National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Renewable energy sources: are they always contributive to the environment?
Pelz, Václav ; Jašková, Jana (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Semestrální práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie a jejich využitím. Snaží se přiblížit i laickému čtenáři základní principy fungování obnovitelných i neobnovitelných zdrojů a výrobu elektřiny s tím spojenou. Snaží se zároveň poukázat na mnoho otázek a problémů s obnovitelnými zdroji se kterými se v dnešní době potkáváme, jelikož poptávka po elektřině stále roste, a přírodní neobnovitelné zdroje jako je ropa či uhlí pomalu ale jistě mizí. Nastiňuje základní problémy s obnovitelnými zdroji a uvádí klady a zápory jejich využití i do budoucna.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.