Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Softwarová podpora projektového řízení s využitím metodiky Scrum
Greň, Lukáš ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Projekty v oddělení Výzkumu a vývoje jsou ve společnosti Seznam.cz plánovány a řízeny agilní projektovou metodikou Scrum. Společnost poptává informační systém, ve kterém by mohla zachytit proces vývoje projektu touto metodikou. Informační systém musí obsahovat veškeré odlišnosti procesu ve společnosti oproti obecné metodice a implementovat napojení na další firemní systémy.
Automatizované testování webových aplikací
Běloch, Tomáš ; Očenášek, Pavel (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá automatizací v procesu testování webových aplikací. Teoretická část je zaměřena na zajišťování kvality softwarových produktů a služeb. V práci je dále rozebrána problematika automatizace dílčích druhů testování a jsou popsány některé testovací nástroje. Podrobněji se pak teoretická část zabývá nástrojem Selenium a systémy pro kontinuální integraci. Praktická část se zaměřuje na podrobnou analýzu, návrh a realizaci automatizovaných testovacích skriptů pro službu Claudu společnosti IBA CZ, s. r. o. V závěru práce je shrnut její přínos pro autora a společnost a nastíněn další plánovaný vývoj.
Softwarová podpora projektového řízení
Habarta, Lukáš ; Ščuglík, František (oponent) ; Květoňová, Šárka (vedoucí práce)
Tématem této práce je řízení projektu a popis programového řešení pro podporu řízení projektu, které bylo v rámci práce implementováno. První část obsahuje popis základních pojmů z oblasti řízení projektu a popis samotného řízení projektu. V druhé části práce je popsána technická analýza řešení a samotná implementace webové aplikace pro podporu řízení projektu.
Optimaization of Project Management by Implementation of Agile Methodology
Gergeľ, Frederik ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
The thesis deals with optimization of project management in a custom web development company. The theoretical part is devoted to the description of traditional and agile approaches of project management. The analytical part describes the current state of project management. The main part of the thesis consists of optimization of project management by agile SCRUM method, case study implementation and evaluation of benefits and costs of introduced change.
Practical Application of Agile Methods
Palúch, Filip ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
This diploma thesis is focused on current situation analysis of the company with particular designed change of project management. This change is aimed to set up a Scrum agile method. Basics of Scrum agile method are explained in the first chapter of this diploma thesis. Based on the knowledge gained from analitical chapter of this thesis there are designed specific changes according Scrum principles in the last chapter.
Zefektivnění vybraného firemního procesu pomocí nástrojů projektového řízení
Doležel, Patrik ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o problematice zefektivnění náborového procesu ve společnosti využívající pro vývoj svých produktů agilní metody vývoje softwaru. Teoretická část práce se věnuje popisu klasických a agilních metod, a podrobnému popisu metodiky Scrum a Kanban a jejich použití pro náborové aktivity. Dále je provedena analýza současného stavu společnosti se zaměřením na HR oddělení a na návrhu řešení pro nalezené problémy
Automatizace v projektech vývoje softwarových aplikací
Merta, Daniel ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je automatizace Definition of Done v projektech vývoje softwarových aplikací. Práce vychází ze zásad agilní metodiky Scrum a její podstatou je zjednodušení vybraného procesu Definition of Done ve společnosti Kentico Software s.r.o. Na základě analýzy procesů DoD a možných automatizací byla vybrána a naimplementována statická analýza CSS souborů pomocí nástroje Stylelint. Výsledek této práce umožňuje automatickou kontrolu všech CSS souborů, čímž usnadňuje vývoj software a šetří čas vývojářům.
Usage of Agile Methodology in Software Development Management
Mazáková, Zuzana ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
This master’s thesis is focused on improvement of the management process in software development by implementing the agile methodology Scrum into the project. The proposed solution contains core principles and elements of the methodology and their recommended application in the project ABC with the accordance to project’s unique characteristics.
Výběr a implementace nástroje pro podporu řízení
Moudrá, Libuše ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Obsahem této diplomové práce je analýza stávajícího stavu řízení mezinárodních projektů v nadnárodní IT společnosti, která má vést k výběru a implementaci vhodného nástroje pro projektové řízení podporujícím plánování a řízení projektů s využitím agilních metod Scrum a Kanban. Těžištěm práce je samotná implementace vybraného nástroje a jeho nastavení.
Využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů
Ryll, Tomáš ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití nástrojů projektového managementu při řízení IT projektů. V první části jsou definována základní teoretická východiska. Analytická část je věnována analýze současného stavu ve společnosti. Na základě této analýzy je proveden návrh změn v projektu vývoje nové funkcionality informačního systému pro zákazníka a jeho zefektivnění za pomocí agilní metodiky Scrum.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.