National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
The representation of economic sectors among the partners of Czech professional sport with a focus on the gambling and alcohol industry
Pokorný, Dominik ; Šíma, Jan (advisor) ; Křivda, Tomáš (referee)
Title: The representation of economic sectors among the partners of Czech professional sport with a focus on the gambling and alcohol industry Objectives: The primary objective of the thesis is to conduct a survey focused on the industrial composition of partners supporting professional sports entities with representation in the highest competitions of Czech sport. Thus, the thesis provides a comprehensive overview of the composition of industries supporting Czech professional sport. The thesis also aims to provide a more detailed look at a group of controversial areas of the economy that are often integral to sports partnerships. Methods: The method of sequential collection of virtual data from primary sources, i.e. official websites of the included sports entities, is used. The whole process is carried out within Microsoft Excel, where all sports entities with their listed partners are recorded, which are always assigned the relevant partnership type and the corresponding defined industry sector. In the same program, the resulting statistics are then prepared and represent the official output of the thesis. Results: The diploma thesis presents an extensive and detailed overview of the structure of industries represented among the partners of sports entities belonging to the sphere of Czech...
The Project of the Media Concept of the Czech Streetball Federation for 2011
Matějková, Veronika ; Malecha, Petr (advisor) ; Křivda, Tomáš (referee)
k diplomové práci Diplomová práce se zabývá komunikací České streetballové federace, o. s. s veřejností a médii. Cílem je analyzovat, jak organizace pracuje s veřejností a jak přistupuje k médiím, jakou volí strategii, aby byla prezentace organizace efektivní. Záměrem je vytvořit prospěšný mediální koncept pro rok 2011. Abstract The diploma thesis is considering communication of Czech Streetball Federation with public and media. The goal is to analyze how the organization works with public and what is its approach to media, what is the strategy of being the most effective. To create useful media concept for 2001 is the main object.
Attitude of football fans of AC Sparta Praha towards aggression
Jílková, Eva ; Janák, Vladimír (advisor) ; Křivda, Tomáš (referee)
Title: Attitude of football fans of AC Sparta Prague towards aggression Objectives: The aim is monitoring of the current milieu in the stands of the Generali Arena, to find out the attitudes to aggressive displays which some of the football fans and the management of the team took on and then another aim is to try to propose some possible proving measures according the information the author got in the research. Methods: Author mentions information got due to the study of the available sources which are connected to these issues. The autor also specified the terms like aggression and its causes and forms, then the behaviour of the individuals and of the crowd, the definition of the attitude and its research and also the theoretical definition of the football matches attenders. The research includes the collectioning and the analyze of the information from the secondary sources, then the observation during the Sparta Prague matches and the interview with some of the fans. Results: The author found out that the nonverbal type of aggression like catcalls to the opponents and like a reaction to the referee decision shows in the stands the most often. The interviews show that the fans this type of the aggression don't consider as an aggression, pyrotechnics belongs to the football and the fights are...
AC Sparta Prague Kids membership project
Pašková, Barbora ; Voráček, Josef (advisor) ; Křivda, Tomáš (referee)
Title: AC Sparta Prague Children's Membership Project Objectives: The main aim of the Diploma Thesis is a proposal to improve the project of the children's membership in the Kids Club and the Teens Club in AC Sparta Prague based on the current state of the project and the results of the marketing research. Methods: The main methods of collecting data and information used in this thesis were a marketing research focused on the satisfaction of the registered members and an in-depth interview with the manager of the project. The method includes an analysis of documents. Results: Based on the description and feedback from the current members, the Kids Club and the Teens Club may be considered a successful project falling within the overall philosophy of AC Sparta Prague. The overall concept of the children's membership project may be considered properly set, too. The selected method of registration and the registration form are evaluated positively however the pace of the whole registration process is slow. Most of the total number of the registered members are from the Capital City and the surrounding area and most of them are males. The members are satisfied with the membership offer and the existing events but they would welcome more events with the players. A weak point of the project is its...
