Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 124 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv expozice těžkých kovů na expresi mRNA isoforem metalothioneinu u adherentních buněčných linií
Jordanová, Lucie
Metalothionein je malý protein bohatý na cystein, který hraje důležitou roli v homeostáze kovů a ochraně před toxicitou těžkých kovů, poškozením DNA a oxidačním stresem. Bakalářská práce byla provedena za účelem zjištění vlivu expozice těžkých kovů na expresi mRNA isoforem metalothioneinu u adherentních buněčných linií. Byl zkoumán vliv expozice zinku ve formě ZnSO4 na expresi mRNA isoforem MT-1A, MT-1X a MT-2A u adherentních buněčných linií rakoviny prsu MCF-7, MDA-MB-231 a T-47D. Pomocí MTT testu viability je zjištěno, jak se mění viabilita buněk při různých koncentracích ZnSO4 a pomocí denaturačního agarózového gelu je ověřena integrita RNA. Pro studium hladin mRNA je využita polymerázová řetězová reakce v kombinaci s reverzní transkripcí qRT-PCR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 124 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.