National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
The influence of computer games on English language knowledge
Prát, Patrik ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Navzdory skutečnosti, že počítačové hry stále nabývají na popularitě, postoj většiny vůči počítačovým hrám je stále převážně negativní. Cílem této bakalářské práce je demonstrovat fakt, že hraní počítačových her může být prospěšné při osvojování cizího jazyka. Tato bakalářská práce se skládá ze tří kapitol, ve kterých je probírán aktuální postoj k anglickému jazyku v dnešním světě, osvojení cizího jazyka a vliv počítačových her na znalost anglického jazyka. Empirická část této bakalářské práce se zaměřuje na analýzu průzkumu, který byl tvořen formou dotazníku.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.