National Repository of Grey Literature 31 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Study of electrolyte influence on diaphragm discharge stability and efficiency
Němcová, Lucie ; Krčma, František (referee) ; Kozáková, Zdenka (advisor)
This thesis is focused on so-called diaphragm discharge, which is one kind of electric discharges in liquid, which belongs among so-called AOP´s techniques, still more used for water cleaning in the present. One of effectiveness and stability indicators of diaphragm discharge is generation of hydrogen peroxide. In theoretical part, detail principle description of electric discharge in liquid is situated. Further, properties of electrolyte are introduced and general spectrophotometric method of obtained sample determination is described. In experimental part, a full procedure of experiment is introduced. Next part containing results and discussions introduces particular results of individual measurements and their reasons. Final chapter is the end, which forms total summary and evaluation of all results. By the application of all chosen electrolytes in solution at diaphragm discharge formation of hydrogen peroxide has appeared. Inorganic and organic electrolytes were used. As inorganic electrolytes following salts were selected – solutions of halogenides, next sodium nitrate as a representative of nitrates, potassium dihydrogenphosphate as a representative of phosphates, etc. Representative of organic electrolytes was citric acid. The value of initial conductivity of electrolytes had the main influence on hydrogen peroxide formation. Electrolytes potassium dihydrogenphosphate and sodium sulphate the great influence on effectiveness and stability of the diaphragm discharge. Their rate constants reached maximum value by the application of solution with initial conductivity of approximately 400 mikrosiemens, particularly 0.0492 mmol/l.min and 0.048 mmol/l.min. On the contrary, low values of rate constant were achieved in electrolyte ammonium chloride at around the same initial conductivity – 0.0269 mmol/l.min. During experiments stainless steel and platinum electrodes were used. It was found that kind of electrode material hadn’t influence on generation of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide was formed only in the cathode space.
Optimization Models in Energy Production
Němcová, Lucie ; Bednář, Josef (referee) ; Popela, Pavel (advisor)
This bachelor's thesis focuses on optimization of a boiler's size of a waste incineration plant from an economic point of view. The problem was approximated by discretization because random parameters with normal distribution occured in the incineration plant model. To evaluate the quality of such approximation there were created confidence intervals using random sample information, independent random number streams method and common random number streams method. Used methods were compared and the smallest number of scenarios that aproximates the problem "well enough" was proposed in the last part of this thesis.
Study of Plasma - Liquid Interactions
Němcová, Lucie ; Brablec, Antonín (referee) ; Obradovic, Bratislav (referee) ; Krčma, František (advisor)
Disertační práce se zabývá detailním studiem vlastností různých elektrických výbojů generovaných ve vodných roztocích. Tyto výboje se staly v posledním desetiletí velmi populárním tématem, a to zejména díky mnoha praktickým využitím jako například v biomedicíně, čištění odpadních vod, ekologii nebo nanoinženýrství. Studium je zaměřeno na generaci peroxidu vodíku, jakožto jednu z nejvýznamnějších částic generovaných právě elektrickými výboji v kapalinách. Pro první část této práce byla využita speciální výbojová komora zkonstruovaná na Fakultě chemické Vysokého Učení Technického v Brně. Komora byla rozdělena tenkou diafragmovou přepážkou na dvě poloviny, přičemž uvnitř přepážky se nacházela malá dírka. V každé části komory se nacházela jedna elektroda, a obě dvě části komory byly vyplněny kapalinou. Ze zdroje bylo do kapaliny aplikováno vysokofrekvenční napětí (1 a 2 kHz), které tak vlastně upravovalo roztok chloridu sodného (1.5 l). Bylo zjištěno, že tento druh napětí, v porovnání s DC, nezpůsobuje nežádoucí přehřívání roztoku (počáteční vodivost 100 - 800 S/cm) během jeho úpravy při zachování účinnosti produkce peroxidu. Experimentální aparatura pro druhou část práce byla sestavena na Gentské Univerzitě v Belgii. Stejnosměrný výboj byl generován v bublinách plynů (He, Ar, N2, vzduch) v prostředí vodných roztoků. Byla studována generace peroxidu vodíku a odbourávání organických barviv přítomných ve zkoumaném roztoku. Ke generaci peroxidu vodíku byl použit roztok NaH2PO4 . 2H2O (5 microS/cm, V= 750 ml), ke zkoumání rozkladu barviv byly použity roztoky organických barviv Direct Red 79 (20 mg/l) a Direct Blue 106 (20 mg/l, V= 750 ml). Minimální koncentrace peroxidu vodíku byla naměřena při aplikaci proudu 10 mA, zatímco maximální koncentrace peroxidu vodíku byla zaznamenána při použití proudu 30 mA. Rozklad organických barviv vykazoval stejné vlastnosti. Čím vyšší byla dodávaná energie, tím více barviva se odbouralo. Třetí část práce probíhala ve spolupráci s Queen's University of Belfast, Centrum for Plasma Physics, UK. K realizaci experimentů bylo využito vysokofrekvenčního plazmového skalpelu (Arthrocar). Bylo zjištěno, že hodnota koncentrace peroxidu vodíku dosahovala maxima v roztocích s nepatrným přídavkem alkoholu (0.25 %). Celkem byly studovány čtyři 0.15 M roztoky BaCl2, Na2CO3, KCl a NaCl (V= 20 ml), jejichž počáteční vodivost se pohybovala kolem 13 mS/cm. Z výsledků bylo patrné, že největší rozdíl hodnot pH byl zaznamenán u roztoků s přídavkem ethanolu. V optických emisních spektrech byly identifikovány především radikály OH, které jsou prekurzory peroxidu vodíku. Výsledky ukázaly, že plazma v takovémto roztoku je stále tvořeno, což může být považováno za první krok generace plazmatu v organických sloučeninách. Poslední část práce byla zaměřena na tzv. mikroplazmatický jet v přímém kontaktu s kapalnou fází. Tato experimentální práce byla realizována na pracovišti Nanotechnology & Integrated Bio-Engineering Centre (NIBEC), University of Ulster, UK během studijní stáže. Jako vodivé médium byl použit roztok trihydrátu kyseliny chlorozlatité s různou počáteční vodivostí. Zajímavým zjištěním je fakt, že při tomto druhu měření bylo generováno stabilní plazma i při velmi malém výbojovém proudu (0.05 a 0.2 mA), a tedy i peroxid vodíku vznikal při velmi malé vstupní energii, což může být považováno za velmi dobrý výsledek.
