National Repository of Grey Literature 319 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Application of Mathematical and Statistical Methods in Company Management
Chládek, Ivo ; Michalíková, Eva (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti s použitím vybraných metod finanční analýzy a statistiky za období 2015-2019. Práce má 3 části. V teoretické částí jsou vysvětlena teoretická východiska finanční analýzy, časových řad a regresní analýzy. Analytická část obsahuje představení společnosti, analýzu finančních výkazů za zvolené období, statistickou analýzu pro stanovení trendu a předpověď budoucích výsledků a také zhodnocení dosažených výsledků. Závěrečná část je věnována návrhům opatření pro zlepšení finanční situace podniku.
Assessing Selected Indicators Using Statistical Methods
Doležel, David ; Michalíková, Eva (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
The bachelor thesis is focused on the assesment of financial situation of the company Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s.r.o. by using financial analysis and statistical methods. The first part deals with the description of goals, methods and processing. The theoretical part provides information about financial analysis, regression analysis and time series. The practical part contains the analysis of the company using the methods described in the theoretical part. In the last part, with the help of the achieved results, are proposed own solutions to the found problems and shortcomings.
Software Application for Assessment of Selected Indicators
Lacková, Iveta ; Novotná, Veronika (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
This study describes development of the software to support stock management for small e-commerce companies. The software development was done for the company called MegaComics. The purpose of the developed software is automated calculation of the optimal stock values based on the predicted demand. The first part of the document contains an overview of theoretical knowledge needed during the development of the software. Next to that, it describes the company and calculations required for the application development. The last part contains details on the software application and code which was developed in Visual Basic for Applications.
Software Application for Assessment of Selected Indicators
Mičáková, Zuzana ; Novotná, Veronika (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
The aim of this bachelor’s thesis is to design a software application, which with its functionality addresses the needs of the analysed company. This application enables the analysis of selected financial indicators, the development of which is then predicted for the following two years through the use of statistical methods. The thesis consists of the theoretical background needed to comprehend the issues of financial analysis of selected indicators and the used statistical methods. In the concluding part of the thesis, the suggestions and recommendations are formulated in the form of presentation of the software application itself and additional proposals based on the results of the conducted analysis of selected financial indicators and interviews with the company representative.
Software Application for Assessment of Selected Indicators
Hritz, Martin ; Novotná, Veronika (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
This bachelor´s thesis is about the development of a new software application which will be used to compare various indicators in the chosen company. The theoretical part consists of resources necessary for conducting the analytical part and the proposition. The economic situation of the company is documented in the analytical part. The practical part describes the design and the functionality of the application which was programmed in Microsoft Excel and Visual Basic for Applications. The main output is the evaluation of the current economic situation in this company, following the future trend, and recommendations for possible improvements.
Analysis of economic data using statistical methods
Ungváriová, Sabina ; Doubravský, Karel (referee) ; Michalíková, Eva (advisor)
This bachelor thesis is focused on calculation and evaluation of selected economic indicators of the company Tradiční pivovar v Rakovníku a.s. in the years 2015-2019 and their subsequent analysis. The thesis consists of three parts. The the first part is focused on the theoretical basis and describes selected financial indicators, regression analysis and time series. The second part describes the current state of the company and provides an overwiev of the financial situation of the company. The last part is suggestions for future improvement.
Assessing Economic Situation of a Company and Proposals for Its Improvement
Pisařovicová, Klára ; Procházková, Kateřina (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
The presented diploma thesis is focused on the evaluation of the economic situation of the selected company in the years 2012 to 2019. The theoretical part presents the financial indicators, time series, regression and correlation analysis. The analytical part contains the results of financial indicators. Some results are then used for statistical analysis to determine the possible development of indicators in the next two years or to determine the dependence between certain indicators. The last part includes proposals to improve the current economic situation of the selected company.
Assessing Selected Indicators Using Statistical Methods
Bednářová, Veronika ; Michalíková, Eva (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
The diploma thesis is focused on the assessment of selected indicators using statistical methods. The first part is devoted to theoretical background, which describes financial indicators, time series analysis and regression and correlation analysis. The second part deals with the analysis of selected indicators and statistical analysis, which predicts the values of indicators for the next two years. Then correlation analysis is created, which determines the dependence between selected financial indicators. The last part is devoted to proposals leading to the improvement of the current situation of the company.
Assessing Economic Situation of a Company and Proposals for Its Improvement
Sivolobová, Kateřina ; Julinková, Ivana (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
The diploma thesis deals with the evaluation of the economic situation of the company ABC, in the years 2012 to 2019. The first, theoretical part of the thesis describes financial indicators, regression and correlation analysis and time series. The practical part of the diploma thesis contains calculations of financial indicators, some of them are selected for statistical analysis, which further serves as a prediction of development in the next two years. The practical part also compares the results with the industry average. The last part of the work contains proposals that lead to the improvement of the financial situation of the selected company.
Assessment of Selected Indicators of an International Company Using Statistical Methods
Zouharová, Daniela ; Špačková,, Romana (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
The thesis deals with the assessment of the economic situation of a selected company using statistical methods. The theoretical part describes the financial indicators, time series and regression analysis. The analytical part contains the calculation of selected indicators, which are subjected to statistical analysis. Based on the statistical analysis, the future development of indicators in the next two years is predicted. The last part contains suggestions that can lead to the improvement of the current situation of the company.

National Repository of Grey Literature : 319 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.