National Repository of Grey Literature 231 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The Use of Methods of the Project Management in the Project of Voluntary Organisation
Špernoga, Matej ; Šimberová, Iveta (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
Cieľom bakalárskej práce je využitie teoretických poznatkov, nástrojov a metód projektového manažmentu a ich aplikácie na projekt neziskovej organizácie. Myšlienkou analyzovaného projektu je snaha o usporiadanie série podujatí na pomoc pri integrácii zahraničných študentov VUT v Brne do miestneho prostredia po ich príchode do Českej republiky. Práca je rozdelená do troch hlavných častí. Prvá kapitola vymedzuje teoretické poznatky, na základe ktorých sú vytvorené návrhy riešenia. Druhá časť je zameraná na pozadie organizácie, organizačnú štruktúru, či rozbor problémov, ktoré nastali v minulosti. Posledná časť pracuje s teoretickými nástrojmi a metódami a transformuje ich do analýz pre projekt vhodných.
The Use of Project Management Tools in Practice
Brabec, Matěj ; Smolíková, Lenka (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
This bachelor thesis deals with the use of project management tools in practice, specifically on the example of creating a draft project plan for launching a new product on the market of TOPVET company. The first part of the bachelor thesis presents theoretical knowledge of project management. The next part deals with the analysis of the current state of company TOPVET and its surroundings. The last part describes the design of the project and its benefits.
The Use of Methods of the Project Management in the Company Toraja s.r.o.
Hepnar, Ondřej ; MBA, Tomáš Brabec, (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The bachelor thesis is focused on the creation of a project, using project management methods and tools, which aims to create a plan for the introduction of a new MODESI brand collection on the market. The whole thesis is divided into three basic parts, which are theoretical, analytical and design part.
Project Proposal of the Robotic Café Founding
Artiukh, Daria ; Smolíková, Lenka (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
The bachelor thesis focuses on the use of project management tools and methods for the implementation of a new project. The methods and tools used are theoretically described in the first part of the thesis and then practically used during the analysis of the current state of the company and also in the design part. The selected methods and tools are put into practice in the three phases of the project life cycle. The analysis of the current state represents the pre-design part of the work including the marketing of the project. The design part of the thesis is devoted to project initiation and planning. The output of this bachelor thesis is a fully developed project proposal, according to which the actual project implementation can be started within the planned timeframe.
The Use of Metohods of the Project Management in Company
Farkašová, Nela ; Nitranová, Nikola (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
This bachelor thesis is focused on project management in PENERINI s.r.o. In the first part of bachleor I focus on the theoretical part. The second part deals with the analysis of the current condition of the company PENERINI s.r.o. In the end, there is a proposal for the solution of the project using the elemnt of project management.
The Use of Project Management Tools and Methods for Modernization of ICT in the Company
Vagner, Michal ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
This bachelor’s thesis focuses on defining basic terms and introducing methods and procedures of project management. The content of the work is the theoretical part, where the concepts, methods and procedures are described. The second part introduces the company CROSS SPEED, s.r.o. and analyses its current state. Based on this analysis, the methods and procedures are then applied in the suggested solutions part on a selected project in the company.
The Project Proposal of New Information System Implementation
Kopečný, Michal ; Smolíková, Lenka (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
The focus of bachelor thesis is creating project proposal of new information systém using methods of project management. The first part is focused on explaining different methods, which will be used later in thesis. The second part deals with analysis of internal and external environment of company První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. Third part is where all the knowledge gathred in first and second part of thesis is applied onto the project itself.
Development Project Proposal of SOS Bracelet
Ševčíková, Jana ; Smolíková, Lenka (referee) ; Doskočil, Radek (advisor)
The bachelor thesis deals with the use of project management applied to the SOS bracelet development project. In the first part of the thesis, important concepts and methods are theoretically elaborated, which are used in the later stages of the thesis. In the following part one can find an analysis of the environment, in the case of this project the thesis introduces the issue of crime in the Czech Republic and the EU, and other analyses that show whether it is profitable to implement the project. In the last part, the actual solution proposals and the benefits of the project for society are elaborated.
The Use of Methods of the Project Management in Practice in IT Projects
Čečotková, Michaela ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The bachelor‘s thesis approaches the use of project management methods in practice, specifically in the implementation of a new information system in a church non-profit organization. The introductory part is devoted to the theoretical basis of the thesis, which are then used in the practical section. The analytical section deals with the current project management of the organization and some of the analyzes used in the pre-project phase of the project. The analytical part is followed by the practical section, which draws on the performed analyzes and used methods and submits a proposal for the solution of project management applicable in the future.
The Use of Project Management Methods in Creating an E-shop
Nováková, Natálie ; Doskočil, Radek (referee) ; Smolíková, Lenka (advisor)
The content of the bachelor‘s thesis is the use of project management methods in creating an e-shop for company McRai, s. r. o. The thesis deals with the theoretical basis, which is further used in other parts. The following analytical part focuses on the analysis of the current state of the business market in which this company operates. The final part is the design, in which a specific plan is proposed according to the set strategy. The conclusion contains a summary of the project.

National Repository of Grey Literature : 231 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 SMOLÍKOVÁ, Lucie
3 Smolíková, Lucie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.