National Repository of Grey Literature 59 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The Project of the Streetball League for Basic Schools
Smetanová, Irena ; Malecha, Petr (advisor) ; Voráček, Josef (referee)
Title The Project of the Streetball League for Basic Schools Objectives of Thesis The aim of this thesis to propose long-term project streetball competition. Streetball League, a unique project of its kind, offers an interesting program which will extend the offer after-school youth activities. The project design and marketing concept of the whole competition. Methods It was used descriptive analysis, which interprets data obtained from the SWOT analysis, observation and through interviews. Results Developing sponsorship package based on the determination of the budget, proposal of suitable partners, the timetable for a media campaign and development program of the final tournament. Keywords Marketing, management, SWOT analysis, streetball, promotion, sponsorship.
The Project of the Media Concept of the Czech Streetball Federation for 2011
Matějková, Veronika ; Malecha, Petr (advisor) ; Křivda, Tomáš (referee)
k diplomové práci Diplomová práce se zabývá komunikací České streetballové federace, o. s. s veřejností a médii. Cílem je analyzovat, jak organizace pracuje s veřejností a jak přistupuje k médiím, jakou volí strategii, aby byla prezentace organizace efektivní. Záměrem je vytvořit prospěšný mediální koncept pro rok 2011. Abstract The diploma thesis is considering communication of Czech Streetball Federation with public and media. The goal is to analyze how the organization works with public and what is its approach to media, what is the strategy of being the most effective. To create useful media concept for 2001 is the main object.
Project of communication strategy of football club SK Sigma Olomouc
Zimčík, Tomáš ; Čáslavová, Eva (advisor) ; Malecha, Petr (referee)
Title of thesis: Project communication strategy of the football club SK Sigma Olomouc, a. S. Title of thesis in English: The Project of Communication Strategy for the SK Sigma Olomouc Soccer Club Objectives of the thesis: -Tvorba Project communication strategy of the football club SK Sigma Olomouc, a. S. - Analysis of the current state of marketing activities of the football club SK Sigma Olomouc, a. S. Methodology thesis: - Dotazování- individual personal interview. - Analysis of material skutečností- document analysis and analysis of physical traces. Result of the thesis: - Project communication strategy of the football club SK Sigma Olomouc, and.. With regard to the relevant target groups. Keywords: - Marketing, sports marketing, communication, communication strategy, media, football. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Management and marketing of the sport event - a Cross-country World Cup race Prague Ski 2007
Losová, Karolína ; Navrátilová, Miroslava (advisor) ; Malecha, Petr (referee)
(English version) Title: Management and marketing ofthe sport event - a Cross-country World Cup race Prague Ski 2007 Objectives: The objective ofthe dissertation is a detailed management and marketing analysis ofthe sport event Prague Ski 2007, error analysis and the elimination ofthe errors for the next year. Methods: Describing analysis, SWOT analysis ofthe strengths, weaknesses, opportunities and threats and interview have been chosen as the proper methods for reaching the objectives. Results: The dissertation shows the possibilities how to organize an international sport event more effectively and brings a short instruction manual how to organize a similar sport event. Keywords: describing analysis, SWOT analysis, interview, sports management, sponsorship, sport event management 3
Management and marketing of sporting events: Nike Premier Cup Project
Nedbal, Jakub ; Malecha, Petr (advisor) ; Hůlovec, Tomáš (referee)
Title: Management and marketing ofsporting events: Nike Premier Cup project Points of thesis: Publish the Nike Premier Cup promotion campaign project and point out improvement possibilities for upcoming years based on analysis ofpast and present state. Methods: Data will be obtained by interview, observation, description analysis and SWOT analysis Results: Promotion campaign, improvement possibilities, final day schedule Keywords: SWOT analysis, promotion, management, marketing, Nike Premier Cup, SPORT INVEST Marketing
Promotion strategies of Skoda sport cars
Griger, Michal ; Malecha, Petr (advisor) ; Šíma, Jan (referee)
Název práce: Propagační strategie sportovních vozů Škoda Název práce v angličtině: Promotion strategies of Skoda sports cars cne práce: Analýza propagačních strategií sportovních vozů na trhu v české republice. Navrhnout vzor pro reklamní kampaně sportovních vozů. Navrhnout, jak lépe propagovat sportovní vozy. Metoda: V práci jsem použil metody kvantitativního a kvalitativního sběru údajů. Výsledky: Navrhují hodnocení komunikačních účinků reklamních kampaní. Navrhují model propagační strategie sportovních vozů s využitrm různých komunikačních médií. Kličová slova: reklama, marketing, značka, produkt, sportovní automobil, komunikace, image Abstrakt Ve své práci se zabývám tématem propagace sportovních vozů Škoda. Nejprve jsem zpracoval teoreticko-metodologická východiska. Z těchto podkladů poté vychází analytická část, ve které jsem rozebral jednotlivé reklamní kampaně již existujících sportovních vozů Škody. V úvodu syntetické části jsem navrhl model, podle kterého by se mohla hodnotit daná reklamní kampaň na tyto vozy. V druhé části syntetického celku je uveden mnou navržený vzor- model - pro případnou propagační strategii sportovních vozů v ČR. Z něj by poté mohla být odvozena konkrétní reklamní kampaň na nově uváděný sportovni vůz na trh. Abstract ln my thesis I have done a research of the promotion...

National Repository of Grey Literature : 59 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 MALECHA, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.