Original title: Návrh mediálního konceptu České streetballové federace pro rok 2011
Translated title: The Project of the Media Concept of the Czech Streetball Federation for 2011
Authors: Matějková, Veronika ; Malecha, Petr (advisor) ; Křivda, Tomáš (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2010
Language: cze
Abstract: k diplomové práci Diplomová práce se zabývá komunikací České streetballové federace, o. s. s veřejností a médii. Cílem je analyzovat, jak organizace pracuje s veřejností a jak přistupuje k médiím, jakou volí strategii, aby byla prezentace organizace efektivní. Záměrem je vytvořit prospěšný mediální koncept pro rok 2011. Abstract The diploma thesis is considering communication of Czech Streetball Federation with public and media. The goal is to analyze how the organization works with public and what is its approach to media, what is the strategy of being the most effective. To create useful media concept for 2001 is the main object.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/34430

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-298901


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-05-09, last modified 2022-03-04


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share