Attitude of football fans of AC Sparta Praha towards aggression
Jílková, Eva ; Janák, Vladimír (advisor) ; Křivda, Tomáš (referee)
Title: Attitude of football fans of AC Sparta Prague towards aggression Objectives: The aim is monitoring of the current milieu in the stands of the Generali Arena, to find out the attitudes to aggressive displays which some of the football fans and the management of the team took on and then another aim is to try to propose some possible proving measures according the information the author got in the research. Methods: Author mentions information got due to the study of the available sources which are connected to these issues. The autor also specified the terms like aggression and its causes and forms, then the behaviour of the individuals and of the crowd, the definition of the attitude and its research and also the theoretical definition of the football matches attenders. The research includes the collectioning and the analyze of the information from the secondary sources, then the observation during the Sparta Prague matches and the interview with some of the fans. Results: The author found out that the nonverbal type of aggression like catcalls to the opponents and like a reaction to the referee decision shows in the stands the most often. The interviews show that the fans this type of the aggression don't consider as an aggression, pyrotechnics belongs to the football and the fights are...
The Project of the Media Concept of the Czech Streetball Federation for 2011
Matějková, Veronika ; Malecha, Petr (advisor) ; Křivda, Tomáš (referee)
k diplomové práci Diplomová práce se zabývá komunikací České streetballové federace, o. s. s veřejností a médii. Cílem je analyzovat, jak organizace pracuje s veřejností a jak přistupuje k médiím, jakou volí strategii, aby byla prezentace organizace efektivní. Záměrem je vytvořit prospěšný mediální koncept pro rok 2011. Abstract The diploma thesis is considering communication of Czech Streetball Federation with public and media. The goal is to analyze how the organization works with public and what is its approach to media, what is the strategy of being the most effective. To create useful media concept for 2001 is the main object.
E-marketing from multinational company and sports club point of view
Mandys, Štěpán ; Křivda, Tomáš (referee) ; Šíma, Jan (advisor)
Souhrn: E-marketing nebo-li snaha obchodni spolecnosti informovat o vyrobcich a sluzbach, propagovat a prodavat je pomoci internetu, je pomerne novou marketingovou disciplinou, jejiz pocatky sahaji do druhe poloviny devadesatych let minuleho stoleti. Tato diplomova prace strucne mapuje vyvoj e-marketingu, jeho jednotlive soucasti a ukazuje jeho praktickou implementaci v prostfedi nadnarodni firmy a ceskeho sportovniho klubu. Cilem je porovnat jednotlive strategic obou firem, ale pfedevsim se zamyslet nad jejich pfistupem k tomuto novemu komunikacnimu kanalu jako celku, nad tim jakym zpusobem a k jakemu druhu komunikaceje vyuzivan. Summary: E-marketing also referred to as marketing of products or services over the internet is relatively new specialization in marketing beginning of which is dated back to late nineties. This thesis briefly describes development of e-marketing, it's individual parts and points out it's ways of adaptation in the field of multinational company a Czech sports club. The goal of the thesis is to compare strategies but in the first place to focus on different approaches both companies have towards this new marketing discipline and to show how e-marketing is being used in different areas of business. Klicova slova e-marketing, e-komerce, internetova reklama, Eli Lilly, ZVVZ USK Praha...
Marketing and commercial utilization of e-media in sports club in case of AC Sparta Praha fotbal, a.s.
Křivda, Tomáš ; Oponent B, (referee) ; Malecha, Petr (advisor)
Poděkování Rád bych na tomto místě poděkoval své rodině, která za mnou vždy stála a podporovala mne v průběhu studií i při samotném psaní diplomové práce. Můj velký dík patří také vedoucímu diplomové práce, který mne vedl úskalími, jež mne při psaní potkala. Dík patří i jeho kolegům a spolu s nimi také zaměstnancům AC Sparta Praha fotbal, a.s., kteří mi rádi podali pomocnou ruku při získávání všech potřebných údajů, které jsem využil při psaní této diplomové práce. 3
Marketing communication of AC Sparta Praha
Jůzová, Michaela ; Zamazalová, Marcela (advisor) ; Křivda, Tomáš (referee)
This work deals with marketing communication of famous football club AC Sparta Praha, playing the first football league in the Czech Republic. You can find 4 ways of communication: to fans, to media, to business partners and employees (players, management, ...). The biggest part of this work is dedicated to communication to fans. There are some results and proposals for more effective communication strategy at the end.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.