National Repository of Grey Literature 54 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Study of the properties of the advanced cathode materials for lithium-ion cells
Tichý, Jiří ; Vondrák, Jiří (referee) ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Kazda, Tomáš (advisor)
Tato práce se zabývá studiem akumulátorů, zejména lithium-iontových, principy jejich funkce a zejména studiem katodových materiálů pro lithium-iontové akumulátory. Tyto materiály by měly umožnit vývoj akumulátorů se značně vyšším jmenovitým napětím. Cílem práce je seznámení se s problematikou a shrnutí dosavadního vývoje na poli vysokonapěťových lithiových akumulátorů.
Building Management System
Kunický, Daniel ; Sedláček, Pavel (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Tato práce umožňuje náhled do systému měření a regulace a jeho projektování. Systém měření a regulace je součástí mnoha moderních budov od rodinných domů až po výzkumné střediska. Tento systém je také schopen zajistit významné úspory na energiích a má také na starosti komfort a bezpečí obyvatel.
Project management: Methodology and implementation
Bělašková, Barbora ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Jašková, Jana (advisor)
Tato práce se zaměřuje na projektové řízení. Vymezuje základní pojmy a popisuje jednotlivé etapy řízení projektu. Rovněž popisuje metodologie, které se používají v projektovém řízení a pro implementaci výsledného produktu. Navíc se zabývá riziky v projektu a hledáním řešení pro daná rizika.
Analysis of a Photovoltaic Power Plant Operation
Šidla, Ondřej ; Borecká, Marcela (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Tato práce umožňuje náhled do problematiky fotovoltaických systémů a jejich využití pro výrobu elektrické energie, která hraje v dnešní době důležitou roli. První část je především zaměřena na charakteristiku vybraných fotovoltaických článků. Dále se práce zabývá legislativou v oblasti fotovoltaiky v České republice. Tato kapitola je pak dále rozšířena o kroky potřebné k realizaci fotovoltaické elektrárny. Závěrem je provedena technicko-ekonomická analýza konkrétní fotovoltaické elektrárny.
SAMSUNG Mobile Phones for year 2017 and their Competitiveness in the Czech Republic
Bendová, Kateřina ; Walek, Agata (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o mobilních telefonech firmy Samsung pro rok 2017. Je primárně zaměřena na technologie, které jsou v telefonech použity a jejich výhodami oproti konkurenci na českém trhu. Dále je v práci popsáno několik marketingových nástrojů, které Samsung používá v Českém maloobchodě, aby byly jeho produkty známější a viditelnější. Poslední kapitola je o roce 2017. Jsou zde popsány prodeje telefonů v roce 2017 a analýza potřeb zákazníků.
Electronic Security Systems
Tomek, Dominik ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Cílem této práce je seznámit čtenáře s nejběžněji používanými elektronickými zabezpečovacími systémy. Práce popisuje základní principy, vlastnosti a využití moderních elektronických zabezpečovacích systémů používaných v domácnostech a firmách. Dále práce porovnává jednotlivá zabezpečovací zařízení, která se v těchto systémech používají a uvádí jejich výhody a nevýhody. Tento dokument je vhodný pro studenty a osoby, které chtějí začít pracovat v tomto oboru nebo je tato problematika pouze zajímá.
LOSSES IN MEDIUM VOLTAGE CURRENT TRANSFORMERS
Bajánková, Denisa ; Langerová, Petra (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Tato bakalářská práce umožňuje nahlédnout do problematiky ztrát u přístrojových transformátorů proudu vysokého napětí. Přístrojové transformátory proudu představují velmi důležitou součást elektrických zařízení, slouží k transformování měřených proudů na standardní hodnoty, které měřicí a jistící přístroje mohou zpracovat. Je důležité, aby tyto proudy byly převáděny s co nejvyšší přesností. Teoretická část práce se zaměřuje na popis přístrojových transformátorů proudu a analýzu jednotlivých ztrát u transformátoru. Praktická část je obsažena v deváté kapitole, má za cíl ověřit teoretické poznatky práce a popisuje laboratorní měření.
Technology and Society - Online Addictions
Sarbassov, Timur ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Smutný, Milan (advisor)
Cílem této práce je prostudovat problematiku závislosti na internetu. Samotná práce je rozdělena do 3 částí: úvod, hlavní článek a závěr. Úvod vysvětluje globální posuny v komunikační technologii a jejich negativní a pozitivní účinky. V hlavní části se zabývám některými typy závislosti na internetu a způsoby, jak s nimi zacházet. Závěrem jsem shrnul tezi o příčinných a souvislostních vztazích závislých na internetu.
Industrial Tester for Photometric Values of LED diodes Used in Automotive Signal Lighting
Gaži, Dominik ; Froehling, Kenneth (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
V posledních letech zažili světlomety v autech obrovský technický rozvoj, který se podílel na jejich současné složitosti. Aby řidiči i zákazníci byli spokojeni, je využíváno různých technologií pro neustálé dosahování účinnějších a bezpečnějších světelných zdrojů. Společnosti usilují o minimalizaci ztrát ve výrobě ve snaze šetřit životní prostředí a konat ekonomicky. Tato práce se zabývá výzkumem osvětlovací techniky a návrhem jednoduchého a efektivního zařízení pro testovaní chyb LED plošných obvodů ve světlometech, to vše za účelem minimalizace strat. Dalším cílem je výzkum možností konstrukce takového zařízení z technologického hlediska.
Drones (UAVs) in the area of emergency services (Integrated Rescue System)
Bobek, Jan ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Drony jsou v oblasti integrovaného záchranného systému používány stále častěji, díky jejich lepší dostupnosti a ceně. V policejní oblasti jsou drony využívány k monitorování různých akcí nebo hlídání podezřelých oblastí. Policie drony také využívá k rekonstrukci dopravních nehod. V hasičské oblasti se drony používají hlavně k monitorování požárů a předávání informací pilotovi dronu, ale jsou vyvíjeny i drony určené k hašení požárů. V urgentní medicíně jsou drony využívány k přepravě vybavení a krevních vzorků v místech, kde to pozemními prostředky není možné nebo to je obtížné. Cílem této bakalářské práce je poskytnout přehled dronů využívaných v oblasti integrovaného záchranného systému a popsat technologie související s těmito drony.

National Repository of Grey Literature : 54 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Baumgartnerová, Alice
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.