National Repository of Grey Literature 49 records found  beginprevious12 - 21nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
5G network – how will it change our lives?
Ondriska, Josef ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce popisuje koncept páté generace bezdrátových systémů a diskutuje její hlavní přínosy i rizika. Práce uvádí stručný přehled vývoje mobilních komunikačních sítí. Popisuje funkci každé generace a uvádí její vlastnosti. Dále popisuje koncept 5G sítě, uvádí její parametry a klíčové faktory, které vedly k jejímu vzniku. V další části se práce věnuje internetu věcí, uvádí jeho historii a možné uplatnění společně se sítěmi 5G. Jmenuje nejrůznější oblasti využití a definuje, jak bude společnost z této technologie těžit. Závěrem se práce zabývá možnými hrozbami, ať už jde o lživé informace, nebo skutečná rizika jako jsou negativní dopady na lidské zdraví či bezpečnost s ohledem na osobní vlastnictví.
Artificial intelligence in internet communication
Merzliakov, Evgeniy ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Rozvoj takových technologií jako cloud computing, big data a deep learning způsobuje to, ze uměla inteligence se pomalu stává časti běžného života. Tato bakalářská práce popisuje základní systémy s umelou inteligenci, které už mohou být používané i v dnešní době, například Smart Home a virtuální asistenti. Zároveň je popsaná krátká historie podobných systémů a jejich vliv na komunikaci. Navíc jsou popsané základní principy umělých neuronových sítí. Taky v dane prací jsou porovnané tři různé virtuální asistenti (Google Asistent, Apple Siri a Amazon Alexa). Z výsledku patří, že Google Asistent je lepší než ostatní, ale rozdíl mezi nejlepším a nejhorším z porovnaných je 13 %.
Czech and English equivalents from information technology
Trailovic, Daniel ; Mihai, Hana (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na překlad slov používaných v informačních technologiích. Definuje postupy překladů, včetně metod a jednotlivých druhů překladů. Dále tato práce popisuje, jak se připravit na překlad, co je potřeba udělat a čemu je potřeba se vyhnout. Praktická část se zaměřuje na slova, která často používají čeští rodilí mluvčí.
The Technology of Subtitles in Films and other Media
Tobiášová, Eliška ; Jašková, Jana (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Účelem bakalářské práce je prozkoumat technologii titulkování. Ta je rozebrána historického, současného a budoucího hlediska. V práci jsou zmíněny i specifické způsoby využití titulků pro určité typy médií a součástí je i rozbor cílových skupin, pro které jsou titulky určeny. Kromě teoretického rozboru technologie titulkování je na závěr proveden experiment, jehož účelem je porovnat přesnost titulkování mezi strojově generovanými titulky, profesionální prací a amatérskou prací. Toho je dosaženo porovnáváním titulků ze stejných filmových scén vedle sebe v tabulkách. Výsledek výzkumu, který je odvozen na základě kritérií, zmíněných v práci, ukazuje, že profesionální titulky jsou nejspolehlivější cestou.
E-learning as a means of teaching at universities
Mikulášek, Filip ; Rujbrová, Šárka (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato práce se zaobírá tématem e-learningu na vysokých školách. Zabývá se jeho vývojem od dálkového studia pomocí pošty, zapojením složitějších strojů na výuku a připojením na síť internetu až do současnosti. Práce se také pokouší odhadnout jeho vývoj v nedaleké budoucnosti. Mimo to pohlíží na faktory ovlivňující efektivitu e-learningu a jeho potenciální negativní dopady. Praktická část se skládá z výsledků provedeného výzkumu a jejich následného rozboru.
