National Repository of Grey Literature 131 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Typology of alternative housing residents
Domkářová, Anna ; Novák, Arnošt (advisor) ; Špaček, Ondřej (referee)
This thesis is focused on alternative forms of living (caravans, boats, houseboats, yurts, tiny houses, and others specified by high mobility and small space) in the context of the recent crisis. These forms of living can be an answer to social, political, and economical situations. This theme is not only about the recent housing crisis, but also about the housing process and the concept of "home". This thesis, based on half-structured interviews which were completed with additional secondary sources, tries to find an understanding of the given choices and look for similarities and differences in the deeper relations of inhabitants to their own form of housing, which are tied to specific motivations, choices, home enjoyment, but also to problems which the specific form has. The diverse relations to housing are the core of this thesis - to create a typology of citizens who use alternative forms of living. Types like old-school, adventurer, pragmatic, planter and bohemian were created due to the interpretation of found data and are representatives of different approaches to the concept of home, but also to oneself and to the world. Keywords housing crisis, alternative housing, affordable housing, typology
Tiny House - Reasons and obstacles of living in a small space
Pospíšilová, Veronika ; Novák, Arnošt (advisor) ; Špaček, Ondřej (referee)
Práce se zabývá fenoménem tiny house, tedy malými funkčně zařízenými stavbami. Teoretická část práce na základě rešerše literatury představuje tuto stavbu i sociální a architektonické hnutí, které se kolem tohoto způsobu bydlení vytvořilo. Hnutí propaguje žití na malém prostoru, omezování spotřeby a větší environmentální šetrnost jakožto prostředek ke zvýšení kvality života (Anson, 2014). Empirická část se zaměřuje na obyvatele těchto staveb na území České republiky. Klade si za cíl porozumět, co bylo důvodem k pořízení domku, dále pak jaká pozitiva a negativa bydlení přináší. Na základě polostrukturovaných rozhovorů a analýzy sekundárních dat, práce dochází k závěru, že se jedná především o biografické řešení systémového rozporu, kterým je krize bydlení (Beck, 2011). Na výsledné podobě tohoto řešení se podílejí panující kulturní normy v oblasti bydlení. Tiny house tak nemá být zhmotněním protestu proti současnému systému, spíše individuálním vypořádáním se s jeho nefunkčností. Vlastnictví domku přináší obyvatelům pocit jistoty, klidu, větší finanční nezávislost i prostor pro revizi hodnot. Zároveň se snižuje jejich ekologická stopa (Saxton, 2019). Domek na druhou stranu vytváří náročnější podmínky pro soužití více osob. Zároveň se jeho obyvatelé musí často potýkat se skepsí ze strany okolí i...
Optical characterization of inorganic lead halide perovskites using ab-initio methods
Matula, Radovan ; Špaček, Ondřej (referee) ; Liška, Petr (advisor)
Tato práce se zabývá olovnato-halogenidovými perovskity (OHP), novou skupinou materiálů, jež našla své využití v oblastech jako například fotovoltaika a optoelektronika. Potenciál OHP leží v jejich elektronové struktuře a snadno laditelném zakázaném pásu, což má za následek jedinečné fyzikální a funkční vlastnosti. Ke studiu optických vlastností a elektronové struktury OHP využíváme teorie funkcionálu hustoty (DFT). DFT metoda je ab-initio metoda založená na principu minimalizace funkcionálu elektronové hustoty k nalezení základní energie daného systému. DFT metoda společně s hybridními funkcionály byla využita pro získání správné elektronové struktury a hodnoty zakázaného pásu pro krystal CsPbBr3. Teoreticky získaná data byla využita v modelu efektivní hmotnosti k porovnání s fotoluminiscenčními spektry jednotlivých CsPbBr3 nanokrystalů s cílem zjistit energiové hladiny excitonů v závislosti na velikosti a tvaru nanokrystalů.

National Repository of Grey Literature : 131 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
19 ŠPAČEK, Ondřej
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.