National Repository of Grey Literature 3,944 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Valuation of Construction Company
Suchánová, Katarína ; Kocanda,, Pavel (referee) ; Vítková, Eva (advisor)
The diploma thesis focuses on estimating the value of a construction company. The theoretical part describes the basic concepts, methods and analyses used in the valuation. In the case study, these analyses are applied to a specific construction company. The outcome of the thesis is the valuation of the construction company using selected methods of valuation.
Determination of Profitability of Construction Companies
Slováček, Štěpán ; Chovancová,, Jitka (referee) ; Vítková, Eva (advisor)
This diploma thesis deals with determining the real profitability of construction companies. The subject of the research are selected construction companies from the city of Brno, which are analyzed in the time horizon of 7 years from 2013 to 2019. The theoretical part describes the historical development of the construction market, then describes a specific of construction company, defines fundamental concepts of financial analysis and resources to decide processing. In the practical part, the established methodologies of the calculated values of the real profitability of selected construction companies are used and the resulting data are subsequently compared with the profitability determined by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic.
Analysis of Performance Development of Construction Enterprises
Schäfer, Filip ; Vítková, Eva (referee) ; Korytárová, Jana (advisor)
This diploma thesis is about comparison of three companies (BAK stavební společnost a.s., SMP CZ a.s. and Syner s.r.o.) by financial analysis instruments. There will be explained concepts of financial analysis like differencial and ratio indicators, next there will be explained, what data is used for financial analysis.
Budgets in the Selected Firm
Michálek, David ; Pospíchál, Robert (referee) ; Hanušová, Helena (advisor)
Diplomová práce je zaměřena na oblast rozpočtů ve firmě DATEV.cz s.r.o. V teoretické části práce je rozebrán koncept rozpočetnictví a následně je zařazen do současných teoretických rámců. Analýza problému a současné situace popisuje současný stav finančního plánování ve firmě a analyzuje firmu z pohledu manažerského účetnictví. V kapitole návrhů a přínosů řešení je navržen dlouhodobý finanční rozpočet firmy včetně investičního projektu. Cílem práce je zlepšit rozpočetnictví ve firmě na základě analýzy současné situace s přihlédnutím k současné finanční krizi.
Evaluation of Economic Efficiency and Risks of Projects of Roads in South-Moravian Region
Kovář, Jakub ; Holá, Michaela (referee) ; Hromádka, Vít (advisor)
This thesis deals with the issue of Evaluation of Economic Efficiency and Risks of Projects of Roads in South-Moravian Region. The first part of the thesis is theoretical. In the introduction defines the life cycle of an investment project. The studies and documentation of project are described. Furthermore, the thesis deals with the methodological evaluation of the effectiveness of public projects. The practical part of the thesis is aimed on the processing of economic and risk analysis. The evaluated project is the reconstruction of road and the construction of a new bridge structure on the road II/374 between the village Bílovice nad Svitavou and the town Adamov. The eCBA application was used to evaluate efficiency. A qualitative risk analysis of the project is carried out at the end of this thesis.
Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvement
Jurík, Petr ; Luňáček, Jiří (referee) ; Fojtů, Kateřina (advisor)
This bachelor thesis focuses on the evaluation of the financial situation of a selected corporation in the period from 2015 to 2019. It specifies which methods of financial analysis are used to evaluate. It also contains an analysis of the current state of the company, its financial health and suggestions for improving the situation for further development, which is very important for the company. This is the company BAGRUJEME CZ s.r.o., which performs excavation and earthworks in Prostějov and its surroundings.
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Mandáček, Lukáš ; Šustrová, Tereza (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
My Bachelor’s thesis presents creation of application, which purpose is financial analysis of CIMAT, s.r.o. company, this is possible by using mathematical and statistical methods. For creation of this application, I used Python programming language. Utilizing outcomes gathered by financial analysis there are suggestions for improving current state of company.
Evaluation of the Economic Situation of the Selected Private Corporation and Proposals to its Improvement
Matúšová, Tereza ; Bartušek, Oldřich (referee) ; Hanušová, Helena (advisor)
This bachelor thesis deals with the assessment of the financial health of Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. based on accounting data in the years 2014 - 2018. The first part explains the theoretical background, which explains the concepts of financial analysis, individual parts, indicators, and models. In the practical part, using these models and indicators are performed individual calculations and processed financial analysis of the company. Based on the values are presented proposals to improve the situation of the company.
Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvement
Sadílek, Jakub ; Herodek, Jan (referee) ; Fojtů, Kateřina (advisor)
The bachelor thesis focuses on the analysis and subsequent evaluation of the financial situation of the company. The first part of the thesis presents the theory of individual methods used for analysis and evaluation of the financial side of the company. In the second part, these methods are used and applied to the analysis of the company itself. Finally, based on the performed analyses, appropriate steps are proposed to improve the financial situation of the company.
Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvement
Rozkydal, Štěpán ; Jančíková, Kateřina (referee) ; Fojtů, Kateřina (advisor)
The bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company Agrospol Velká Bystřice s.r.o. during the years 2014 to 2018. The first part focuses on the particular financial concepts and financial analysis indicators. These theoretical knowledge is applied in the analytic part with the analysis of the current state itself. Based on the achieved results, the last part consists of suggested solutions that could lead to the improvement of the weaknesses in the financial area that the company has.

National Repository of Grey Literature : 3,944 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.