Shedding Light on The Dark Web
Horváth, Jakub ; Jašková, Jana (referee) ; Ellederová, Eva (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o Temném webu a jeho využití. Přestože je Temný web součástí Internetu takřka od samotného vzniku Internetu, veřejnost mu začala věnovat svou pozornost teprve před pár lety. Hlavním cílem této práce je zvýšit povědomí uživatelů internetu o dané problematice Temného webu a tím jim pomoci chránit sebe a své osobní informace. Práce se zabývá vrstvami, do kterých je web rozdělen a jeho původem. Dále také vysvětluje, jak k Dark Webu získat přístup za použití prohlížeče Tor, popisuje kryptoměnu Bitcoin a tržiště Silkroad. Na závěr práce uvádí obsah, který lze na Dark Webu nalézt, definuje pojem počítačová kriminalita a předpovídá budoucnost Dark Webu.
Supercapacitors for Energy Storage
Přidal, Tomáš ; Jašková, Jana (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku superkapacitorů. První kapitola se zabývá principem funkčnosti superkapacitoru. Jsou představeny základní funkční principy, použité materiály, hlavní výhody a nevýhody superkapacitoru. Dále jsou představeny možnosti využití superkapacitoru v různých průmyslových odvětvích. Následující kapitola nastiňuje ostatní způsoby ukládání energie i s jejich výhodami a nevýhodami, která je doplněna o srovnávací tabulku s parametry. Poslední kapitola je zaměřena na teoretický návrh modulu superkapacitorů.
Smart Home
Pitra, Ondřej ; Jašková, Jana (referee) ; Kazda, Tomáš (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře a popsat mu základní principy, charakteristiky a použití mého vlastního projektu s názvem Chytrá domácnost. V této práci se budu zabývat dosavadním stavem mého projektu a dále popíši budoucí plány pro moji Chytrou domácnost. Taktéž představím a porovnám systémy chytrých domů od firem, které se touto technologií zabývají několik let.
The implementation of Search Engine Optimization methods and keyword analysis in articles with scientific and technical content
Chudáčik, Ondrej ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Semestrálna práca je zameraná na implementáciu metódy Search engine optimization na vybranú webovú stránku. V práci autor zhŕňa konkretné body, na ktoré sa je potrebné pri implementovaní zamerať, aby sa webstránka zobrazila na prvej stránke výsledkov vyhľadávania Google. V prostredí súčasných internových vyhľadávačov, v ktorých algoritmy sa neustále vyvíjajú, je pre poskytovateľov webových stránok veľmi dôležité byť pre užívateľov ľahko prístupný a zároveň ostať aktuálny. Autor sa v práci jednotlivo venuje On-page a Off-page prvkom, ktoré v prípade správnej implementácie zaručia úspešnosť. Práca rozoberá základné funkcie, technické vlastnosti webových stránok a taktiež popisuje možnosť finančných príjmov z internetovej reklamy. Dôraz je kladený najmä na zodpovednosť pri dodržiavaní pravidiel optimalizácie.
Cryptocurrency – a modern kind of money
Petrenec, Vojtěch ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Kryptoměna se stala známým fenoménem ve světě bankovních a elektronických plateb, ale pro širokou veřejnost je stále záhadou, a ne vše je vysvětleno tak, aby s ní mohl kdokoliv obchodovat. Tato práce se zaměřuje na kryptoměny. Studie se zaměřuje na původ kryptoměn, principy, na kterých jejich zabezpečení funguje, proč jsou jejich transakce nevysledovatelné a jak jsou tyto převody prováděny. Následně se práce zabývá tím, kde může majitel uchovávat své kryptoměny, jaké typy peněženek existují, čím se těžba kryptoměn zabývá a co lze jejím prostřednictvím získat. Jednotlivé kryptoměny jsou diskutovány ke konci práce, včetně jejich historie a které peněženky jsou vhodné pro každou minci. Dále se tato práce věnuje fiat měnám, včetně jejich historie a ekonomických funkcí, které plní. Nakonec jsou tyto ekonomické funkce aplikovány na kryptoměny. Cílem této práce je získat větší přehled o kryptoměnách, včetně toho, co jsou zač, jak fungují a jak s nimi zacházet.

National Repository of Grey Literature : 49 records found   beginprevious12 - 21nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Jašková, Jarmila
1 Jašková, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.