Coolness and subcultural capital in the contemporary Prague alternative techno scene
Caha, Vilém ; Císař, Ondřej (advisor) ; Němcová, Lucie (referee)
The subject of this thesis is a qualitative sociological study that examines the contemporary Prague alternative club and rave scene as a subculture. The aim of the study is to find out how members of the subculture perceive and reflect on their subcultural identity. The theoretical part discusses several theoretical concepts related to this topic. The process by which nine informants were recruited and their interviews used as the primary source of data is described in the methodology chapter. Data for the research was collected using qualitative methods, i.e. semi-structured interviews, which were then analysed using open coding. The results suggest that several aspects influence the subcultural identity of techies - engagement in the scene and sharing of ideology are the main ones. The study could contribute to a deeper understanding of the contemporary Prague alternative techno scene and how its members shape their subcultural identity.
Modelling of the waste flow in the Czech Republic
Němcová, Lucie ; Procházka, Vít (referee) ; Šomplák, Radovan (advisor)
Strategic planning is the basis for efficient and sustainable waste management. Data collection and its deep understanding are essential for effective planning. Waste flows are an important information to assess waste management to date. This information has so far been available only aggregated at national level in the Czech Republic. In this thesis, an approach has been developed to reconstruct the waste flows at a sub-national level from available data. The approach consists of two optimization models: partial and final. The partial model is based on expert assumptions. The reconstruction of the flows by the partial model is done sequentially in smaller groups of flows. The computation of the partial model is repeated with different composition of the groups of flows optimized at the same time. Each iteration results in a~candidate solution which is used as an input data for the final model. The solution of the final model yields the final reconstruction of the waste flows. Model development and testing was carried out on problems simulated based on the real data from the waste management of the Czech Republic.
Together alone: Collective behaviour in times of social distance
Brabencová, Markéta ; Císař, Ondřej (advisor) ; Němcová, Lucie (referee)
BRABENCOVÁ, Markéta. Pohromadě sami: kolektivní jednání v době sociálního distancování. Praha, 2022. 57 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, Katedra sociologie. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. Abstract The thesis deals with collective behaviour, as a form of coordination between people for political or social purposes during a pandemic. I am particularly interested in this issue from the perspective of the transformation of political activism. For this work, I define collective behaviour as a meeting of at least three people, in order to express an interest or problem in relation to public institutions, both in person and online. The mentioned pandemic period means the term from March 1, 2020, when the first Czech patient was tested positively, until August 31 of last year. The aim of the theoretical part is to present the political activism itself, individual types of collective behaviour, to describe the strategic protest repertoire and a view of symbolic instruments. The empirical part provides an analytical and systematic capture of collective action in the Czech Republic during pandemic. For that, protest events analysis was chosen as a methodological tool. In an effort to capture the pattern of contention politics...
Transcriptional activity of the genes characterizing developmentally competent cytoplasm in bovine oocytes.
Pešanová, Denisa ; Němcová, Lucie (advisor) ; Kalous, Jaroslav (referee)
4 Abstract The antral follicle provides a specialized microenvironment or niche, which is necessary for production of high quality oocyte. The developmental competence of bovine oocyte is influenced by the follicle size. Oocytes originated from medium or larger follicles (≥6 mm) have greater developmental competence (ability to develop to the blastocyst stage). The changes in cytoplasmic factors, for example mRNAs, could explain differences in oocyte developmental potential. Using Bovine Oligonucleotide microarrays the differences in gene expression profiles of oocytes at germinal vesicle and MII stages from medium (MF, 6-10 mm) or small (SF, 2-5 mm) follicles were characterized. The aim was to find differencies between oocytes diverse developmental competence. The expression fold change between the two experimental groups was in 61 genes. Subsets of 15 differentially expressed genes were validated by quantitative RT-PCR. Before maturation, significant differences were confirmed at the level of ATP5C1, MAP3K13, MTRF1L, TAF1A and UBL5. Subpopulations of oocytes were classified according to atresia of cumulus cells and follicle size. We determined the level of 12 individual transcripts after maturation. ATP5F1 remained stable in all experimental groups of oocytes. The level of BRD7 transcript remained stable...

National Repository of Grey Literature : 31 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
26 Nemcová, Lenka
2 Nemcová, Lucia
26 NĚMCOVÁ, Lenka
1 NĚMCOVÁ, Libuše
24 NĚMCOVÁ, Lucie
2 Němcová, L.
1 Němcová, Ladislava
26 Němcová, Lenka
2 Němcová, Linda
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.