Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 351 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Application for Support of Agility
Marková, Natália ; Tesařová, Alena (oponent) ; Herout, Adam (vedoucí práce)
The goal of this bachelor thesis is to design, develop, and test a smartphone app that allows dog owners and trainers to track and analyze agility training for their dogs. The app uses the Firebase database to store its data and is developed using the cross-platform mobile app development framework Flutter. The dog agility training has been thoroughly analyzed for the development of the app. The design of the app is concentrated on providing a user-friendly interface for documenting training sessions, monitoring progress, and offering statistic evaluation. The evaluation’s results will demonstrate how popular the software is by dog trainers and owners as well as how beneĄcial it is in assisting them in enhancing their agility training methods. Also, the user-friendliness and level of user satisfaction of the app will be assessed. Ultimately, the purpose of this thesis is to demonstrate how mobile technology may improve dog agility training and how the developed app offers dog trainers and owners a useful tool for tracking and enhancing their dogs’ agility performance.
Mathematical and Statistical Methods as Support of the Development of Software Applications
Lacková, Iveta ; Michalíková, Eva (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
The objective of this thesis is to analyze, design and develop software application for assessment of selected key financial performance indicators. The thesis is split into two parts. First part covers the research and investigations based on existing academic theory of financial and statistical indicators as well as theory on the software application development and its security. The second part contains a case study executed in an small industrial company from Slovakia. The aim was to develop and successfully test the proposed software application with the financial data from this company. The requirements of the company emphasized ease of use and low complexity. Next to that, low costs for the development and maintenance. As a result the application has been developed by using Visual Basic 3.0 and has been compiled in such a way so that it can be run in the existing Windows environment of the company.
Dependability Assessment Based on SMC
Gajdošík, Róbert ; Lojda, Jakub (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
The aim of this thesis is assessing dependability of computerized systems using modelling and simulation. After establishing basic nomenclature, research was performed on de- pendability metrics, fault taxonomy and dependability bolstering techniques. Afterwards, analytical solutions were explored to be used as a reference point. Next, multiple simulation tools were assessed and Uppaal SMC was chosen as the most suitable tool because of it’s timed automaton framework enriched with a query language and multiple Simulation Model Checking tools. Finally, systems describing multiple relevant situations were implemented and evaluated against both themselves and the analytically computed reference point.
Návrh modelu produkce pro restauraci
Bazhin, Ivan ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na modelování produkčního systému z hlediska matematických a statistických metod. V této práci autor podrobně zkoumá problematiku výrobních procesů v restauraci a klade důraz na zásobování, nákup a předběžné přípravy pokrmů. Základem výsledného modelu je statistické předpovídání poptávky po vybraných jídlech.
Modelování a analýza logistických procesů pomocí procesních a datových analytických metod
Rudnitckaia, Julia ; Wang, Hao (oponent) ; Zendulka, Jaroslav (oponent) ; Hruška, Tomáš (vedoucí práce)
V této práci navrhujeme přístup k modelování skrytých a neznámých procesů a podprocesů na příkladu logistického námořního přístavu. Základní procesní model umožňuje využívat pokročilejší algoritmy, protože odchylky a hlavní cesty jsou viditelnější a lépe kontrolovatelné. Získaný model je základem pro stěžejní výzkum této práce a bude obohacen o klíčové ukazatele výkonnosti a jejich predikce použitím pokročilých technik procesního dolování, statistiky a strojového učení. Hlavní rozdíl v přístupu je v tom, že jako cílovou proměnnou nebereme žádnou konkrétní hodnotu, ale objekt - variantu procesu nebo typ procesu se sadou parametrů. Analýza úzkých míst na jedné straně a predikční analýza na druhé straně jsou vynuceny informacemi, které jsou zlepšené pomoci context-aware informace, zejména těmito dalšími objektivními atributy procesu. Kromě toho podpora deskriptivního ("Jak je") aktuálního procesního modelu s určitou notace a integrace s relevantními úzkými a prediktivními metodami kompromitují výhody tohoto přístupu. Práce se primárně zaměřuje na návrh algoritmů a metod pro podporu analýzy logistických dat. Lze jej však odpovídajícím způsobem upravit a aplikovat na jiné oblasti, díky čemuž je přístup flexibilní a universální. Výsledkem práce je framework pro modelování nestrukturovaných procesů a metoda predikce klíčových parametrů procesů. Tato analýza procesů s jejich atributy by mohla být v budoucnu využita pro systémy rozhodování a procesní mapy.
Kultura České republiky v číslech 2022: Vybrané údaje za rok 2022
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ; Dedera, Milan
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publikace, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Bytová koncepce v evropském kontextu
Neumann, Michal ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je srovnání bytové politiky České republiky vzhledem k dalším evropským státům. Z důvodu různých ekonomických, historických a politických predispozic jednotlivých států a jejich geografickému umístění je pozornost orientována na sousedící státy s Českou republikou. Zvolená skupina posuzovaných států poskytuje dostatečně různorodé přístupy k bytové politice do takové míry, aby mohla být objektivně hodnocena účinnost jednotlivých opatření, která by mohla být aplikovatelná na prostředí České republiky. Teoretická část obsahuje základní směry bytové politiky, její cíle a členění. Dále jsou specifikováni hlavní účastníci při její tvorbě a základní nástroje bytové politiky, které se nacházejí v souladu s elementárními principy charakteristickými pro trh s bydlením. Následuje historické uvedení jednotlivých států pro porozumění souvislostí v národních rozdílech bytových politik a vývoj oblasti bydlení. V praktické části jsou zhodnoceny situace jednotlivých bytových politik a jejich nástrojů v delším časovém horizontu z pozice obyvatelstva, bytových fondů a ekonomických souvislostí s ohledem na neočekávané nadnárodní okolnosti. Výsledkem praktické části je statisticky podložené zhodnocení jednotlivých bytových politik a jejích jednotlivých částí. Závěr diplomové práce obsahuje komentář autora a návrhy na optimalizaci prvků bytové politiky v České republice, popřípadě definování základních rizik.
Kultura České republiky v číslech 2020: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2021: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza úspěšnosti herních činností jednotlivce v utkání v ledním hokeji u hráčů HC Motor České Budějovice
MATĚJČEK, Michal
Bakalářská práce se zabývala analýzou herních činností jednotlivce v hokejovém utkání. Problematiku ledního hokeje jsme si rozčlenili do několika kategorií: herní kombinace, herní systémy a herní činnosti jednotlivce. Jejich charakteristikou a metodikou se zabývala nejrozsáhlejší kapitola analytické části. Prostor byl věnován také statistice, která se stává stále důležitější složkou nejen hokeje, ale sportu všeobecně. V této kapitole jsme vysvětlili, proč už nestačí pouze základní statistiky a sepsali a vysvětlili jsme dostupné rozšířené statistiky. Část analytické práce byla věnována historii a vývoji ledního hokeje, a to jak světového, tak českého. V syntetické části byli sledováni 4 obránci a 5 útočníků z týmu HC Motor České Budějovice, u kterých byla během vybraných zápasů v uplynulém ročníku české nejvyšší soutěže zaznamenávána úspěšnost a četnost jednotlivých herních činností, kterými byly přihrávky, střely, osobní souboje a vhazování. Na základě získaných statistik byla provedena analýza zkoumající souvislosti mezi úspěšností a četností herních činností s výsledky zápasu a komparace úspěšnosti a četnosti sledovaných hráčů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 351 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: