9 Novák, Aleš
3 Novák, Andrej
1 Novák, Antonín
1 Novák, Artur
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.